RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda00123 
 cDNA clone name   RAFL03-06-E12 
 Memo   

 AGI code   AT1G66270.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY045698 
 Sequence 
ATCATAAACT TGTTCTCTTC CAGAAGAAAC TAAAAACAAA AATGGCATTG CAAAAGTTTC 
CTCTCATGGG GCTGCTTTTG CTCCTAACCA TCCTCGTCTC TGTGACAACA GCGGTTGATG
ATCCTGTTTG CCCGGCGACT TCCAAGCTAA GCCGAGCAAG TTTCCCTAAT GGGTTTTTGT
TTGGCACGGC TACTGCTGCG TTTCAGGTCG AAGGTGCAAT TAATGAAACT TGTCGTGGAC
CGGCTCTATG GGATATCTAC TGTAGAAGAA ATCCAGAGAG ATGTAGTGGC GACCACGCCG
ATGTGGCCGT TGATTTCTTC CATCGTTATA AGGAAGATAT TCAGCTAATG AAGAATCTAA
ACACAGATGC ATTCAGACTC TCAATCGCAT GGTCAAGAAT ATTTCCTCAT GGGAGAAAGG
AGAAGGGAGT GAGTCAAGCT GGTGTGCAAT TCTACCACGA GCTCATCGAT GAACTCCTTA
AAAATGGTAT AGTTCCGTTT GTGACTGTTT TCCATTGGGA CACTCCACAA GATTTGGAAG
ACGAATATGG CGGTTTCTTA AGCCAAAACA TTGTGAAAGA TTTTCGAGAA TATGCAGATT
ATGTTTTCAC TGAATACGGT GGAAAAGTGA AAAACTGGAT CACTTTCAAC GAGCCATGGG
TCTTTGCTCA CGCAGGTTAC GACTTAGGAA AGAAAGCACC AGGACGTTGT TCTCGCTACG
TTCCAGGTTG CGAAGACCGA GAGGGACAAT CTGGTAAAGA GGCTTATCTA GTCAGTCACA
ATCTCCTCAA CGCTCACGCA GAAGCTGTTG AAGTTTTCCG CCAAAAGGTT AAAGGTGGGA
AAATCGGAAT CGCACATAGT CCGGCTTGGT TCGAACCACA TGATCTTAAA GATTCAAATG
ACGCTCCAAC TGTTAGCCGT GTACTTGACT TTATGTTGGG ATGGCATCTG GAGCCAACTA
CTTCGGGAGA TTATCCACAA ATCATGAAAG ACCTTCTTGG TTACAGATTG CCTCAATTTA
CTGCTGCACA AAAAGCAAAA TTGAAAGATT CGACCGATTT CGTAGGGCTT AACTACTATA
CTTCGACATT TTCAAATTAT AATGAGAAGC CAGATCCGTC TAAACCAAGT TGGAAGCAAG
ATTCTCTTGT TTCCTGGGAA CCTAAGAATG TAGATCACAG CGCCATTGGT AGCATGCCTC
TTACTGCTGC ATTGCCCGTC TACGCTAAAG GATTTAGAAA GCTTTTAAAG TACATCAAGG
ACAAATACGC AAACCCGGAG ATTATGATAA TGGAAAATGG ATATGGAGAT AAACTTGGGA
CCACAGATTC GGTTGACGTT GGTACTGCTG ATCATAACAG GAAATATTAT CTTCAGAGGC
ATCTTCTGGC TATGAACGAG GCTATTTGCA TCGATAAGGT GAGAGTTACG GGATACTTTG
TATGGTCATT GTTGGATAAC TTCGAATGGC AAGATGGTTA CAAAAACAGA TTCGGACTCT
ATTACGTCGA TTTCAAAAAT AACCTCACAC GTTATGAGAA AGAATCAGCC AAGTATTACA
AAGATTTCCT CGCTCAAGGT GTTCGTCCAT CCGCACTCAA GAGGGATGAG CTTTAAGTTA
TATTTTGAGG ATTTCGTTTT CTATTCGATG TTTTTCCTAT GTTTTAGTTT GTGATTGACC
ACGCACGATT CATGAGTCGT GGTTAATAAT AATAAAAGTG TTTCGTTTTC CTCC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search