RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda00454 
 cDNA clone name   RAFL04-13-O14 
 Memo   

 AGI code   AT1G26270.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY035014 
 Sequence 
TTGGAGATAG GAAGAGAAAA AAAAAACAGC TTCTTCTTCA AAGCGAGACC TATCTGAGTC 
GACTCGTAAC GAGTTGATTT TTTTTTGTTT TCTTCTCTAC TGGTTTCGCT TTTCGAGCTT
CTCGTCTCCG TTAATCGTTA AATCTAGCTC ATTGATCCGA TATCCATTGT TTTCTCTCGC
CGGCGCGTCA TTGTCATTCG TCGTCGAGTT CTGATTGTTT TAACTATGGA AGCTCGTCGT
GGAGTCTAAT TCATTATTGA GCTTGAGGAT TGGTTCGGTT GATGGTCTTT TCCACCGTTT
GAAAGAGTTC TTCAGTTTAA CATCTGGTGT TGGATCTAGT CACCTGTATT GAAAGTGGGA
AGAAACTAAC TTGTGCAGCC ATAGTCGCAA AGGCTGTGAT TTTTTGTCTC CACACTCATG
TCACGTAAGC TTGACAGTCC TATTAAGACA CAAATGGCAG TGGCACTAGT GAAGAGTCCC
CTGAATGGGG AATTTCGTGA ATTTAACAAG GTAGGAATGA AGACACCTGT GGGTCGTAGG
CGGGTTTTTG TTCAGACAGA GACTGGTTGT GTACTGGGGT TGGAGTTGGA TCGTAGTGAT
AACGCGCACA CTGTGAAAAG GAAGTTGCAG GTTGCTCTTA ATTTCCCCAT TGAGGAAAGC
TCGTTGACCT TTGGGGATTT GGTGCTTAAA AATGATCTTA CAGCTGTTAG AAGTGATTCT
CCTCTTCTTC TAACTCGGAA CAACTTTCAT AGGAGCTCAT CGACTCCGTG TCTTTCCCCA
ATGAGGGCTG ACCTTCAGCA GAGAAGAGAT GAGAGCAGTC CTATTGAAAT TCTTGGGAAC
TCTGTTTCTT TCTCTTTCGT GAGGCAAATG GCGAAGGATA TTACAAAAGC AGTGAAGAAG
GGCATTGATC CAGTTGCTGT TAATAGTGGG CTTGGAGGGG CCTATTACTT TAAGAACAGC
CGTGGAGAGA GTGTTGCAAT TGTTAAACCA ACTGATGAGG AGCCTTATGC TCCTAATAAC
CCAAAAGGTT TTGTTGGTAA GGCGCTTGGA CAACCTGGGT TGAAGCGTTC AGTACGGGTT
GGGGAAACAG GCTACAGAGA AGTTGCGGCT TATCTTCTCG ACAAGGAGCA TTTTGCAAAT
GTTCCTCCCA CTGCTCTTGT GAAGATTACT CACTCTATCT TTAATGTCAA CGATGGAGTG
AAGGCAAGCA AGCCTATGGA GAAGATGTTG GTGAGCAAGA TTGCTTCCTT GCAGCAGTTC
ATACCTCATG ATTATGATGC TAGCGAGCAC GGAACATCAA ATTTCCCTGT TTCAGCTGTA
CACCGTATAG GGATTCTTGA CATCAGAATC TTAAATACAG ATAGGCACTC AGGGAACCTT
TTGGTCAAGA AACTGGATGG TGATGGTATG TTTGGCCAGG TGGAGCTAGT TCCAATCGAT
CATGGTCTTT GCTTGCCTGA AACTCTAGAG GACCCTTACT TTGAGTGGAT TCATTGGCCA
CAGGCATCGA TCCCATTCTC TGAAGATGAG CTGAAGTACA TAGCAAATCT GGATCCTTTA
GGAGATTGTG AGATGCTGCG GAGGGAACTT CCAATGGTAC GAGAGGCCAG TCTCCGTGTT
CTAGTTCTCT GCACAATTTT TCTCAAGGAA GCTGCTGCTA ATGGCCTTTG TTTGGCTGAA
ATTGGTGAGA TGATGACTAG AGAGGTTCGT CCTGGAGATG AGGAGCCGAG TGAGATTGAA
GTGGTTTGTC TTGAGGCTAT GAGTTTGATA GGAGAGAAAG ACGCTGAGTC CCCAAGATCA
GACTTGGGAA ATGATATTGA ATTCCAGTTT GATATAGATT GTGAGGAAGT AACTGATTGT
ACGAAAAAAC TAGCATTACC ACTCGGACTC ACGTTTGGAA ATGCTCGTGG TCAGTTGTCA
AAGGTGGAAG AAACAACAGA GGATGGGGAA GAAGAAGAAG AAGAAGACAG AGAGGAGGAA
GAGAATGACA GAGCTGATCT AGAGAAAATG CCGACGATTA AGCTTTCAAT GTCTCTCAAA
AGCACTCTTC TTGGTGAGAA GAGTCAGAAG TATCAGAAAC ACCCAGGAGC AAGAGTGGAG
AGCGCATATG CATCATCTGC TCACAGAAGT GCAGACGAAC AGATCCCATC AAGCACAAGC
TTTGTGAAGC TGTCGGATAT GAGCGAAGAA GAGTGGACGA TTTTCCTGGA GAAATATCAA
GAGCTGCTTT ATCCAGCCAT TGAAAAGCGC AAGTCGATAA CTTTAGGACA GAAGCAGAGG
CAGAGGCTGG GGACTTCTTG TCAGTTTTGA GAAGACTGAA GAAGAAGAAG AAGAATAAAA
GGATCGTGTA AAGTCGTGTT TCTAAGGGCT TTGCTTAGAC TGGATTGTTG GAAACGCGTA
AAGGTGAAGA TATGAGTGGA ATGGATTTAG TGTAAATATT CGTTGGTTAC TCTCAGCTTT
TAGTATGGAG GAGTCTCGAG AGATGAAGAG AAATTAGTCA TTTGTTTCGT TTGTCATTTT
GTTTTAACTT CTTAAAATCT TTTGTGATAT AAATAACTTG TAGATTTGGA AAAAAGAAAA
GAAAAGAAAA GTTAGAGAGC TTTGTTTCAA AAAAAAAAAA AAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search