RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda00838 
 cDNA clone name   RAFL05-02-G06 
 Memo   

 AGI code   AT5G49720.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY037218 
 Sequence 
ACATTTCTTC ACTTCCACAC ACTTTTACTT CTTTCTCTCT TCTCTTCTCT TCTCCAGATC 
TGATCCCAAA CCTTTGATTC ATTGTTGTTG TTCTCTGCTG CTTTATCAGA GAGCATCATC
ATGTACGGAA GAGATCCATG GGGAGGTCCA TTGGAGATAA ACACTGCAGA TTCCGCCACC
GACGATGATC GTAGTCGGAA TTTAAACGAT TTGGATCGTG CGGCTCTTTC ACGTCCACTA
GATGAGACGC AGCAGAGTTG GTTACTTGGT CCAACGGAGC AGAAGAAGAA GAAGGACGTC
GATCTCGGTT GTATTATCGT TAGCCGCAAG ATCTTCGTCT GGACTGTTGG TACTCTTGTT
GCCGCCGCGT TACTCGCCGG ATTCATTACC TTGATCGTTA AAACTGTGCC GCGTCATCAT
CCTAAGACTC CGCCGCCGGA TAATTATACT ATAGCTCTAC ACAAAGCTCT TAAGTTCTTC
AATGCTCAGA AATCTGGGAA ATTGCCAAAG CATAATAACG TGTCATGGAG AGGTAATTCT
GGGCTTCAAG ATGGGAAAGG TGAAACAGGA AGCTTCTATA AAGATTTGGT GGGAGGTTAT
TATGATGCTG GTGATGCTAT CAAGTTCAAT TTCCCCATGG CTTATGCTAT GACTATGTTG
AGCTGGAGTG TTATTGAATA TAGTGCTAAA TACGAAGCTG CTGGTGAGCT CACTCATGTT
AAGGAGCTTA TCAAATGGGG AACTGATTAC TTTCTCAAGA CTTTCAATAG TACTGCTGAT
TCCATTGATG ATCTTGTGTC ACAGGTTGGA TCAGGGAATA CTGATGATGG AAATACAGAT
CCTAATGACC ATTACTGTTG GATGCGACCT GAGGATATGG ACTATAAAAG GCCCGTGACT
ACTTGTAATG GTGGATGTTC GGATCTCGCT GCAGAGATGG CAGCTGCTCT GGCTTCAGCA
TCTATTGTAT TCAAGGATAA CAAGGAATAT TCTAAAAAGC TTGTCCATGG TGCTAAGGTG
GTGTATCAGT TTGGAAGGAC GAGGAGAGGG AGATATAGTG CAGGCACTGC GGAATCTAGC
AAGTTCTATA ATTCAAGTAT GTATTGGGAT GAGTTCATTT GGGGTGGTGC TTGGATGTAT
TATGCTACCG GAAATGTAAC GTATCTCAAT CTAATCACCC AACCTACTAT GGCCAAGCAT
GCTGGTGCCT TCTGGGGTGG CCCTTACTAT GGTGTATTTA GCTGGGACAA CAAGCTTGCT
GGTGCTCAGT TGCTGTTGAG CCGGTTGAGG TTGTTTCTGA GTCCTGGATG TCCATATGAA
GAAATTCTAA GGACCTTCCA CAATCAGACC AGCATAGTCA TGTGCTCATA CTTGCCTATT
TTCAACAAAT TTAACAGAAC CAATGGAGGT TTAATAGAGT TGAATCATGG GGCTCCACAG
CCGCTGCAAT ATTCTGTAAA TGCAGCTTTC TTAGCGACTC TATACAGTGA TTATCTGGAT
GCTGCTGATA CTCCTGGATG GTACTGTGGA CCTAATTTCT ATTCGACAAG TGTGCTACGT
GACTTTGCTA GATCCCAGAT TGATTATATA CTGGGTAAAA ACCCTCGGAA AATGAGTTAT
GTCGTTGGTT TTGGCACAAA ATACCCAAGA CATGTGCATC ACAGAGGAGC TTCGATACCC
AAGAACAAAG TCAAGTATAA CTGCAAAGGA GGATGGAAAT GGAGAGACAG CAAGAAACCA
AACCCAAACA CGATTGAAGG AGCCATGGTT GCTGGTCCTG ACAAGCGCGA CGGGTACCGT
GATGTCCGTA TGAACTACAA CTACACTGAA CCGACTCTTG CAGGCAATGC TGGTCTAGTC
GCAGCTCTTG TGGCATTATC GGGTGAAGAA GAAGCCACCG GTAAGATAGA CAAAAACACT
ATTTTCTCAG CTGTTCCTCC TTTGTTCCCT ACTCCACCAC CTCCACCAGC ACCATGGAAA
CCTTGAGAAA GCTAGACTTG TGTGATTCTG TCGCTGCTGC CAAAAAAAAT GAATGAGGTA
AGAAGGATTT GGGTGTGAGA CCAGAAGATT AGAAGCTAAA CACAAGTCAG CCATAACCAA
ACTACTAAGG ATTTCATTTG GCTTTACTAG ATACAAACAC GGGGTGGGTT ACTTTACCAC
AAGCATTGTC TTTCTTTTCT TTTTTTGGGT TGCTGTTTTG TTCTTGTGAG ATATCATATA
TATCTATGCG TTTTACTCTG TATATGTTTG ATACCAAACT TGTATTCTTT GATAAACAAT
TTAATGAACT GTATTAAACT TTTAACC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search