RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda00082 
 cDNA clone name   RAFL03-01-G05 
 Memo   

 AGI code   AT5G26000.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY045681 
 Sequence 
AACACAAAAA CATACACACT ACTAATAAAC CATGAAGCTT CTTATGCTCG CCTTTGTTTT 
TCTATTAGCT TTGGCGACTT GTAAAGGTGA CGAGTTTGTT TGTGAAGAGA ACGAGCCATT
CACATGTAAC CAAACTAAAC TTTTCAACAG TGGCAATTTC GAAAAAGGCT TCATCTTCGG
TGTTGCATCT TCTGCTTACC AGGTGGAAGG CGGTAGAGGC CGTGGACTTA ACGTTTGGGA
TAGCTTCACT CACCGATTCC CAGAGAAAGG TGGAGCTGAT TTGGGAAATG GAGACACTAC
TTGTGACTCA TATACTCTTT GGCAGAAAGA TATAGACGTG ATGGACGAGC TCAACTCTAC
TGGCTACAGA TTCTCCATTG CGTGGTCAAG ACTCCTTCCA AAAGGAAAGA GGAGCAGGGG
AGTGAACCCA GGAGCTATTA AGTACTACAA CGGTCTCATA GATGGCCTCG TCGCAAAGAA
TATGACGCCC TTTGTTACCC TCTTTCATTG GGACCTTCCT CAAACACTAC AAGATGAATA
TAACGGTTTC TTGAACAAAA CGATCGTAGA CGATTTCAAG GATTACGCGG ATCTATGTTT
CGAGTTATTT GGTGATAGGG TAAAGAACTG GATCACCATC AACCAGCTAT ACACAGTGCC
TACTAGAGGA TATGCATTGG GAACAGATGC ACCCGGTCGA TGTTCTCCTA AGATTGACGT
TAGATGTCCC GGCGGAAATT CGTCAACAGA ACCCTATATT GTTGCACATA ACCAGCTTCT
TGCTCATGCA GCGGCCGTTG ATGTTTACAG GACGAAATAT AAGGATGACC AAAAAGGTAT
GATTGGACCA GTGATGATAA CTAGATGGTT TCTTCCATTT GATCATAGTC AAGAGAGCAA
AGATGCAACT GAGCGGGCTA AAATATTTTT CCATGGATGG TTCATGGGGC CTCTAACAGA
AGGTAAATAC CCAGACATCA TGAGGGAATA TGTTGGTGAT CGGCTTCCAG AGTTCAGTGA
AACAGAAGCC GCACTTGTAA AGGGTTCATA TGATTTTCTT GGTCTCAACT ATTACGTCAC
TCAATACGCC CAAAATAATC AGACGATTGT TCCTTCGGAC GTACACACTG CCTTGATGGA
CTCACGCACA ACTCTCACAT CTAAAAATGC AACTGGTCAT GCTCCTGGTC CACCGTTCAA
TGCAGCCAGT TACTACTACC CAAAAGGCAT TTACTACGTA ATGGATTACT TCAAAACCAC
TTACGGTGAC CCTTTAATAT ATGTCACTGA GAATGGATTT AGTACCCCAG GTGATGAGGA
CTTTGAGAAG GCTACTGCCG ATTACAAGCG GATTGATTAT CTCTGTAGTC ATCTCTGTTT
CCTCAGTAAA GTCATCAAGG AGAAGAATGT CAACGTGAAA GGATATTTTG CTTGGTCTCT
TGGGGATAAT TACGAATTCT GTAACGGATT TACCGTCAGA TTCGGACTAA GTTACGTTGA
TTTCGCAAAT ATCACTGGTG ATAGAGACCT CAAAGCATCT GGCAAATGGT TCCAGAAGTT
CATAAACGTT ACCGACGAAG ACTCTACGAA CCAAGATCTA CTCCGCTCAA GCGTCTCCTC
CAAGAACCGT GATCGGAAGA GTCTTGCAGA TGCATGAAAT ATCCAATCCA CTATATGTCC
ACCAAGATCA TCTTCATGTT TCCTCTTTCT ACTTGCTCCA TAGATAAGGA GCTTTTTCTA
CCATATGTAT TAAAATAAAA TCCTAATAAA AGATGATCAA TAATAATAAA GACTTTGTTT
ACT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search