RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda01627 
 cDNA clone name   RAFL09-12-K06 
 Memo   

 AGI code   AT3G06440.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AF361640 
 Sequence 
AAGATGCTCT CTGCTTCAGC TGGCCTTCGT CGTCTCTGCC TGGGCTCTGA AACTGCATTT 
GGCTGATCTT GGATCTTCAT GAATTATGTA CTTGAAAGAT CATCGAAATT CAATATAAAA
CGGGTTACTC AATGAAGCAA TTCATGTCAG TGGTGAGATT CAAATTTGGT TTCACTTCAG
TCAGAATGAG GGATTGGTCG GTGGGAGTCT CCATTATGGT TCTTACATTG ATCTTCATCA
TCCGTTATGA ACAATCTGAT CACACTCACA CTGTGGATGA TTCTAGTATA GAAGGAGAGA
GTGTTCATGA ACCCGCAAAG AAGCCACATT TTATGACTTT GGAAGATCTT GATTATCTAT
TTTCAAACAA GAGCTTTTTT GGAGAAGAAG AAGTGTCCAA TGGAATGCTT GTATGGTCTC
GAATGCGTCC ATTTCTTGAA AGGCCAGATG CTTTGCCAGA AACTGCTCAA GGGATAGAAG
AAGCTACATT GGCAATGAAA GGTTTGGTTT TAGAAATCAA TAGAGAGAAG AGAGCTTATT
CTTCTGGTAT GGTCTCTAAG GAAATTAGAA GAATCTGTCC GGATTTTGTC ACTGCATTTG
ATAAGGATTT GTCTGGTTTA AGTCATGTAC TTCTTGAGCT TCCTTGTGGT TTAATTGAAG
ATTCTTCAAT AACTTTGGTT GGTATTCCTG ATGAACATTC TAGTAGCTTC CAGATTCAGC
TCGTTGGCTC GGGATTATCA GGAGAAACTC GTCGGCCAAT AATCTTGCGT TACAATGTGA
ACTTTTCTAA ACCATCGATA GTGCAAAATA CATGGACAGA GAAGCTAGGT TGGGGAAACG
AAGAGCGATG CCAATATCAT GGATCATTGA AAAATCATTT AGTTGATGAA CTTCCTCTCT
GCAACAAACA GACCGGTAGA ATCATTTCGG AAAAGAGTTC CAACGATGAT GCAACTATGG
AACTTTCTCT TTCAAATGCT AATTTTCCAT TTCTCAAAGG GAGTCCCTTC ACTGCCGCAT
TGTGGTTTGG CTTAGAAGGT TTTCATATGA CGATAAATGG GCGGCACGAG ACTTCATTTG
CTTACAGGGA GAAGCTCGAG CCATGGTTAG TCAGTGCAGT CAAAGTCTCA GGTGGTTTGA
AAATTTTATC TGTCTTAGCC ACAAGACTGC CCATTCCCGA TGACCATGCA TCTTTAATCA
TAGAAGAGAA ACTTAAAGCT CCATCTCTTT CCGGGACAAG AATAGAACTA TTGGTGGGTG
TTTTCTCCAC TGGAAATAAT TTTAAGCGGC GTATGGCATT GAGAAGATCT TGGATGCAAT
ACGAGGCAGT AAGATCTGGC AAAGTAGCTG TTCGATTTCT CATTGGCCTT CACACAAATG
AAAAAGTCAA TTTAGAGATG TGGAGAGAAT CTAAGGCATA TGGAGACATT CAGTTTATGC
CATTTGTTGA CTACTATGGT TTACTTAGCT TGAAAACAGT TGCGCTTTGC ATTCTCGGGA
CCAAAGTCAT CCCAGCAAAA TACATAATGA AGACGGATGA TGATGCGTTT GTACGGATTG
ATGAGCTCCT ATCAAGTCTA GAAGAAAGAC CGTCTAGTGC CCTTCTGTAC GGTTTGATCT
CATTTGATTC ATCACCGGAC CGTGAACAAG GCAGCAAATG GTTTATCCCT AAAGAGGAAT
GGCCTTTAGA TTCATACCCT CCATGGGCAC ATGGCCCTGG CTACATCATC TCTCATGATA
TAGCGAAATT TGTGGTGAAG GGTCACCGTC AAAGAGATCT TGGACTTTTC AAGCTGGAAG
ATGTGGCGAT GGGGATATGG ATTCAACAAT TCAACCAGAC GATAAAAAGA GTGAAGTACA
TCAATGACAA AAGATTTCAT AACAGTGATT GTAAATCAAA TTACATTCTT GTTCATTACC
AAACTCCTAG ACTAATTTTG TGTCTTTGGG AGAAGCTGCA AAAAGAGAAC CAATCTATTT
GCTGCGAATA AATCTCTCGA GCATGTACGT ATGTAACTTT TCTGGTTCTG TTTCACACTT
CAGGAAGAAG TTCTCCCAGT TAAAGACACA CTGGCTCGAG TATGTCAGAG TATATTGAC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search