RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda01945 
 cDNA clone name   RAFL09-17-I24 
 Memo   

 AGI code   AT2G30520.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY035063 
 Sequence 
AATAGAGAAC CAAAAAAAAT GGCAACAGAA GGAAAAAACC CCATCAACAT GAACTCTATG 
TCTTCAAGTC TTGCAAGAAC CGGTCAATGG GTTTTTTCTC AAGATATTCC GACCGATGTT
GTTGTTGAAG TCGGAGAAGC CAATTTCTCT CTTCATAAGT TCATGTTAGT GGCTAAGAGT
AACTACATAA GGAAGCTAAT AATGGAATCC AAAGATAGCG ACGTGACAAG AATCAATCTC
TCGGATATAC CCGGAGGTCC TGAGATATTT GAGAAAGCTG CCAAGTTCTG TTACGGTGTT
AACTTCGAGA TCACCGTTCA GAACGTGGCG GCTCTTCATT GCGCAGCCGA GTTTCTTCAG
ATGACCGATA AGTACTGCGA CAACAACCTT GCTGGTCGGA CACAAGACTT CCTTTCTCAA
GTAGCTCTCT CTAGCCTCTC TGGAGCTATC GTTGTCCTCA AGTCTTGCGA GATTCTCCTT
CCTATTTCTC GTGATCTTGG TATTGTCCGC CGTTGTGTCG ACGTCGTCGG TGCTAAGGCT
TGCAACGAGG CAATGTTTCC ATGTCGAACA CCACCAAATT GGTGGACAGA GGAACTCTGT
ATCTTAGACG TCGACTTCTT CTCCGATGTC GTATCTTCAA TGAAGCAGAG AGGTGTCAAA
CCTTCTTCCT TAGCCTCTGC AATCATCACC TACACAGAGA AATCCTTAAG AGATCTCGTC
AGAGACCATT CAGGCAGAGG AGTCAAATAT TCCGATCCCG GAGATAACGA ATCCGACGAA
AGATCCCAAC AGAGAGATCT TGTTCAATCT ATCGTCTCTC TTTTACCTTC AGACAAAGGG
CTGTTCCCAG TCAATTTCCT CTGTTCTCTC CTCCGTTGCG CGGTCTTCTT AGACACTTCC
TTGACCTGCA AGAACGAGCT CGAGAAGCGA ATCTCAGTCG TTCTAGAACA CGTCTCCGTC
GACGATCTTT TGATCCCGTC TTTCACCTAC GACGGCGAAC GGTTACTAGA TCTCGATAGT
GTCAGAAGAA TCATCTCTGC TTTCGTGGAA AAAGAGAAAA ACGTTGGTGT TTTCAACGGT
GGAGACTTCA ACAGAGGAGT CTGCTCTGTT TCACTACAAA GAGTAGCTAA AACAGTTGAT
TCTTACTTAG CGGAGATCGC TACTTACGGA GACCTAACAA TCTCCAAATT CAACGCGATT
GCGAATCTTG TCCCGAAATC AGCTAGAAAA TCAGACGACG ATCTCTACAG AGCTATAGAC
ATCTTCTTGA AAGCTCATCC GAATCTAGAC GAGATCGAAA GGGAAAAAGT GTGTAGCTCA
ATGGATCCCT TAAAGCTTTC TTACGACGCA CGTCTTCACG CTTCACAGAA CAAGAGATTA
CCAGTAAACA TTGTTCTTCA CGCTCTTTAC TACGATCAGT TAAAGCTAAG AAGTGGAGTC
GCAGAACAAG AAGAAAGAGC AGTAGTTGTT CTCCCTGAAG CTTTAAAGAC ACGTAGCCAA
CTGCAAGCTG ATACTACGTT AGCTAAAGAA AACGAAGCGT TGAGAAGTGA GCTGATGAAG
ATGAAAATGT ATGTTTCGGA TATGCAGAAG AATAAGAACG GTGCAGGAGC TTCTTCTTCG
AATTCGTCGT CGTTGGTGAG TAGTAAGAAG AGCAAACATA CTTTCTTCTC TTCTGTTTCC
AAGAAACTTG GGAAGTTAAA TCCGTTTAAA AATGGGTCTA AGGATACTTC GCACATAGAT
GAAGATCTTG GAGGTGTTGA CATTACTAAG CCAAGGAGAC GAAGATTCTC AATCTCTTAA
AAGAAAACGT TTGATCTAAG TGCTTTTGTG TGTTGTGTAT AACTCTTTTA GACTAGTGTG
CTTATTGTTC CCTTCTTGAT GCGTGATTTT TTTTTTTTGG GTGTGTGTGT TTATTGTTTA
ATGAGCTTGG TTAATAAAAT GAAAATCGAA ATCAAAAAAA AAAAAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search