RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda00534 
 cDNA clone name   RAFL04-15-A10 
 Memo   

 AGI code   AT5G51290.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY035126 
 Sequence 
GGCCCATAAT GCTCATATGC AGCAGATCAA CAAAATTGTA GCCAATCTTC CGTCCGTCTT 
GGCTCCGCCG TTCGGTTTCC GTTAATATTT TACAAAATCA TTTCATTTTC TTTTTTAACT
TCCAAAAAAT CGAATTTTGT TGAATCTTCT AAGCTCAAGC TAATACCGAT TTCGAAATGG
AGGAAGGTCG TGACGACGAG TATTGTAGTT TTTCTAATTC CGGCGATCGC GACGGTGGAT
TGAGCGGTTG TTTTTTCTTG GATCATGTTG GCCAAGTTTT GCTTTCTCGA AATCATGATG
GTTTGTCCTG GAAATGTTTG GATTCTTCAG ATTGTGAGGG AACAACTTGT TTGGGAATTA
TAATTTGCGA GAATTCCGAA ACTGAGATCA AATTCTCTGA TATTTATGCT GTGGAGTTTG
TTAGCTATGG CTTGGTGCAT AGTCCAAAGT TAGGACTTAG ACATGCCAAA GAATGTTTCC
GGGAACGCTT GTTAAATACT CAAGAGATGT ATCGGTTCAC TGTCCACGGA TTTCAAAGTT
CACCAAAAGA GCCTTGTCTT TGGAACCTTG CTGCATTCAC TTTTGGACAT ATGGATTTGC
AGACGTGCCA GAGTTGGATG GATCAATTGA ATTACTCTTT GATCAAGGAG GTAGAAAGAC
CAAGAAATCT TTTGGTATTT GTCCATCCAA AAAGTGGTAA AGGAAATGGC TCCAAGGTCT
GGGAAACTGT TTCCAAGATT TTCATTCGCG CTAAAGTTAA TACAAAGGTG ATTGTAACAG
AACGAGCAGG ACATGCATTT GATGTAATGG CATCTATCCA AAACAAAGAG CTCCATACAT
ATGATGGCAT CATAGCTGTT GGTGGGGATG GTTTCTTCAA CGAAATCCTT AATGGGTATC
TCTTGTCGAG ACTTAAAGTC CCTCTTCCAC CTAGTCCTTC AGATTCCTTC AATTCTGTTC
AAAGTAGAGG TAGCTCCTCA GTTCCAGAAC CAGGAGATGA AGTTCATGAG ACTGACCAAA
AGGAACACTA TCCTCTTCTT CCTGATTCAG TTCAAGAGGT CATGAATTTC AGGACAGTCA
ATGGGTCATG TGAAGGAATT GAAGATCCCG ATCATCCCTT CAGTAGTGAA AGGCCTCGAT
TCGGCCTCAT CCCGGCAGGT TCAACTGATG CAATAGTTAT GTGGAGCTCG TGATCCTGTA
ACATCAGCGC TGCATATCAT TCTAGGTAGA AAGCTCTTCC TTGATGCAAT GCAGGTTGTG
CGGTGGAAAA CAGCATCAAC CTCGACGATT GAACCTTATA TTCGTTATGC AGCCTCATTC
GCTGGATACG GGTTTTATGG TGATGTCATT TCAGAAAGTG AAAAATATCG GTGGATGGGT
CCCAAACGCT ATGACTATGT TGGAACTAAG ATATTCTTGA AGCACAGATC ATACGAGGCA
GAGGTAATGT TTGAAGAAGC TGAATCAGAG AATTCTAAAG CTTCCCTACA TACGCGGAGT
AAGACATAGC CATTTCGAAA TACCACAAGA TCAGAGAAAA TACTATGTCG TGCAAATTGC
AAGATTTGTA ACAGTAAGGT TGGTTGGAAC AGTGCAAGCA CAACACTTAA CCCCTGTCCA
GAAAAAACAA GATGGTGTAG AACGAAAGGA CGGTTTTTGA GTATAGGTGC TGCAGTGATG
TCAAACCGAA ATGAAAGAGC ACCTGATGGG CTTGTTGTGG ATGCACACCT CTCCGACGGT
TTCCTTCATC TCATACTCAT AAAAGATTGT TCTCGTCCCA AGTACTTATG GCACCTAACC
GAGCTTGCAA AAAAAGGTGG AGAACCTTTG AACTTCGAGT TTGTGGAATA TCACAAGACG
CGAGCTTTCA CGTTTACATC ATTTGGGGAA GAGAGTGTGT GGAATTTGGA CGGAGAGATC
TTTGAGGCTC ACCAATTATC AGCCCAAGTA TTGCGTGGCC TTATACCTCT GTTCGCATCT
GGTCCAGAGA TATAACAACA TGCATGTGAA TGTGGTTTTA TATGAAGCTT TTGTGCATAG
TTAGTGACCC AAGTGAAAAA GCCAAATGAG ACTGGAAACT AGAAAAGTCT TATAGTGAAC
ATGACAATGT TGCCAAAAAA AGAACATGGC AAACATATTA TAGTATCCAA AAATTCGAGA
TGTAACCATT GGAGATTGGA GATGATATTA CTCTTTCTCA TTGTAAACAT CATTATGATG
TAATTAATAG TCTATACCTT TTTCCCCAAA AAAAAAAAAA AAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search