RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda00743 
 cDNA clone name   RAFL05-03-H12 
 Memo   

 AGI code   AT5G09660.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY037252 
 Sequence 
AAAAAAACTC TTAAACAGCT TCCTAACGAG AGGAAACTGA GGAACACAAC AATGGAGTTT 
CGTGGAGATG CCAACCAGAG GATTGCTAGG ATTTCAGCTC ATCTCACTCC TCAGATGGAG
GCCAAGAACT CTGTAATCGG ACGGGAAAAC TGCAGAGCTA AAGGTGGTAA TCCAGGATTC
AAAGTAGCAA TTCTTGGAGC TGCAGGTGGA ATTGGACAAT CTTTATCTTT GCTGATGAAG
ATGAACCCTC TTGTCTCTTT ACTTCATCTC TACGATGTTG TCAATGCTCC TGGCGTCACT
GCTGACGTCA GTCATATGGA CACTGGAGCT GTTGTCCGCG GGTTCTTGGG AGCGAAGCAG
CTTGAGGACG CGCTAACGGG TATGGATCTT GTGATCATAC CAGCCGGTAT ACCGAGGAAA
CCAGGGATGA CCCGCGATGA TCTGTTTAAA ATCAATGCTG GGATTGTTAA AACACTATGT
GAAGGTGTAG CAAAATGTTG TCCTAATGCT ATTGTCAACT TGATCAGCAA CCCTGTGAAC
TCTACTGTCC CCATTGCCGC TGAGGTTTTC AAGAAAGCTG GAACTTATGA TCCTAAGAAG
CTCCTTGGAG TTACTACACT CGATGTTGCT CGTGCCAACA CATTTGTGGC AGAAGTTCTT
GGCCTTGATC CAAGAGAAGT CGATGTGCCA GTAGTTGGGG GACACGCCGG AGTCACAATC
TTGCCACTAC TGTCACAGGT TAAACCTCCT AGCAGCTTCA CACCTCAAGA AATTGAGTAC
CTGACAAACC GGATTCAAAA TGGTGGAACT GAAGTTGTGG AGGCAAAAGC TGGAGCTGGT
TCTGCAACAC TTTCAATGGC ATATGCTGCA GCCAAGTTTG CAGATGCTTG CCTTCGCGGG
TTAAGAGGAG ATGCGAATGT CGTAGAATGC TCTTTTGTTG CTTCACAGGT GACAGAATTA
GCTTTCTTTG CAACAAAAGT GCGCCTTGGC CGTACAGGAG CAGAGGAAGT GTATCAGCTT
GGACCCTTAA ACGAATACGA AAGGATTGGT CTGGAGAAAG CAAAAGATGA ATTAGCCGGA
AGTATTCAGA AAGGTGTTGA ATTCATCAGA AAATGAAACT GAGAGATAAT CAGAGAGATA
CAATAAGTTA TTTCCTCAAC TATATGATCA TGTACTCATC ATCACATCAT GCCTATGTCT
CCTCTGCTTC TGATACAACT TTGTATAAAT CCTTATCAGT TTGTGTACGA TATATGTGAC
CC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search