RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda01369 
 cDNA clone name   RAFL05-21-F01 
 Memo   

 AGI code   AT2G20990.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY045836 
 Sequence 
GCACACAAAG TTTGCTTGCC TTCTGGGCTT CACGATTCTC ACGACATCTG TTTATCTTCT 
CCGATTTCCA CGTCCATGGA TCTCAGTCAA TGTTCCTTAA TCTCTCTTTT CGATTAGTCC
AATCTCCACT AATCTCTGAC CTCAGATCGC TTCCGACGCC GCTGAACTGT GTCCGTCTTG
ATCTGTGTTT AGGAGAAAGC TTCTAGGGTT TTTGTTTTGG TTGCTGAGTA GAATTTGTTG
GATCTGAAAC GGAAATCAAA ATGGGCTTTT TCAGTACGAT ACTAGGATTT TGTGGATTTG
GAGTTGGGAT TTCATTGGGA CTTGTTATTG GTTACGTTCT CTTCGTCTAC TTGCTCCCCA
ACGACGTCAA GGATCCTGAA ATTCGTTCAA TAGCTGACCA AGATCCCAAA GCTATGCTAC
GGATGCTTCC AGAGATACCT CTATGGGTCA AAAATCCGGA TTTCGATCGT GTTGACTGGA
TAAACAGATT TCTCGAGTAC ATGTGGCCTT ATCTCGACAA GGCCATATGT AAGACTGCAA
AGAATATAGC AAAACCGATC ATTGAGGAGC AGATACCAAA GTACAAGATT GACTCTGTTG
AATTTGAAAC GCTTACTCTA GGCTCTTTAC CCCCTACATT TCAAGGGATG AAAGTTTATC
TCACGGATGA GAAAGAGTTG ATTATGGAAC CATGCTTGAA ATGGGCCGCA AATCCCAATA
TCTTGGTTGC CATCAAGGCA TTTGGGTTGA AGGCAACAGT TCAGGTGGTC GATCTGCAAG
TTTTTGCTCA GCCTCGTATC ACTCTCAAGC CATTAGTTCC AAGTTTCCCT TGTTTTGCCA
ATATCTATGT GTCTCTTATG GAGAAGCCAC ATGTTGATTT TGGACTGAAG CTTGGTGGAG
CAGATCTTAT GTCAATCCCT GGCCTCTACA GATTTGTTCA GGAGCAAATC AAGGATCAAG
TTGCGAACAT GTATCTCTGG CCTAAGACCC TTGTAGTTCC AATCCTTGAC CCTGCAAAGG
CGTTCAGAAG GCCTGTTGGA ATTGTCCATG TGAAAGTTGT GAGGGCTGTG GGGCTGAGGA
AAAAAGATCT GATGGGCGGG GCAGATCCAT TCGTGAAAAT CAAGCTCTCT GAAGATAAGA
TTCCTTCTAA GAAGACAACA GTTAAACACA AGAATTTGAA TCCTGAATGG AATGAGGAGT
TCAAATTCTC GGTCAGAGAT CCCCAGACTC AGGTTCTAGA GTTCAGTGTG TATGACTGGG
AACAGGTTGG GAATCCCGAG AAGATGGGTA TGAATGTATT AGCTCTGAAA GAAATGGTGC
CTGACGAACA TAAAGCATTC ACCTTGGAAC TGCGTAAGAC TCTGGACGGC GGTGAAGATG
GGCAGCCTCC TGACAAGTAT AGGGGGAAGC TGGAGGTTGA ACTCTTGTAT AAGCCATTCA
CGGAGGAAGA AATGCCCAAA GGCTTTGAAG AAACGCAAGC CGTGCAGAAA GCTCCAGAAG
GCACACCGGC TGCTGGAGGA ATGCTTGTGG TAATAGTGCA TTCGGCTGAG GATGTTGAAG
GAAAGCACCA TACCAATCCT TACGTGCGCA TCTATTTCAA AGGAGAAGAG AGAAAAACAA
AGCACGTGAA GAAGAACAGA GACCCAAGGT GGAATGAGGA GTTCACCTTT ATGCTCGAGG
AGCCTCCAGT CCGTGAGAAG CTGCACGTTG AAGTGCTGAG CACCTCTTCC AGGATAGGTC
TATTGCATCC CAAGGAAACA CTGGGGTATG TGGATATTCC AGTGGTGGAC GTGGTGAACA
ACAAAAGGAT GAATCAGAAG TTTCACCTTA TTGATTCTAA GAACGGAAAG ATCCAAATCG
AGCTCGAGTG GCGAACTGCC TCTTGATTTC TGAGTTGATT CGAGAACAAA CAAAGAGATA
ATTGGTTTGA TGTTGTTAAG AACTATGTGT TGTTGTACAA AATGGGCTTT AACTCTTAAA
AACCAACATT CAGATTTGCC AAAAAAAAAA AAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search