RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda01811 
 cDNA clone name   RAFL09-17-H15 
 Memo   

 AGI code   AT2G27040.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY035081 
 Sequence 
AGGTCGGAGC TAAATTTTGA GAGTAAAATA AAAAAGCAAA AGAGAGAAAT TGAAAAAAAA 
AGAAAGAAAA ATAATCCTCT CTTGTTTCGG CTAGGGTTTC GTTTTTGTTT CATCGATAAA
CTCAAAGGAG ATGGATTCAA CAAATGGTAA CGGAGCTGAT CTTGAATCAG CAAATGGGGC
AAACGGGAGT GGGGTTACTG AGGCATTACC ACCTCCTCCA CCAGTTATAC CTCCAAATGT
GGAACCAGTT CGTGTTAAAA CTGAACTTGC TGAGAAGAAG GGGCCAGTTC GAGTTCCTAT
GGCTCGAAAA GGATTTGGAA CAAGGGGCCA AAAGATCCCC TTGTTAACAA ATCATTTCAA
AGTCGATGTG GCTAATCTTC AGGGTCATTT CTTCCACTAC AGTGTGGCTC TATTCTATGA
TGATGGTCGT CCTGTTGAAC AAAAGGGTGT TGGAAGAAAA ATCCTTGACA AGGTGCATCA
GACTTACCAT TCTGATCTGG ATGGTAAAGA GTTTGCTTAT GACGGTGAGA AGACGTTGTT
TACATATGGA GCTTTGCCTA GTAACAAGAT GGATTTTTCT GTGGTGCTTG AGGAAGTATC
TGCTACAAGG GCTAATGGAA ACGGAAGCCC CAATGGGAAT GAAAGTCCAA GTGATGGTGA
TAGGAAAAGA CTGCGTAGGC CTAACCGGTC CAAAAACTTT AGAGTGGAGA TCAGCTATGC
GGCCAAAATT CCTCTTCAAG CTCTTGCTAA TGCAATGCGG GGACAAGAAT CAGAGAATTC
CCAGGAGGCA ATACGGGTTC TTGATATCAT ATTGAGGCAA CATGCTGCTA GACAAGGTTG
CTTGCTTGTT CGACAGTCTT TTTTCCACAA TGATCCAACC AACTGTGAAC CAGTTGGTGG
TAACATCTTA GGATGTAGGG GATTTCACTC CAGTTTCAGA ACAACGCAGG GTGGCATGTC
ACTTAATATG GATGTTACAA CCACCATGAT CATCAAGCCT GGTCCAGTGG TTGATTTCCT
AATTGCTAAC CAAAATGCTA GGGACCCTTA TTCGATTGAC TGGTCTAAGG CTAAACGAAC
CCTTAAGAAC CTAAGGGTAA AGGTCAGCCC CTCAGGCCAA GAATTCAAGA TAACCGGATT
GAGTGACAAG CCTTGCAGGG AACAAACGTT TGAATTGAAG AAAAGGAACC CAAATGAAAA
TGGAGAGTTC GAAACTACTG AAGTTACAGT TGCTGACTAC TTCCGCGATA CAAGGCATAT
TGATTTGCAA TATTCTGCGG ATTTGCCTTG CATCAATGTT GGGAAGCCAA AGCGACCCAC
TTACATTCCT CTCGAGCTCT GCGCGTTGGT TCCACTTCAG AGGTACACAA AAGCACTTAC
CACGTTCCAA AGATCTGCCC TTGTTGAGAA ATCCAGACAG AAACCCCAAG AGAGGATGAC
TGTTCTGTCC AAAGCTCTGA AAGTTAGCAA CTATGATGCG GAACCACTCC TGCGATCCTG
TGGCATTTCG ATCAGCTCCA ACTTTACTCA GGTGGAGGGT CGTGTTCTAC CAGCTCCCAA
GCTGAAAATG GGATGTGGAT CTGAAACCTT TCCCAGAAAT GGTCGCTGGA ACTTCAACAA
CAAGGAATTT GTTGAGCCCA CCAAAATTCA ACGATGGGTT GTTGTCAATT TCTCTGCTCG
CTGTAATGTA CGTCAAGTTG TTGATGATCT GATAAAAATT GGAGGATCAA AAGGAATTGA
AATTGCTTCT CCCTTTCAAG TGTTTGAGGA GGGTAATCAA TTCCGCCGTG CTCCTCCTAT
GATTCGTGTT GAGAACATGT TTAAGGACAT CCAATCGAAA CTCCCTGGTG TCCCACAATT
CATACTATGT GTGCTCCCTG ACAAAAAGAA CAGTGATCTC TATGGTCCAT GGAAGAAAAA
AAACTTAACT GAATTTGGCA TTGTTACTCA ATGCATGGCT CCAACGCGGC AACCTAATGA
TCAGTATCTT ACTAACTTAC TTCTGAAGAT TAATGCAAAG CTTGGAGGCC TGAACTCAAT
GTTAAGTGTA GAGCGTACAC CTGCGTTCAC TGTGATTTCT AAGGTTCCAA CCATTATCCT
TGGGATGGAT GTTTCACATG GATCTCCTGG ACAGTCTGAT GTCCCGTCCA TCGCTGCTGT
GGTGAGTTCT AGGGAGTGGC CACTGATATC CAAATATAGA GCATCTGTTC GGACACAGCC
TTCTAAGGCT GAGATGATTG AGTCCCTTGT CAAGAAAAAT GGAACTGAAG ACGATGGCAT
TATCAAGGAG TTGCTGGTAG ATTTCTACAC CAGCTCGAAT AAGAGAAAAC CAGAGCATAT
CATAATTTTC AGGGATGGTG TGAGTGAATC TCAATTCAAT CAGGTTCTGA ATATTGAACT
TGATCAGATC ATCGAGGCTT GCAAGCTCTT AGACGCAAAT TGGAACCCAA AGTTCCTTTT
GTTGGTGGCT CAAAAGAATC ATCATACCAA GTTCTTCCAG CCAACGTCTC CTGAAAATGT
TCCTCCAGGG ACAATCATTG ACAACAAAAT ATGTCACCCA AAGAACAATG ATTTCTACCT
CTGTGCTCAC GCTGGAATGA TTGGAACTAC CCGCCCAACT CACTACCACG TCCTGTATGA
TGAGATTGGT TTTTCAGCTG ACGAACTTCA GGAACTTGTC CACTCGCTCT CCTATGTGTA
CCAAAGAAGC ACCAGTGCCA TTTCTGTTGT TGCGCCGATC TGCTATGCTC ACTTGGCAGC
TGCTCAGCTT GGGACGTTCA TGAAGTTTGA AGATCAGTCT GAGACATCAT CAAGCCATGG
TGGTATCACA GCTCCAGGAC CAATCTCTGT TGCACAGCTC CCAAGACTCA AAGACAACGT
CGCCAACTCC ATGTTCTTCT GTTAAATGAG CAGCCCTACT TGGCTCAGTA AGTAAGTAGT
AGTTCAATAG GCTATCTGAC TTTCAGCTTA GGATCTCTCT CGGCCTTGAA GCCAGGCATC
GACACTAAGG CTTGGAATGT TTTTTGTGAC TATTATCGCC AGCCTTGTTT GCCTGTTGGG
GTTTGAATAT GCTTTTGTCC CCCTTAACAA TTCGGTTGTT TAATTAAAGA CTTATTGTAG
TGAATATCTA AGTTCAGGAA GTTACCCTTT TGTCGAAAAA AAAAAAAAAA A

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search