RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda01681 
 cDNA clone name   RAFL09-13-P08 
 Memo   

 AGI code   AT2G45220.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AF361829 
 Sequence 
ATCAATCAAA ATCTTCAAAC ACAAACTTCT CGTTTCTCAA AACATTTGGT CTTATGATGG 
CTTTTCGAGC TTATATTATT AACTTTGTGA TCTTATGCAT TCTCGTGGCA TCGACCGTTT
CCGGGTACAA CCAGAAAGAC GTGAAAGCAT GGTGCAGCCA AACTCCAAAC CCTAAACCTT
GCGAGTATTT CTTAACCCAT AACTCAAACA ATGAACCCAT AAAGTCTGAA TCCGAGTTTC
TCAAAATCTC AATGAAACTC GTATTAGACC GAGCCATCCT CGCCAAAACC CACGCGTTCA
CACTAGGACC AAAGTGCCGT GACACACGTG AAAAAGCAGC GTGGGAAGAT TGTATCAAGC
TCTACGACCT CACCGTCTCT AAAATCAACG AGACAATGGA CCCAAACGTG AAGTGCTCAA
AACTCGACGC GCAAACATGG CTAAGCACGG CTCTAACCAA TCTTGACACA TGTCGAGCTG
GGTTCTTAGA GCTTGGTGTT ACCGATATTG TCCTTCCTTT GATGTCAAAC AACGTCTCGA
ATCTTCTATG CAACACACTC GCCATTAACA AAGTTCCTTT CAACTACACC CCACCCGAGA
AAGACGGGTT CCCTTCGTGG GTCAAACCTG GTGACCGGAA ACTTTTGCAA AGCTCGACGC
CAAAAGATAA CGCAGTGGTG GCGAAAGACG GATCTGGCAA TTTTAAGACG ATAAAAGAAG
CGATTGATGC TGCTTCGGGG AGTGGTAGGT TCGTTATATA TGTGAAGCAA GGCGTTTACA
GTGAGAACCT TGAGATTCGG AAAAAGAATG TCATGTTGAG AGGTGATGGT ATAGGGAAGA
CGATTATTAC CGGAAGCAAA AGTGTTGGAG GAGGAACGAC AACCTTTAAC TCAGCTACTG
TCGCGGCGGT CGGAGACGGG TTTATAGCTC GTGGGATCAC GTTTCGAAAC ACGGCGGGTG
CAAGCAACGA ACAAGCGGTA GCTCTAAGAT CCGGGTCGGA TCTGTCAGTT TTTTACCAAT
GCAGTTTCGA AGCTTACCAA GACACACTCT ACGTTCACTC CAACCGTCAG TTTTACCGCG
ATTGCGACGT TTATGGAACT GTCGATTTTA TCTTCGGAAA CGCAGCCGCG GTTCTCCAGA
ACTGCAACAT TTTCGCACGT CGTCCTCGTA GTAAGACCAA CACAATCACA GCTCAAGGAA
GATCCGACCC GAATCAAAAC ACGGGGATTA TTATCCACAA CTCTCGGGTC ACGGCCGCTT
CGGATCTTCG ACCCGTTTTG GGATCCACAA AGACTTATTT GGGTAGACCT TGGAGACAAT
ATTCTAGGAC GGTTTTTATG AAGACTTCTC TTGATAGTTT GATTGATCCA CGTGGCTGGC
TCGAGTGGGA TGGTAATTTC GCTTTGAAGA CTTTGTTCTA TGCTGAGTTT CAAAATACGG
GTCCGGGTGC TTCAACTTCG GGTCGGGTCA CATGGCCAGG GTTTCGGGTC CTTGGTTCTG
CTTCAGAGGC TTCCAAGTTT ACTGTTGGTA CTTTCCTCGC CGGTGGCTCT TGGATTCCAT
CTAGCGTGCC GTTCACTTCT GGTCTCTAGT GAATATATGG TATGATGCAA AGTTGTATAT
ACAACGCAAT TGATTCGTCT ATTACAAAGA ATAAATATTG TTTGTTACAT TATAGAAACT
ATTGTATAAT TTTATGTATT ACAATCATTT ATGCAATTTC ATTTTTCTGT AAAGATATTG
TATTCTTTCT CATCTGAAAT ATAATGTCAT ATGAAC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search