RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda01306 
 cDNA clone name   RAFL05-16-L13 
 Memo   

 AGI code   AT5G67360.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AF360285 
 Sequence 
AATGATTCCT TCGTACGCAT CCTCATCTTC TTCTTCTTCT CTCTTCTACT GTATTTAAAC 
ACTCTCTCGT CTTCTCCTTG GATCCAGAGA GAGACACAAC ACACCATCTC AATCATGTCT
TCTTCGTTTC TCTCCTCCAC TGCTTTCTTC CTCCTCCTTT GTCTAGGATT CTGCCACGTG
TCCTCTTCCT CCTCCGACCA AGGAACTTAC ATCGTTCACA TGGCTAAATC TCAGATGCCG
TCGTCTTTCG ACCTCCACTC TAACTGGTAC GATTCATCTC TCAGATCTAT CTCCGACTCA
GCCGAATTGC TCTACACTTA CGAGAACGCG ATTCATGGAT TCTCAACACG GCTAACTCAA
GAAGAAGCCG ACTCGCTCAT GACTCAACCT GGTGTTATCT CCGTTTTACC GGAGCACCGT
TACGAGCTAC ACACCACTCG TACTCCTCTC TTCCTCGGTC TCGACGAACA CACCGCAGAT
CTGTTCCCTG AAGCCGGCTC TTACAGCGAC GTCGTCGTCG GAGTTCTCGA TACCGGAGTT
TGGCCCGAGA GTAAAAGCTA CTCCGACGAA GGATTCGGTC CTATTCCTTC CTCCTGGAAA
GGCGGATGCG AGGCCGGAAC CAATTTCACC GCTTCTCTCT GTAACCGTAA ACTAATCGGA
GCAAGATTCT TCGCTCGTGG TTACGAATCA ACGATGGGAC CAATCGATGA ATCTAAAGAA
TCAAGATCTC CTAGAGACGA CGACGGTCAC GGAACTCACA CCTCATCGAC CGCCGCTGGA
TCCGTCGTTG AAGGAGCTAG CTTATTAGGC TACGCTTCAG GAACAGCTCG TGGTATGGCT
CCACGCGCTC GTGTCGCTGT TTACAAAGTC TGTTGGCTCG GTGGTTGTTT CAGCTCAGAT
ATTTTAGCTG CAATCGATAA AGCCATCGCC GATAACGTCA ATGTCCTGTC GATGTCACTC
GGCGGTGGAA TGTCGGATTA TTATAGAGAC GGTGTTGCGA TCGGAGCATT CGCCGCCATG
GAAAGAGGGA TTTTAGTATC TTGCTCAGCT GGTAATGCTG GTCCGAGTAG TTCTAGTTTA
TCAAACGTAG CTCCATGGAT CACAACTGTT GGTGCTGGTA CTTTAGATCG TGATTTTCCG
GCGCTTGCGA TTCTCGGTAA CGGCAAGAAT TTCACCGGAG TTTCTTTGTT TAAAGGAGAA
GCTTTACCGG ATAAATTGTT GCCGTTTATT TACGCTGGGA ATGCTAGTAA TGCTACTAAT
GGTAATCTCT GTATGACCGG AACTTTGATC CCGGAGAAAG TAAAGGGGAA GATTGTGATG
TGTGATAGAG GAATTAATGC TAGAGTTCAG AAAGGTGATG TGGTTAAAGC AGCAGGTGGA
GTTGGAATGA TTCTGGCTAA CACTGCGGCG AATGGTGAAG AGCTTGTTGC GGATGCTCAT
TTGTTACCGG CGACCACCGT TGGTGAAAAA GCCGGTGATA TAATCCGGCA TTACGTGACT
ACTGATCCTA ATCCCACCGC TTCGATTTCA ATCTTAGGAA CAGTCGTCGG TGTTAAACCA
TCTCCGGTTG TCGCAGCGTT TAGCTCACGT GGACCGAATT CGATTACACC GAATATTCTT
AAACCGGATC TGATCGCTCC TGGAGTAAAC ATCCTCGCCG CGTGGACCGG TGCTGCTGGA
CCAACCGGAC TCGCTTCCGA TTCTCGCCGC GTGGAGTTCA ATATCATCTC TGGGACGTCG
ATGTCTTGCC CTCACGTTAG TGGTTTAGCG GCGCTTCTCA AGTCGGTGCA TCCTGAATGG
AGCCCGGCGG CGATTAGATC GGCGCTTATG ACCACCGCTT ACAAAACCTA CAAAGACGGT
AAACCGTTAC TCGACATCGC GACAGGGAAG CCTTCGACGC CGTTCGATCA CGGTGCAGGA
CACGTGTCAC CAACAACTGC CACTAATCCA GGACTCATCT ACGATCTAAC GACGGAGGAT
TACTTAGGCT TCCTCTGCGC ATTGAATTAC ACATCGCCGC AAATTCGAAG TGTCTCGAGA
CGTAATTACA CTTGCGATCC GAGTAAATCG TACTCGGTCG CTGATTTGAA CTACCCGTCG
TTCGCCGTTA ACGTTGATGG AGTCGGTGCG TATAAGTACA CGCGCACGGT GACGAGCGTG
GGAGGAGCTG GGACTTACTC GGTTAAAGTA ACTTCGGAGA CGACAGGAGT CAAGATTTCG
GTTGAACCGG CGGTTTTGAA TTTCAAGGAA GCTAACGAGA AAAAATCGTA TACGGTGACG
TTTACTGTAG ACTCGTCGAA GCCGTCTGGA TCTAACAGCT TTGGGAGTAT TGAATGGTCG
GATGGGAAAC ACGTGGTGGG AAGTCCCGTG GCGATTAGCT GGACATAGTC GTAAATTATG
AGAAATGAAA GGGGTTTTAT GGAAAAGAAA AGGTGTTTAC AGATTTATTG TAATGCCGTT
TTTAGATACG AAGAAACCTC TGTTTAGCAA AAACGACATG CAGTCTGTTA AGACTTGCCT
AGTTTGTTTT TGGGATGTCT TGCTGTTTTT AATTTTAAAA AGAAATATAT TCTCCGGCTA
CAACAGTAGC TGGGTCTCTC TCAAAAAAAA AAAAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search