RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda00987 
 cDNA clone name   RAFL05-10-C13 
 Memo   

 AGI code   AT4G02570.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY046030 
 Sequence 
GAGATATCTT TTCACCGCCC TTCTCATAGG TCTCGTCTCT CTTTCTCTCT ATTTTACGCT 
TTTTTCCTGA ACGATTCTTA GGGTTTTGAT TCTCTCTCTC TCTCGCTTCT TTTTCGATCG
CAGCAGCTCT CGCCGATCCT GTGTAATCGG GAATCGGTAA TCGTCAGGGT CTGTTTGGGG
TACGGCGACG CGATTTTCTG ATTATTAGGG TTTAAGATCT CGAGGTTGAG GAGAGCTTGA
AAAGTTGTTT GTCAACATGG AGCGCAAGAC TATTGACTTG GAGCAAGGAT GGGACTATAT
GCAGACTGGA ATTACTAAGC TGAAACGGAT TCTGGAAGGA TTGAATGAGC CAGCATTTGA
CTCTGAGCAA TATATGATGC TTTATACGAC TATCTACAAC ATGTGCACCC AGAAACCTCC
TCATGATTAC TCACAGCAGC TTTATGACAA GTATCGGGAA GCATTTGAGG AATATATTAA
CTCAACAGTT TTGCCTGCGT TGAGGGAGAA GCATGATGAG TTTATGCTGC GGGAGCTATT
TAAAAGATGG TCAAACCATA AAGTAATGGT CAGATGGCTA TCCCGCTTCT TCTACTACCT
TGACCGTTAC TTCATTGCTC GGAGATCACT TCCACCACTG AATGAAGTTG GCCTGACATG
CTTCCGTGAC CTGGTTTATA ATGAGCTACA TTCTAAGGTC AAACAAGCTG TAATAGCTCT
TGTTGATAAA GAACGGGAGG GCGAGCAGAT TGATAGGGCC CTGCTGAAAA ACGTATTAGA
TATCTATGTA GAGATTGGAA TGGGGCAGAT GGAGAGGTAT GAAGAAGATT TTGAAAGCTT
CATGCTTCAA GATACTTCTT CGTATTATTC TCGCAAGGCA TCAAGCTGGA TTCAGGAAGA
TTCTTGCCCT GATTACATGT TGAAGTCTGA AGAATGTCTA AAGAAGGAGA GGGAGAGAGT
GGCTCACTAC CTACACTCAA GCAGTGAGCC AAAGCTGGTT GAGAAAGTAC AACATGAATT
GCTGGTTGTG TTTGCAAGTC AGCTTCTAGA AAAAGAACAC TCAGGGTGCC GTGCATTGCT
AAGAGATGAC AAGGTGGATG ATCTCTCCAG GATGTACAGG CTTTACCATA AAATTTTGCG
AGGCTTGGAA CCTGTTGCAA ACATCTTTAA GCAGCATGTC ACAGCAGAGG GTAACGCTCT
TGTCCAACAG GCCGAAGACA CGGCTACTAA TCAGGTTGCA AATACTGCTA GCGTCCAGGA
ACAGGTTCTT ATCAGAAAAG TGATTGAACT TCATGATAAA TACATGGTAT ATGTCACCGA
GTGTTTCCAG AACCACACCC TCTTCCATAA GGCTTTGAAA GAGGCATTTG AGATTTTTTG
TAACAAAACG GTTGCTGGAA GTTCAAGTGC AGAACTACTT GCAACATTTT GCGACAATAT
TCTCAAAAAG GGGGGAAGTG AAAAGCTGAG TGATGAAGCT ATCGAAGATA CGCTTGAGAA
GGTTGTCAAA TTGCTTGCAT ACATAAGTGA CAAGGATCTT TTCGCTGAGT TCTACAGGAA
GAAGCTGGCC CGTAGGCTCT TATTTGATCG CAGTGCTAAT GATGATCATG AGAGAAGTAT
CCTGACAAAG CTCAAGCAAC AATGTGGTGG ACAGTTTACT TCTAAGATGG AGGGCATGGT
GACGGATTTG ACACTGGCAA GAGAAAACCA AAACAGTTTC GAGGATTATC TAGGCAGTAA
CCCTGCTGCA AACCCAGGGA TTGACTTGAC CGTCACTGTT CTTACCACTG GTTTCTGGCC
AAGTTACAAA TCATTTGACA TAAATCTACC CAGTGAAATG ATCAAGTGTG TTGAAGTCTT
CAAAGGGTTT TATGAAACGA AAACGAAACA CAGGAAGCTT ACGTGGATCT ATTCACTGGG
AACTTGTCAC ATAAACGGGA AGTTTGATCA AAAGGCCATC GAGTTAATAG TGTCTACTTA
CCAGGCTGCT GTGCTTCTAC TCTTTAACAC AACTGACAAG TTAAGTTACA CTGAGATCTT
GGCTCAACTG AACCTAAGCC ATGAAGATCT AGTTAGGTTG CTTCATTCCT TGTCATGTGC
TAAGTACAAG ATACTCCTTA AGGAGCCAAA CACCAAGACT GTCTCCCAGA ATGATGCCTT
TGAGTTCAAC TCCAAATTCA CCGATAGAAT GCGCAGAATC AAGATCCCTC TTCCCCCAGT
TGATGAAAGG AAGAAAGTCG TTGAAGATGT CGATAAAGAC AGAAGATATG CAATTGATGC
TGCCATTGTC AGGATCATGA AGAGCAGGAA AGTATTGGGA CATCAACAAC TTGTTTCTGA
GTGTGTTGAG CAACTTAGCC GAATGTTCAA GCCTGATATC AAAGCGATCA AGAAGCGTAT
GGAGGATTTA ATAACCAGAG ATTATTTGGA GAGGGACAAG GAGAATCCTA ACATGTTTAG
GTACTTGGCT TAGGGCAAAA AAACAACAAC TATGGAAGTG GTTGGCTCAT GAAAGGAATC
TGCTTGTATA TTTAGAAGTC CATATGGAGA CTGTCCTAAA ACAAATTTAT CGCTTCATTT
TCGCTATTTT TCTCTTTTAA AAAATATTCG GTCTGTGCTT TTTTTTTTGG GATGCAAATT
TGCCTTGTGG ATTTTTGTTT CTTAAATATT GAATGGAGAT GGAGAAATGG CCTTAATGAA
TGAATCTCTG CTTTCTAATA AAAAAAAAAA AGAAAAAAAA AAAAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search