RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda01653 
 cDNA clone name   RAFL09-12-B08 
 Memo   

 AGI code   AT1G05230.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY037177 
 Sequence 
ATGATCTTCA AGAAGAAAGA TAAACGACTC CGAAGAAAGA TTTAAGTTAT TGTTGTTCAT 
ACAAAAAGAA GGGTTTGCTT TCAGTTTCCG GAGTATAAGA AAAGATGTTC GAGCCAAATA
TGCTGCTTGC GGCTATGAAC AACGCAGACA GCAATAACCA CAACTACAAC CATGAAGACA
ACAATAATGA AGGATTTCTT CGGGACGATG AATTCGACAG TCCGAATACT AAATCGGGAA
GTGAGAATCA AGAAGGAGGA TCAGGAAACG ACCAAGATCC TCTTCATCCT AACAAGAAGA
AACGATATCA TCGACACACC CAACTTCAGA TCCAGGAGAT GGAAGCGTTC TTCAAAGAGT
GTCCTCACCC AGATGACAAG CAAAGGAAAC AGCTAAGCCG TGAATTGAAT TTGGAACCTC
TTCAGGTCAA ATTCTGGTTC CAAAACAAAC GTACCCAAAT GAAGAATCAT CACGAGCGGC
ATGAGAACTC ACATCTTCGG GCGGAGAACG AAAAGCTTCG AAACGACAAC CTAAGATATC
GAGAGGCTCT TGCAAATGCT TCGTGTCCTA ATTGTGGTGG TCCAACAGCT ATCGGAGAAA
TGTCATTCGA CGAACACCAA CTCCGTCTCG AAAATGCTCG ATTAAGGGAA GAGATAGACC
GTATATCCGC AATCGCAGCT AAATACGTAG GCAAGCCAGT CTCAAACTAT CCACTTATGT
CTCCTCCTCC TCTTCCTCCA CGTCCACTAG AACTCGCCAT GGGAAATATT GGAGGAGAAG
CTTATGGAAA CAATCCAAAC GATCTCCTTA AGTCCATCAC TGCACCAACA GAATCTGACA
AACCTGTCAT CATCGACTTA TCCGTGGCTG CAATGGAAGA GCTCATGAGG ATGGTTCAAG
TAGACGAGCC TCTGTGGAAG AGTTTGGTTT TAGACGAAGA AGAATATGCA AGGACCTTTC
CTAGAGGGAT CGGACCTAGA CCGGCTGGAT ATAGATCAGA AGCTTCGCGA GAAAGCGCGG
TTGTGATCAT GAATCATGTT AACATCGTTG AGATTCTCAT GGATGTGAAT CAATGGTCGA
CGATTTTCGC GGGGATGGTT TCTAGAGCAA TGACATTAGC GGTTTTATCG ACAGGAGTTG
CAGGAAACTA TAATGGAGCT CTTCAAGTGA TGAGTGCAGA GTTTCAAGTT CCATCTCCAT
TAGTCCCAAC ACGTGAAACC TATTTCGCAC GTTACTGTAA ACAACAAGGA GATGGTTCGT
GGGCGGTTGT CGATATTTCG TTGGATAGTC TCCAACCAAA TCCCCCGGCT AGATGCAGGC
GGCGAGCTTC AGGATGTTTG ATTCAAGAAT TGCCAAATGG ATATTCTAAG GTGACTTGGG
TGGAGCATGT GGAAGTTGAT GACAGAGGAG TTCATAACTT ATACAAACAC ATGGTTAGTA
CTGGTCATGC CTTTGGTGCT AAACGCTGGG TAGCCATTCT TGACCGCCAA TGCGAGCGGT
TAGCTAGTGT CATGGCTACA AACATTTCCT CTGGAGAAGT TGGCGTGATA ACCAACCAAG
AAGGGAGGAG GAGTATGCTG AAATTGGCAG AGCGGATGGT TATAAGCTTT TGTGCAGGAG
TGAGTGCTTC AACCGCTCAC ACGTGGACTA CATTGTCCGG TACAGGAGCT GAAGATGTTA
GAGTGATGAC TAGGAAGAGT GTGGATGATC CAGGAAGGCC TCCTGGTATT GTTCTTAGTG
CAGCCACTTC TTTTTGGATC CCTGTTCCTC CAAAGCGAGT CTTTGACTTC CTCAGAGACG
AGAATTCAAG AAATGAGTGG GATATTCTGT CTAATGGAGG AGTTGTGCAA GAAATGGCAC
ATATTGCTAA CGGGAGGGAT ACCGGAAACT GTGTTTCTCT TCTTCGGGTA AATAGTGCAA
ACTCTAGCCA GAGCAATATG CTGATCCTAC AAGAGAGCTG CACTGATCCT ACAGCTTCCT
TTGTGATCTA TGCTCCAGTC GATATTGTAG CTATGAACAT AGTGCTTAAT GGAGGTGATC
CAGACTATGT GGCTCTGCTT CCATCAGGTT TTGCTATTCT TCCTGATGGT AATGCCAATA
GTGGAGCCCC TGGAGGAGAT GGAGGGTCGC TCTTGACTGT TGCTTTTCAG ATTCTGGTTG
ACTCAGTTCC TACGGCTAAG CTGTCTCTTG GCTCTGTTGC AACTGTCAAC AATCTAATAG
CTTGCACTGT TGAGAGAATC AAAGCTTCAA TGTCTTGTGA GACTGCTTGA AAACCATCCA
TTAGGAAATA ACAAAATGGT GATGATGGAA AAAAGAGAGA GATTTCAGTT TGAGAAAAGC
GGAGGAGTCA AGATCGAACC TCACAAGAGA ATACCATTGA GTGTTTGTTA GTGTTAAGTT
TTGGTCTGCT TATTTGATGA AACTAAGCAG TGAAAAACTT TTTACTTGAA AGTGAATATG
TAGATGGTTT TACGAGGTTC GGGAATTTGA CTTCCCCTGT CACATACTGA ATTAGACAAA
AACAAAAACT AGGTTAGAAA GAATGCTTTC GGATTTCTTT TTGTGTTACA GTTACTGTTT
TTCTTTCCTT CTTGTGGTTA GATGGACCAT CATCAGGAAT TTGGAGTTTG TCTTTCTTTT
GTATAAATAT CTTATACAAG TATTTTGGTA CTTTTGT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search