RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda01982 
 cDNA clone name   RAFL09-17-K06 
 Memo   

 AGI code   AT3G16400.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY035036 
 Sequence 
TGACTCAACC AATTTCTTCT CAGGTAATAC TCGTAAGATT TATCAACACA AGCAAAAAAG 
ATGGCCCAAA AGCTAGAAGC AAAGGGTGGT GAGATGGGAG ATGTATGGGA TGATGGTGTT
TACGAAAATG TTAGAAAGGT ATATGTAGGG CAAGCACAAT ACGGTATAGC CTTCGTCAAG
TTTGAGTATG TCAATGGTTC TCAAGTGGTT GTTGGAGATG AACATGGAAA GAAGACAGAG
CTAGGAGTTG AAGAGTTTGA GATTGATGCG GATGACTACA TCGTATACGT GGAAGGTTAC
CGTGAGAAAG TTAACGATAT GACGTCAGAA ATGATCACGT TTCTTTCTAT TAAGACTTTT
AAAGGCAAAA CCTCTCATCC TATCGAAAAA AGACCTGGGG TTAAGTTTGT GCTACATGGT
GGAAAAATCG TTGGGTTTCA CGGACGTTCA ACAGATGTTT TACACTCCCT TGGGGCCTAT
GTTTCTTTGT CATCCACTAT CAAATTGCTT GGGAAGTGGA TTAAGGTGGA GCAAAAAGGA
GAAGGTCCAG GGCTAAGATG CTCACATGGC ATAGCACAAG TAGGCAACAA GATTTACTCC
TTTGGTGGCG AGTTCACACC AAATCAGCCC ATCGACAAAC ACCTTTACGT CTTTGACCTC
GAGACCCGGA CTTGGTCCAT TTCTCCAGCC ACCGGAGACG TTCCACACCT CTCTTGTTTA
GGTGTCCGGA TGGTGTCAGT AGGATCGACC CTCTATGTCT TTGGAGGCCG AGACGCTTCA
CGCCAATACA ACGGTTTCTA CTCGTTTGAC ACGACCACTA ACGAGTGGAA ACTGCTAACT
CCGGTCGAAG AAGGACCCAC TCCTCGTAGT TTCCACTCAA TGGCAGCCGA TGAGGAAAAC
GTTTACGTTT TCGGTGGAGT GAGTGCTACG GCACGACTCA ATACACTAGA CTCTTACAAC
ATCGTTGATA AGAAGTGGTT TCATTGTTCG ACTCCAGGAG ATTCCCTTAC CGCAAGAGGA
GGAGCAGGGC TCGAAGTGGT GCAAGGGAAG GTATGGGTTG TGTATGGGTT TAACGGATGT
GAAGTAGATG ATGTTCATTA CTACGATCCT GTTCAAGACA AGTGGACACA AGTGGAAACA
TTCGGTGTGA GGCCTTCCGA AAGAAGTGTA TTCGCTAGTG CGGCTATTGG GAAACACATT
GTGATTTTTG GAGGTGAAAT TGCGATGGAC CCGCTAGCTC ACGTGGGTCC AGGTCAATTG
ACCGATGGAA CTTTTGCATT GGACACAGAG ACGTTGCAAT GGGAGAGGCT GGATAAGTTT
GGTGGAGAGG AAGAGACTCC GAGTAGCAGA GGATGGACCG CGTCCACGAC TGCTACCATT
GATGGTAAGA AAGGACTTGT GATGCATGGT GGTAAAGCTC CAACCAATGA CCGGTTTGAT
GATCTCTTCT TTTACGGGAT TGACTCTGCC TAATTAAGGC AGATTTGGTG ATCATGAACG
TTTGTGAATG TGTGTGTGTG TGTGTGGGTC TGTGTTTGTG TGTGTAATAA GGGAGGGGTA
TACCACCATA TGATCCTTCC CCAGCTTGAC CATTGTTTTT TTTTTAATAT GTTTTTCTTT
CTACATGTTT GTTTCACGTT TCATGTTGTA TCCAATAAAT TGTGTACTTT CCTAGTAGTA
ATCGCCAGTA AAAAAAAAAA AAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search