RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda01713 
 cDNA clone name   RAFL09-14-E14 
 Memo   

 AGI code   AT1G20560.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AF372942 
 Sequence 
AGAGTAGTTA ACTTATATTA TATACCTCCT CGATGCACGA GCGAGCAAAA CTACTACTGT 
ACTACTTTTC CGGCGATAAA ATCTATGAAA ATGGAGGGAA CTATCAAATC TCCGGCCAAC
TACGTTCCTC TCACTCCGAT CAGCTTCCTC GATAGATCTG CTGTCGTCTA CGCTGACAGA
GTCTCCATCG TTTATGGCTC CGTCAAGTAC ACGTGGCGCC AGACTCGTGA CCGCTGCGTC
AGAATCGCCT CCGCTCTCTC CCAGCTCGGA ATCTCTACCG GAGATGTGGT TTCAGTGTTG
GCTCCAAACG TTCCAGCTAT GGTTGAATTG CATTTTGGTG TTCCTATGGC TGGAGCTTTG
CTCTGTACAC TCAACATTCG TCATGATTCA TCACTTGTTG CTGTCTTGCT TAGACATTCA
GGGACAAAAG TGATTTTTGC AGATCATCAG TTTCTCCAAA TAGCTGATGG AGCTTGTGAA
ATCCTCTCAA ATAAAGGTGA CAAGGTCCCG ATTTTGGTCT TGATCCCAGA GCCTCTTACT
CAATCTGTTT CAAGGAAGAA GAGATCTGAG GAAATGATGG AATACGAAGA TGTTGTAGCG
ATGGGGAAAT CGGACTTCGA GGTTATACGA CCAACAGATG AGTGTGATGC TATATCTGTT
AATTACACAT CAGGTACCAC TTCAAGCCCC AAAGGTGTTG TTTATAGTCA CAGAGGTGCT
TATTTGAATT CTCTGGCTGC GGTTTTACTC AACGAAATGC ACTCCTCGCC TACTTATCTA
TGGACTAATC CCATGTTTCA CTGCAATGGC TGGTGCTTAT TGTGGGGTGT TACTGCTATT
GGTGGGACTA ATATATGTTT GAGGAATGTT ACGGCCAAGG CTATATTTGA TAATATTTCC
CAGCATAAGG TGACTCATAT GGGAGGTGCG CCGACGATAT TGAATATGAT CATCAATGCG
CCTGAATCTG AGCAGAAACC GCTTCCCGGG AAGGTGTCTT TTATAACCGG TGCTGCACCG
CCACCAGCTC ATGTGATTTT CAAGATGGAA GAGTTGGGGT TTTCTATGTT TCATTCCTAT
GGGTTAACTG AAACTTATGG ACCAGGCACA ATCTGTACAT GGAAGCCTGA GTGGGACTCT
TTGCCTAGAG AAGAACAGGC GAAAATGAAA GCTCGACAAG GCGTGAATCA TTTAGGGCTC
GAGGAAATAC AAGTTAAAGA CCCTGTAACC ATGAGAACTT TGCCAGCTGA TGGTGTGACT
ATGGGTGAAG TTGTCTTCAG AGGAAACACG GTGATGAATG GTTACTTAAA GAACCCTGAA
GCAACCAAGG AAGCTTTTAA AGGAGGTTGG TTTTGGAGTG GCGACTTAGG TGTTAAACAC
CCTGACGGAT ACATAGAGCT GAAAGACAGA TCGAAAGACA TTATAATCTC TGGAGGAGAA
AACATTAGCT CGATTGAAGT CGAGTCTACT CTGTTCACTC ACCCTTGTGT TCTTGAAGCA
GCTGTAGTTG CGAGGCCTGA TGAGTATTGG GGTGAGACTG CTTGTGCATT TGTGAAACTT
AAAGACGGGT CTAAGGCCAG TGCGGAGGAG CTTATTAGCT ATTGCAGGGA CCGGCTTCCA
CATTATATGG CTCCGAGGAG TATTGTGTTT GAGGATCTTC CTAAAACATC GACTGGAAAA
GTCCAGAAGT TTGTTCTGAG GACCAAGGCT AAGGCTTTGG TAAGCTTATC AAAGAAAGGC
AGAAGCAAGT TATGAATTGG TAAGCTTTCT TTGTTACTTC CAATCTCTAC AAGATGTCTT
ATAAATTACT GTCTATAAGA TCATGTTTGT GTCTAAGCTA AACCAGAATG AGATACTAAA
ACCAATTTGT ATGTTTCTGA AATAAATAAA ACCGGGATGA AATTGTAAAA AAAG

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search