RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda01711 
 cDNA clone name   RAFL09-14-D14 
 Memo   

 AGI code   AT4G32400.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AF372944 
 Sequence 
AAAATCTCAA CGAAAGGGAC GACCAATTGT TCGACGATTG GTCATGGGGA AAACCGGAAT 
CCAATTGTTC GACGATTCGA GGAATGGGTT TTTCTCCGTT TCCGATTTAG GATTCGATTC
GAGCCTAAAC AGCTCTAATT ACCACCCAAT TGGTGGGTTA TTCGCCAGCG TTAATCAGAC
TAATCCATTC GCATCCCTCT CGTCCTCGGA TCTTTCCAAC AGAGGCAACA ACAGCTTCTC
TACCCAGCTC AATGATCTCT ACACCAAGTA TATGCCGGGA AAAGAGGAGG AGGAAGAAGT
AGTTAATGGC GAGAAGAGGA AGAGGAAGAA GAAAGGTGGG CTCACACTGA AGATTAAGAT
CGCTAATCCT TCGTTGCGGC GGCTATTAAG CGGAGCAGTA GCTGGAGCGG TGTCGAGAAC
GGTGGTTGCG CCGTTGGAGA CAATCAGGAC GCATCTAATG GTGGGAAGTG GAGGAAACTC
CAGCACTGAA GTGTTCAGTG ATATCATGAA GCATGAAGGT TGGACTGGTC TCTTCAGGGG
CAATTTGGTC AATGTCATTC GTGTTGCACC TGCTCGAGCC GTCGAGCTTT TTGTATTCGA
GACCGTAAAC AAGAAATTGT CGCCGCCACA TGGACAAGAA TCGAAAATCC CAATTCCAGC
TTCTTTACTG GCTGGTGCCT GTGCTGGAGT TAGCCAGACA CTCTTGACAT ACCCTCTTGA
ACTAGTCAAG ACTCGCCTTA CAATTCAGAG AGGTGTTTAC AAAGGGATTT TTGATGCGTT
TCTCAAAATC ATACGCGAGG AAGGACCCAC AGAACTCTAC AGGGGTCTTG CTCCTAGCCT
TATTGGAGTT GTTCCATACG CAGCTACAAA TTACTTTGCA TATGATTCTT TGAGAAAAGC
ATACCGGAGT TTTTCAAAGC AGGAGAAGAT TGGAAACATT GAGACTCTTT TGATAGGTTC
TTTAGCAGGT GCACTATCGA GCACTGCAAC TTTCCCTCTT GAAGTGGCCC GGAAGCATAT
GCAGGTGGGA GCTGTTAGCG GGAGGGTTGT GTACAAGAAC ATGTTGCACG CTCTGGTGAC
CATACTTGAG CATGAAGGTA TTCTCGGTTG GTACAAAGGG CTTGGACCGA GTTGCTTGAA
GTTGGTTCCT GCTGCTGGAA TCTCCTTCAT GTGTTATGAA GCTTGCAAGA AGATACTCAT
CGAGAACAAC CAAGAAGCTT GATTTTGGAA TTGTATGGAT TCGTGGCAAA TTTTAAGGAT
TGATCAGAGA AACACATTGT GGATACTAAT TGGGTTCATT TTACACCACT TGAGATTTCA
CAAATTAGTA TTGAGGGGGG ATTAAAAGAT TCACTCTACC TTTTTGTTTG AACTTTACGT
TTTCAATTTT TGATTGATCT GATTCTGATT CAAATAAGAG TTTACACAAT ATCTCAAAG

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search