RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda00682 
 cDNA clone name   RAFL05-02-N06 
 Memo   

 AGI code   AT2G39970.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY039858 
 Sequence 
AAAGTCATTC ATTATTTGGG GAATGGAGAA GAAGCTCCTT TCCTACAGAC GCCATCATTA 
ACAACATCCT CTTAAGCTTC TGCGATTCTC TCCGTTTGTC GGAAGATTTC ACGACGATTC
TTCAATCCTT ATCCGAACCG GAGAAATCAT GTCGGACGCT TTGATCAATG GATTGGCTGG
AGCTGGTGGT GGGATCATTG CTCAGCTTCT CACTTATCCT CTTCAAACTG TAAATACGCG
CCAACAGACG GAGCGGGATC TGAAGAGGGA GAAGAGGAAA CTTGGAACTA TCGAACACAT
GTGTCAGGTT GTCAAACAAG AAGGATGGGA GAGGTTATAT GGTGGATTGG CGCCGTCTCT
TGCTGGAACG GCTGCATCAC AGGGTGTGTA CTACTACTTC TACCAAGTGT TTCGGAATCG
AGCTGAAGCC ACAGCTCTTG CACGGAAGAA GAAAGGTTTG GGTGACGGAT CAGTTGGGAT
GTTTGCTTCA CTTTTAGTGG CTGCCTTTGC CGGATCGGTT AATGTTCTTA TGACGAATCC
GATTTGGGTG ATTGTTACGC GTATGCAGAC CCACAGAAAA ATGACAAAAG ATCAAACAGC
GGCCCCCGAG TCACCTTCTT CTAATGCAGA AGCTCTGGTT GCTGTTGAGC CGCGTCCATA
TGGGACCTTT AATACGATTC GAGAGGTTTA CGATGAAGCT GGAATAACTG GCTTCTGGAA
AGGTGTAATT CCAACATTGA TCATGGTAAG TAATCCGTCA ATGCAATTTA TGTTGTACGA
GACAATGCTA ACCAAGCTGA AGAAAAAGCG TGCCTTGAAG GGTAGCAACA ACGTTACCGC
TTTGGAGACA TTTCTTCTCG GAGCTGTGGC GAAACTCGGA GCTACTGTCA CAACTTACCC
TCTCTTGGTT GTAAAGTCGC GACTTCAAGC CAAACAGGTC ACAACAGGGG ACAAAAGACA
ACAATACAAA GGAACATTGG ACGCGATTCT GAAAATGATT CGATATGAAG GGCTTTACGG
GTTTTATAAA GGGATGAGCA CAAAGATTGT GCAGAGCGTT TTAGCTGCTG CGGTTCTGTT
CATGATCAAG GAAGAGCTTG TCAAGGGAGC TAAGCTGTTG CTCTCAAACG CTACCTCTAG
CTAAGTCAAG TCCAAGCCTT CTTGAATGAA CGCTAGTAGT TAGAAATAAA TAAAAATAGA
TTAAATTTCC AATAGTTTTC TTGATTAATT ATTACACTAT TGGGATTGTT GTTCATTTCC
TGATGATTGC AATTGATTAT TGTAATTTCT GCAAGATTCT TTAGTAATGA AATCTGAATA
AAGTTTGGCA G

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search