RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda01520 
 cDNA clone name   RAFL09-11-C21 
 Memo   

 AGI code   AT2G27600.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AF367297 
 Sequence 
ATAATCCATT CCTTCTTCTC TCTTCTCCAT CTCCTTCCTC CGATCTTCGT CTCCAATTCG 
GAATCTTCCT ATCACAATTT CAAGGCTCCT TTAACCCTTG ATCATCACCG ATTCAATCAA
TTCGGAATCA CAATTTCAAA TCGAGAGAAT TTCAATTTCT CTTGTAAAAC CCTAAATTAT
GTACAGCAAT TTCAAGGAAC AAGCGATCGA GTACGTGAAG CAAGCGGTTC ATGAAGACAA
TGCTGGGAAT TACAATAAAG CTTTCCCTCT ATACATGAAC GCGCTTGAGT ACTTCAAAAC
TCATCTCAAG TATGAGAAGA ACCCTAAGAT CAGAGAAGCT ATTACCCAGA AATTCACCGA
GTATCTCCGT CGTGCTGAGG AGATCCGTGC TGTTCTCGAT GAAGGTGGAT CGGGTCCAGG
ATCTAACGGT GATGCAGCCG TCGCAACGAG GCCCAAAACT AAGCCTAAAG ATGGAGAAGG
TGGTGGTAAA GATGGAGAAG ATCCTGAACA ATCAAAGCTT CGAGCTGGGT TAAACTCTGC
GATTGTTAGA GAGAAACCTA ATATCAAGTG GTCAGATGTT GCTGGGCTTG AAAGTGCTAA
ACAAGCTCTG CAGGAAGCTG TGATTTTGCC TGTCAAGTTT CCACAGTTCT TCACTGGAAA
GAGACGGCCT TGGAGAGCTT TTCTGTTGTA TGGGCCTCCT GGAACAGGAA AATCGTATTT
GGCTAAGGCT GTTGCCACTG AAGCTGACTC TACCTTTTTT AGCGTGTCTT CATCAGACCT
TGTCTCGAAG TGGATGGGTG AAAGTGAGAA GCTAGTATCA AACCTTTTCG AGATGGCCCG
TGAAAGTGCT CCCTCGATTA TTTTTGTTGA TGAGATAGAT TCTTTGTGTG GTACACGTGG
AGAAGGAAAC GAGAGTGAAG CTTCAAGACG TATCAAAACA GAGCTTCTAG TGCAGATGCA
GGGTGTTGGA CACAATGATG AGAAAGTACT TGTACTTGCA GCAACCAATA CACCCTATGC
TCTTGATCAG GCTATCCGGC GACGTTTTGA CAAGCGTATC TATATTCCTC TCCCAGAGGC
CAAGGCTCGG CAGCACATGT TCAAAGTCCA CTTGGGAGAT ACACCTCATA ATTTAACTGA
ACCTGATTTT GAATATTTAG GCCAAAAGAC AGAAGGGTTT TCTGGTTCAG ATGTGTCTGT
TTGTGTAAAA GATGTTCTGT TTGAACCTGT TCGTAAAACA CAAGATGCAA TGTTCTTTTT
CAAGTCTCCT GATGGTACAT GGATGCCATG TGGGCCTAGG CACCCTGGTG CCATCCAGAC
TACAATGCAA GATCTAGCAA CAAAAGGGCT TGCCGAAAAG ATTATTCCAC CACCAATCAC
CAGAACAGAT TTCGAGAAGG TACTTGCAAG ACAAAGGCCA ACAGTGAGCA AGTCTGACCT
TGATGTCCAC GAGAGATTCA CACAGGAGTT TGGAGAAGAA GGTTGATAGA TTTGACATTC
CCATCAAGCA TCTTTCACAA TCATATTATT ATTAGTCTCT TCACCATCTC CTTATGTATG
TACTGAGAAG CAAAACAAAA TCTCAAACCC ATGTTTGATT TCTTCCCAAA ACATTGAATT
TGCTTTATTT CTCGAATTGT GTAAAAAAAA AATGTTCTGA ACAATGTTTT CTATTTATTA
TGTCACC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search