RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda01903 
 cDNA clone name   RAFL09-17-C02 
 Memo   

 AGI code   AT1G30530.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AF360160 
 Sequence 
ATCATTCACT CACGACACTA ACCATGACCA AATTCTCCGA GCCAATCAGA GACTCCCACG 
TGGCAGTTCT CGCGTTTTTC CCCGTTGGCG CTCATGCCGG TCCTCTCTTA GCCGTCACTC
GCCGTCTCGC CGCCGCTTCT CCCTCCACCA TCTTTTCTTT CTTCAACACC GCAAGATCAA
ACGCGTCGTT GTTCTCCTCT GATCATCCCG AGAACATCAA GGTCCACGAC GTCTCTGACG
GTGTTCCGGA GGGAACCATG CTCGGGAATC CACTGGAGAT GGTCGAGCTG TTTCTCGAAG
CGGCTCCACG TATTTTCCGG AGCGAAATCG CGGCGGCAGA GATAGAAGTT GGAAAGAAAG
TGACATGCAT GCTAACAGAT GCCTTCTTCT GGTTCGCAGC GGACATAGCG GCTGAGCTGA
ACGCGACTTG GGTTGCCTTC TGGGCCGGCG GAGCAAACTC ACTCTGTGCT CATCTCTACA
CTGATCTCAT CAGAGAAACC ATCGGTCTCA AAGATGTGAG TATGGAAGAG ACATTAGGGT
TTATACCAGG AATGGAGAAT TACAGAGTTA AAGATATACC AGAGGAAGTT GTATTTGAAG
ATTTGGACTC TGTTTTCCCA AAGGCTTTAT ACCAAATGAG TCTTGCTTTA CCTCGTGCCT
CTGCTGTTTT CATCAGTTCC TTTGAAGAGT TAGAACCTAC ATTGAACTAT AACCTAAGAT
CCAAACTTAA ACGTTTCTTG AACATCGCCC CTCTCACGTT ATTATCTTCT ACATCGGAGA
AAGAGATGCG TGATCCTCAT GGCTGCTTTG CTTGGATGGG GAAGAGATCA GCTGCTTCTG
TAGCGTACAT TAGCTTCGGC ACCGTCATGG AACCTCCTCC TGAAGAGCTT GTGGCGATAG
CACAAGGGTT GGAATCAAGC AAAGTGCCGT TTGTTTGGTC GCTGAAGGAG AAGAACATGG
TTCATCTACC AAAAGGGTTT TTGGATCGGA CAAGAGAGCA AGGGATAGTG GTTCCTTGGG
CTCCACAAGT GGAACTGCTG AAACACGAGG CAATGGGTGT GAATGTGACA CATTGTGGAT
GGAACTCAGT GTTGGAGAGT GTGTCGGCAG GTGTACCGAT GATCGGCAGA CCGATTTTGG
CGGATAATAG GCTCAACGGA AGAGCAGTGG AGGTTGTGTG GAAGGTTGGA GTGATGATGG
ATAATGGAGT CTTCACGAAA GAAGGATTTG AGAAGTGTTT GAATGATGTT TTTGTTCATG
ATGATGGTAA GACGATGAAG GCTAATGCCA AGAAGCTTAA AGAAAAACTC CAAGAAGATT
TCTCCATGAA AGGAAGCTCT TTAGAGAATT TCAAAATATT GTTGGACGAA ATTGTGAAAG
TTTAGGTTGT TTACAACATA ATTGAAGACT ATAAATGTGA TTTCAAAATT AACAAAATCA
TAGTCAAATA AGTGTGTGCC TATTCTATTT TGTCAAAGTA AGAGTGTATG GATCTATTCT
ATTTCAAAGG GTTGTTGAAA AAAAAAAAAA AAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search