RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda00376 
 cDNA clone name   RAFL04-14-H04 
 Memo   

 AGI code   AT5G44070.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY039951 
 Sequence 
TGGAATCTCA CACACCGAAA GTTATTTTCG AATCCACTAA CGAATCTTCC ACAGCAAACA 
CTTTTGTGTT CCTCTGTAAT TTCTCAGTAT ATATAGATAC CAAAACAAGC AGTGAAAAAT
GGCTATGGCG AGTTTATATC GGCGATCTCT TCCTTCTCCT CCGGCCATTG ACTTTTCTTC
CGCCGAAGGC AAGCTAATCT TCAATGAAGC GCTTCAGAAA GGAACTATGG AAGGATTTTT
CAGGTTGATT TCGTATTTTC AGACACAATC CGAACCTGCG TATTGTGGTT TGGCTAGTCT
CTCAGTGGTG TTGAATGCTC TTTCTATCGA TCCTGGACGT AAATGGAAAG GGCCTTGGAG
GTGGTTTGAT GAATCAATGT TGGATTGCTG CGAACCTCTG GAAGTAGTGA AGGAAAAAGG
CATTTCATTT GGAAAAGTTG TCTGTTTGGC TCATTGTTCA GGAGCAAAAG TTGAGGCTTT
CCGTACAAGT CAGAGCACCA TTGATGATTT CCGCAAATTT GTCGTCAAAT GCACGAGTTC
TGAGAATTGT CATATGATCT CAACATATCA CCGAGGTGTA TTTAAGCAGA CTGGGACTGG
TCACTTTTCA CCTATTGGTG GCTATAATGC TGAGAGAGAT ATGGCTTTGA TTCTTGATGT
TGCTCGTTTC AAGTATCCCC CTCACTGGGT TCCTCTTAAA CTTCTTTGGG AAGCCATGGA
CAGTATTGAT CAGTCAACAG GGAAACGTAG AGGGTTCATG CTCATATCTA GACCACACAG
AGAACCCGGA TTGCTCTATA CTCTGAGCTG CAAGGATGAA AGCTGGATCG AAATAGCCAA
GTATTTGAAG GAAGATGTTC CTCGTCTTGT AAGTTCACAG CATGTAGATT CTGTGGAGAA
AATCATATCA GTTGTGTTCA AGTCACTTCC ATCAAATTTC AACCAATTCA TCAGATGGGT
GGCTGAGATC CGAATTACAG AGGACTCAAA CCAAAATCTC AGCGCAGAGG AGAAGTCTAG
GCTGAAACTA AAGCAATTGG TGCTGAAGGA AGTGCACGAA ACTGAACTGT TCAAACACAT
CAATAAGTTC TTATCCACAG TGGGTTATGA AGACAGTCTG ACTTATGCTG CTGCAAAGGC
TTGTTGCCAA GGAGCTGAAA TCTTATCCGG AAGCCCATCA AAAGAGTTTT GTTGTCGGGA
AACTTGCGTG AAATGCATCA AAGGTCCTGA TGACTCTGAA GGCACGGTGG TGACTGGAGT
TGTGGTGCGT GATGGGAATG AACAAAAGGT TGATCTGTTA GTGCCATCGA CGCAAACTGA
GTGTGAATGT GGTCCTGAAG CAACTTATCC AGCAGGAAAC GATGTGTTCA CTGCACTTCT
ATTGGCTTTA CCTCCACAGA CATGGTCAGG GATCAAAGAC CAAGCTCTTA TGCATGAAAT
GAAGCAGCTC ATTTCCATGG CTTCCCTCCC AACTTTGCTT CAAGAAGAGG TATTGCATCT
TCGACGGCAA CTTCAGCTGC TAAAACGATG CCAAGAGAAC AAGGAAGAGG ATGATCTCGC
TGCTCCTGCC TATTAGTTCA TTGTCCCAAA TCCTCTCTCT TCCCCATTTG AATCCCACGT
TCTCAACACT TAATTGTTAG AAAGTCTCTT TATTCTCTGT ACGATTCAAA CTCTATTTGC
AATGAGAGAT ATATGTAACT TGCATTCTGA AAAAAAAAAA AAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search