RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda01770 
 cDNA clone name   RAFL09-12-O16 
 Memo   

 AGI code   AT3G52840.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AF367327 
 Sequence 
ACAGAGCTGA TAATTTCAGC AGAATATTTA CTATTTTTTA TAAAGAAACA AAAAACATAG 
AAAGGTTTGG TTTTTCAAAG AACGTGAAAA TGAGTATGCA TTTTAGGAAT AAAGCATGGA
TTATTCTGGC AATTCTGTGT TTTTCATCTT TGATTCACTC AACAGAAGCA GTGGTCACTT
ATGATCACAA AGCTTTAATC ATCAATGGAC AGAGAAGGAT CCTTATCTCC GGTTCTATAC
ACTATCCAAG AAGCACTCCT GAGATGTGGC CTGATCTTAT AAAGAAGGCC AAAGAAGGAG
GTTTGGATGT TATACAAACA TATGTTTTCT GGAATGGACA TGAACCTTCT CCTGGAAATT
ACTATTTTCA GGATAGATAT GATCTGGTTA AATTCACCAA ACTGGTGCAC CAAGCTGGAC
TATATCTTGA TCTAAGAATT GGTCCATATG TTTGTGCCGA GTGGAATTTT GGGGGATTTC
CGGTTTGGCT CAAATATGTT CCTGGTATGG TTTTCAGAAC AGATAACGAA CCTTTCAAGA
TTGCAATGCA AAAATTCACA AAGAAGATTG TGGATATGAT GAAAGAAGAA AAGCTGTTTG
AGACTCAAGG AGGACCCATC ATTCTCTCAC AGATAGAGAA TGAGTATGGA CCAATGCAAT
GGGAGATGGG AGCAGCAGGA AAGGCTTACT CAAAATGGAC AGCTGAAATG GCATTGGGAC
TGTCCACAGG TGTCCCATGG ATTATGTGCA AGCAAGAGGA TGCTCCTTAC CCTATTATAG
ACACATGCAA TGGATTTTAT TGTGAGGGTT TCAAACCAAA CTCAGACAAT AAGCCGAAGC
TGTGGACAGA GAACTGGACT GGTTGGTTCA CGGAATTTGG AGGTGCGATA CCAAATAGAC
CAGTCGAAGA CATTGCGTTC TCCGTGGCTC GTTTCATACA GAACGGTGGT TCTTTTATGA
ATTATTATAT GTATTATGGA GGGACCAACT TTGATAGAAC AGCCGGTGTT TTCATCGCCA
CTAGCTATGA CTACGATGCT CCTATTGACG AATATGGATT ACTAAGAGAA CCCAAGTATA
GTCACTTGAA AGAGTTACAT AAAGTCATCA AGCTATGTGA ACCTGCATTG GTCTCTGTTG
ATCCCACCAT CACATCGCTC GGCGATAAAC AAGAAATTCA TGTGTTCAAG TCCAAGACTT
CTTGCGCTGC ATTTCTCTCG AACTACGACA CGAGTTCTGC AGCAAGAGTT ATGTTTAGGG
GATTTCCGTA TGATTTGCCT CCTTGGTCTG TTAGTATTTT ACCAGACTGC AAAACCGAAT
ATTACAACAC TGCAAAGATC CGTGCACCAA CCATACTTAT GAAGATGATT CCTACAAGCA
CAAAGTTTTC CTGGGAATCG TACAACGAAG GAAGCCCTTC TTCAAATGAA GCTGGTACAT
TTGTTAAAGA TGGTCTAGTG GAACAAATAA GCATGACCAG AGATAAAACA GATTATTTCT
GGTATTTTAC GGACATTACA ATTGGTTCTG ATGAGAGCTT CTTGAAGACT GGTGATAATC
CTCTTCTTAC CATTTTTTCG GCTGGGCATG CTCTTCATGT ATTCGTTAAT GGCCTGCTTG
CAGGAACTTC CTATGGAGCA CTGAGCAACT CAAAGCTCAC ATTTAGTCAA AATATCAAAT
TGAGTGTAGG CATCAACAAA CTTGCTCTGC TTAGTACTGC AGTGGGTCTT CCGAACGCTG
GTGTGCATTA TGAGACTTGG AATACTGGTA TTCTAGGGCC AGTCACATTG AAGGGAGTAA
ACTCTGGAAC ATGGGACATG TCTAAATGGA AGTGGTCTTA CAAGATTGGT CTTAGAGGTG
AAGCTATGAG CCTTCACACC TTAGCTGGAA GTTCAGCTGT GAAATGGTGG ATCAAAGGAT
TCGTGGTCAA GAAGCAACCC TTGACCTGGT ACAAGTCTTC TTTTGATACA CCGAGAGGCA
ACGAACCACT GGCTTTGGAC ATGAACACAA TGGGGAAAGG TCAAGTTTGG GTAAATGGAC
ATAACATTGG ACGCCACTGG CCTGCCTACA CGGCTCGTGG GAACTGTGGA CGTTGCAACT
ATGCTGGAAT TTACAACGAG AAGAAATGTC TCAGTCACTG TGGTGAACCT TCTCAAAGAT
GGTACCATGT ACCTCGTTCA TGGCTAAAAC CGTTTGGGAA CCTTCTAGTT ATATTTGAGG
AATGGGGTGG TGATCCAAGT GGAATCTCTC TTGTTAAAAG GACAGCCAAA TGAAGCTTCT
TACTTCAAAT TTTTTCCGGA AGCATGCAGA GATTGTCATG TACAGATATA GTTGCATTCA
TTGGCTCATT GTGGAAGAAT ATTATATATA TATGTATCCT GCTCTAAAAA TGTATTACAA
TTGTATAAAA TAATATTTAT ACAATAGACC AAAACAAGCC AATCTCAATC ACCCCATAAG
AGGGGTTCTT CTTCAC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search