RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda01728 
 cDNA clone name   RAFL09-11-N14 
 Memo   

 AGI code   AT5G14760.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY045626 
 Sequence 
CTTCTTCTTC GTCGTAATTT TGATTGTTTC TTTGCGAAAA GTCGTTTTTT TAATCAAGTC 
TGAATCACGT TTTATTGATC TACACTCGCG TGGGTTCTCC GTTTCGTGCT TAGATCAGAG
AGCTCCCTCC CGTGATTCCG AGCTTTAAGG TCGGAAATGG CGGCTCATGT TTCTACTGGA
AACATTCATA ATTTCTATCT TGCGGGGCAG GTTTACAGGG GACAAGCTTT TTCATGGAGT
TCTGCTTCTA CTTTCATGGC AAATCCATTC AAAGAGCCCT CTTGGTCAAG TGGGGTATTT
AAGGCTCTAA AAGCTGAGAG ATGTGGTTGT TACTCTCGTG GTATTTCCCC CATCAGTGAG
ACCTCAAAAC CTATCAGGGC TGTTTCGGTA TCTTCTTCAA CAAAGTATTA TGATTTCACT
GTGATTGGTA GTGGAGTAGC GGGTCTGCGT TATGCTTTAG AAGTTGCAAA GCAAGGAACA
GTCGCAGTGA TTACCAAAGA TGAGCCTCAT GAGAGTAACA CAAACTATGC TCAAGGTGGT
GTTAGTGCTG TGTTATGCCC TTTGGATTCT GTTGAAAGTC ATATGCGGGA CACTATGGTC
GCTGGTGCTC ATCTTTGTGA TGAAGAAACC GTAAGAGTTG TGTGTACTGA AGGGCCTGAA
AGGATTCGTG AACTGATTGC AATGGGAGCA TCATTTGATC ACGGCGAGGA TGGAAATTTG
CATTTGGCCA GAGAGGGTGG TCACTCGCAT TGTAGGATCG TTCACGCTGC TGATATGACA
GGAAGAGAGA TTGAGAGAGC TTTACTTGAA GCTGTACTTA ATGATCCCAA CATATCTGTC
TTCAAACACC ATTTTGCAAT CGATCTGCTC ACTTCTCAGG ATGGCTTGAA CACAGTTTGT
CATGGTGTGG ACACTTTGAA TATCAAAACT AATGAGGTAG TACGCTTTAT ATCGAAGGTG
ACATTGCTTG CTTCAGGTGG AGCTGGGCAT ATCTATCCAT CAACCACAAA TCCTCTGGTG
GCTACTGGAG ATGGGATGGC GATGGCTCAT CGAGCTCAAG CTGTGATCTC AAATATGGAA
TTTGTGCAGT TTCATCCTAC TGCCCTAGCC GACGAAGGTC TTCCCATCAA ACTACAAACT
GCTAGGGAAA ACGCGTTCCT CATCACCGAG GCGGTGAGAG GTGATGGTGG CATCCTCTAT
AATCTAGGAA TGGAGCGATT CATGCCTGTT TACGATGAAC GAGCTGAGCT TGCTCCAAGA
GACGTGGTTG CAAGAAGTAT TGATGACCAG CTTAAGAAAC GAAACGAAAA GTATGTGTTA
CTTGACATAA GCCATAAGCC AAGAGAAAAG ATTCTTGCCC ATTTCCCGAA CATAGCTTCT
GAATGTCTTA AACACGGTCT GGATATCACC CGTCAGCCTA TTCCGGTTGT CCCTGCAGCC
CATTACATGT GTGGAGGAGT TCGTGCTGGT TTACAAGGCG AAACCAATGT CCTTGGATTG
TTTGTAGCAG GTGAAGTAGC ATGTACAGGC CTCCACGGGG CAAATCGTCT TGCTAGTAAC
TCGCTTTTAG AAGCTCTGGT TTTCGCGAGA CGGGCTGTTC AGCCTTCGAC TGAGCTCATG
AAACGCACAA GACTTGATGT ATGCGCATCA GAGAAATGGA CAAGGCCTGT TGTTGCGACA
GCTAGATTGC TAGGAGATGA AGTAATAGCA AAGATTATAG CTTTGACTAA AGAAGTGAGA
AGAGAGCTTC AGGAGGTAAT GTGGAAGTAT GTTGGTATTG TCAGATCGAC AATTCGGCTC
ACCACTGCTG AGAGGAAAAT CGCAGAGCTA GAAGCAAAAT GGGAAACATT TTTGTTTGAA
CATGGATGGG AACAAACAGT GGTAGCTCTT GAAGCTTGTG AGATGAGAAA CTTGTTCTGT
TGCGCTAAGC TTGTGGTGAG CAGCGCGTTA GCTAGACATG AAAGCAGAGG TCTTCATTAC
ATGACAGACT TTCCTTTTGT GGAAGAAAGC AAGCGGATTC CGACGATTAT TCTACCGTCT
TCTCCTACAA CAGCTAGTTG GAGCTCAAGG CGGTTACAGA ATATAAGTAG CAGCTCACTT
ATTGATTGCT AAAACTGCAG GAGTTTTTGT TCTTATTTGA ATCCAAACCT CTCTGATTAT
TGTATCAATT TGAAAAAATT TGGATCTCAA AAGGAATCTC TGATTCTGAC ACTCTGTAAT
ACAAAAGGAA ATAAATTATT CATTTGAGAT ATC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search