RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda00615 
 cDNA clone name   RAFL04-15-P18 
 Memo   

 AGI code   AT3G09260.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AF386967 
 Sequence 
ATCCTAAACA TTTTTTCTTG AATAAAATCA GAATTACAAA CAAAAATGGT TTTGCAAAAG 
CTTCCTCTCA TTGGGCTGCT TTTGCTCCTG ACCATCGTCG CCTCTCCAGC AAATGCAGAT
GGACCTGTTT GCCCGCCGTC GAACAAACTA AGCCGGGCAA GTTTCCCTGA AGGTTTTTTA
TTTGGCACGG CTACTGCGGC ATACCAGGTC GAAGGTGCGA TTAATGAAAC TTGTCGTGGA
CCAGCCTTAT GGGACATCTA CTGTAGAAGA TATCCAGAGA GGTGCAATAA CGATAACGGC
GATGTGGCCG TTGATTTCTT CCATCGTTAT AAGGAAGATA TCCAACTAAT GAAGAATCTA
AACACAGACG CCTTTAGAAT GTCTATCGCA TGGCCAAGAA TATTTCCTCA TGGGAGAAAG
GAGAAAGGAG TGAGTCAAGC TGGTGTGCAA TTCTACCACG ACCTCATCGA CGAGCTCATA
AAAAATGGTA TAACTCCATT CGTTACTGTT TTTCACTGGG ACACTCCACA AGATTTAGAA
GATGAATATG GCGGCTTTTT AAGCGAAAGG ATTGTGAAGG ATTTCCGAGA GTATGCAGAT
TTTGTTTTCC AAGAATACGG TGGAAAAGTG AAACATTGGA TCACTTTCAA TGAGCCATGG
GTTTTCTCGC ACGCTGGCTA TGACGTAGGC AAAAAGGCAC CTGGTCGTTG CTCTTCTTAC
GTCAATGCTA AATGCCAAGA CGGACGATCA GGATACGAGG CTTACCTTGT CACTCACAAT
CTCCTTATCT CTCACGCAGA AGCAGTTGAA GCTTACCGGA AATGCGAAAA GTGTAAAGGT
GGGAAGATCG GAATTGCACA TAGTCCTGCT TGGTTCGAAG CACATGACCT TGCTGATTCA
CAAGACGGTG CGTCCATCGA CCGTGCACTT GACTTTATTT TGGGATGGCA TCTAGACACA
ACTACATTTG GAGATTATCC ACAGATCATG AAAGACATTG TTGGACATAG ATTGCCTAAA
TTTACAACTG AGCAGAAAGC AAAACTGAAA GCTTCTACCG ATTTCGTTGG GCTCAACTAC
TATACTTCAG TGTTTTCAAA CCATTTGGAG AAACCTGATC CTTCAAAACC AAGATGGATG
CAAGATTCTC TTATTACATG GGAGTCTAAG AATGCGCAAA ATTACGCCAT TGGTAGCAAG
CCTTTGACCG CTGCATTGAA CGTTTACTCG AGAGGTTTTA GAAGTCTGTT GAAGTACATT
AAGGACAAAT ACGCAAATCC GGAAATTATG ATCATGGAAA ACGGATATGG AGAAGAACTA
GGGGCCTCAG ATTCTGTTGC TGTTGGTACC GCTGATCATA ACAGGAAATA TTATCTTCAG
AGGCATCTTT TGAGTATGCA AGAAGCTGTT TGCATCGACA AAGTGAATGT TACAGGATAC
TTTGTATGGT CATTGTTGGA TAACTTCGAG TGGCAAGATG GTTACAAAAA CAGATTTGGA
CTCTACTACG TTGATTTCAA AAATAACCTC ACACGTTACG AGAAAGAATC CGGCAAGTAT
TACAAGGATT TCCTCAGTCA AGGTGTTCGT CCATCCGCGC TCAAGAAGGA TGAGCTTTAA
GCTATTTCTG TTTCAATGTG TTTTTCCTAT GTTTTACTTT GTGAGTGACC AAGATTCATG
AGGTCTTGGT TCTAATAAAA AGAGTTTATT TTTCTTCTCA TTTTTCATTG TCTACATGAT
TTGCCAGATC TACAAGGCTC TGGTTATAAT AAAATGATCC TTTGTGCCT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search