RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda00589 
 cDNA clone name   RAFL04-18-D20 
 Memo   

 AGI code   AT1G78570.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY042833 
 Sequence 
GACGAACGAG AAGACTCTTT TTTGAATTTT GATTCTTCTT CTTCTCCGTT TCTTTCGCTA 
CTTCCTCAGC TTCGTCACCG TCGAAAATTC TTCACGTTTT CCTCGGAATT TTCCAATTGT
CTTCTCCAAT TCTCTTGCGA TCGTTGAAGA TCTGAAAAAT TCGAAGCGTT TGATCATGGC
TTCGTACACT CCCAAGAACA TTCTCATCAC CGGAGCTGCT GGTTTCATTG CGTCTCATGT
CGCCAACAGA CTCATACGAA GCTATCCTGA TTACAAAATC GTTGTGCTTG ACAAGCTTGA
TTACTGTTCA AATCTCAAGA ATCTCAATCC TTCTAAGCAC TCTCCGAACT TCAAGTTTGT
CAAAGGTGAT ATCGCTAGTG CTGACTTGGT GAATCATCTT CTCATCACTG AAGGTATTGA
CACCATCATG CATTTCGCTG CTCAGACTCA CGTCGACAAT TCCTTCGGTA ACAGTTTCGA
GTTTACTAAG AATAATATCT ATGGAACTCA TGTCCTTCTT GAGGCTTGTA AAGTTACTGG
TCAGATTAGG AGGTTTATTC ATGTTAGTAC TGATGAAGTT TATGGTGAAA CTGATGAGGA
TGCTCTTGTT GGTAACCATG AGGCTTCTCA GCTGCTTCCG ACGAATCCTT ACTCTGCCAC
GAAAGCTGGT GCTGAGATGC TTGTTATGGC TTATGGTAGA TCTTATGGTT TGCCTGTTAT
TACCACTCGT GGGAATAACG TCTATGGACC GAATCAGTTT CCTGAGAAGT TGATTCCTAA
GTTCATTTTG CTGGCAATGA GAGGGCAGGT TCTTCCCATT CATGGAGATG GATCAAATGT
CAGGAGCTAC CTCTACTGTG AAGACGTTGC TGAGGCTTTT GAAGTTGTTC TTCACAAGGG
AGAAGTTGGC CATGTTTACA ATATTGGGAC GAAGAAGGAG AGGAGAGTGA ATGATGTTGC
CAAAGACATC TGCAAACTCT TCAACATGGA CCCTGAGGCG AACATCAAGT TTGTCGACAA
CAGACCTTTT AACGATCAGA GGTACTTCCT TGACGATCAG AAGCTCAAAA AGTTGGGATG
GTCAGAGAGA ACCACGTGGG AAGAAGGGTT GAAGAAAACT ATGGATTGGT ACACACAGAA
CCCGGAGTGG TGGGGTGATG TTTCTGGAGC ATTGCTTCCT CATCCAAGGA TGCTGATGAT
GCCTGGTGGG CGACACTTTG ATGGCTCCGA GGACAATTCG CTGGCAGCTA CTTTATCTGA
AAAACCAAGT CAAACCCATA TGGTTGTTCC AAGCCAAAGG AGCAACGGCA CACCTCAAAA
GCCTTCGCTG AAGTTCCTGA TATATGGAAA GACCGGATGG ATCGGTGGTC TGCTTGGAAA
GATATGTGAT AAGCAAGGAA TTGCTTACGA GTATGGGAAA GGTCGGTTGG AGGATCGATC
TTCTCTTCTG CAGGATATTC AGAGTGTTAA GCCAACCCAT GTTTTCAATT CCGCTGGTGT
GACTGGGAGA CCCAATGTTG ACTGGTGTGA GTCTCACAAG ACCGAGACTA TCCGTGCCAA
TGTAGCTGGC ACATTGACTC TAGCTGATGT CTGCAGAGAG CACGGACTCC TAATGATGAA
TTTCGCTACT GGTTGTATAT TCGAATATGA CGACAAGCAT CCGGAAGGTT CAGGAATTGG
CTTCAAGGAG GAAGACACAC CCAACTTCAC TGGCTCTTTC TACTCGAAAA CCAAAGCCAT
GGTCGAGGAG CTGCTAAAGG AGTATGACAA CGTATGCACA TTGAGGGTAA GGATGCCGAT
CTCCTCGGAT CTAAACAACC CGCGCAACTT CATCACCAAG ATCTCCAGGT ACAACAAAGT
AGTGAACATC CCAAACAGCA TGACTGTGTT GGACGAGTTA TTACCAATCT CCATCGAGAT
GGCGAAAAGA AACTTGAAAG GAATCTGGAA CTTCACAAAC CCAGGTGTGG TGAGCCACAA
CGAGATCCTA GAGATGTACA GAGACTACAT CAACCCTGAA TTCAAATGGG CAAACTTCAC
ATTAGAGGAG CAAGCTAAAG TCATTGTGGC TCCAAGAAGC AACAACGAGA TGGATGCTTC
CAAGCTCAAG AAAGAGTTCC CTGAGCTACT CTCTATCAAG GAGTCTCTGA TTAAGTATGC
ATACGGGCCA AACAAGAAAA CCTGAAGAGA ATGATTGTGA TTCGTCATTA GATAATCACC
TTTAATATCA GTTTCGTGTA TTTTGTTTTG TTATTGTTTA ATTACCCCTT CTTTCATTAG
ATTTGCTTAA GGGGTGTATT TGTAGTTCGA ATATTATATG TAATAAGAGC TTGTTCTCAT
TTGTGTC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search