RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda01986 
 cDNA clone name   RAFL09-17-A07 
 Memo   

 AGI code   AT5G25980.2 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AF360348 
 Sequence 
ATGCAACACA ACACATACAT CTACATATTA ACCATGAAGC TTCTTGGGTT CGCCTTAGCT 
ATTCTATTAG TTGTGGCGAC TTGCAAACCT GAAGAAGAGA TTACTTGCGA AGAGAACGTT
CCATTCACAT GTAGCCAAAC AGATCGTTTC AACAAACAAG ATTTCGAAAG CGACTTCATC
TTCGGTGTTG CATCTTCTGC TTACCAGATC GAAGGCGGCA GAGGTCGTGG ACTTAACGTT
TGGGATGGCT TCACTCACCG ATACCCAGAG AAAGGTGGAG CCGATTTGGG CAATGGAGAC
ACTACTTGTG ACTCATACCG GACTTGGCAG AAAGATCTAG ACGTGATGGA AGAGCTTGGA
GTTAAAGGCT ACAGATTCTC CTTTGCGTGG TCAAGAATCC TTCCAAAAGG AAAGAGGAGT
AGGGGAATCA ACGAAGATGG TATTAACTAC TACAGCGGTC TCATAGATGG CCTGATCGCA
AGGAACATAA CGCCTTTCGT TACACTCTTT CACTGGGACC TTCCTCAATC ATTGCAAGAT
GAATATGAAG GTTTCTTGGA CAGAACGATC ATAGACGATT TCAAAGATTA CGCGGATCTA
TGTTTCGAGA GATTTGGTGA TAGAGTAAAG CACTGGATCA CCATCAACCA GCTTTTCACA
GTGCCTACGA GAGGCTATGC ATTGGGAACA GATGCACCCG GTCGATGTTC CCAATGGGTG
GATAAAAGAT GTTACGGTGG AGATTCTTCC ACCGAACCCT ATATCGTTGC GCATAACCAG
CTTCTTGCTC ATGCCACGGT CGTTGATCTA TACAGGACGA GATATAAGTA CCAAGGAGGG
AAGATTGGAC CTGTGATGAT AACTAGATGG TTTCTACCAT ATGATGACAC TCTAGAGAGC
AAACAAGCAA CTTGGAGGGC CAAAGAATTC TTCTTGGGAT GGTTCATGGA GCCGCTAACA
AAGGGTAAAT ACCCATACAT CATGAGGAAA CTTGTTGGTA ATCGGCTTCC AAAGTTCAAC
AGCACAGAAG CTCGCCTTTT AAAGGGTTCA TATGATTTTC TTGGTCTCAA CTATTACGTC
ACTCAATACG CCCACGCCCT TGACCCAAGT CCTCCGGAAA AACTCACTGC CATGACGGAC
TCACTCGCAA ACCTTACATC TCTTGATGCA AATGGTCAAC CCCCTGGTCC ACCGTTCTCT
AAAGGCAGTT ATTACCACCC AAGAGGGATG TTAAACGTAA TGGAGCACTT CAAAACCAAA
TACGGTGACC CTTTAATCTA TGTCACCGAG AACGGATTCA GTACCTCCGG TGGCCCCATA
CCCTTCACCG AAGCATTTCA CGATTACAAC CGGATTGATT ATCTCTGCAG TCATCTATGT
TTTCTCCGCA AGGCCATCAA GGAGAAGCGT GTCAACGTGA AAGGATACTT TGTTTGGTCT
CTTGGGGATA ATTACGAATT CTGCAACGGC TACACCGTCA GATTCGGACT TAGTTACGTT
GATTTCAATA ATGTCACTGC TGATAGAGAC CTCAAAGCTT CTGGCTTATG GTACCAGTCG
TTCTTGAGAG ATACCACCAA GAACCAAGAT ATCCTCCGCT CAAGTCTGCC CTTTAAGAAC
GGGGATAGGA AGAGCCTCAC ATGAAAGACC AAAACCACTT TATGCCCATC GAGATCATCT
TCATGTCTCT TCTTTCTACT TGCTCCATAG ATAAAAGGAG CTTCTACCTA CTGTATTAAA
TAAAAGATGA TCAAACTTAA CAAAAAAAAA AAAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search