RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda02007 
 cDNA clone name   RAFL09-15-P13 
 Memo   

 AGI code   AT1G72320.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY035041 
 Sequence 
GTCTCTGCGC CGCGTTCTTA GTCTGAGCTC ACGCTTGTTC GTTTCTCCTC TAACGTCAAC 
TGTGTTTTTG CATCCTCAAA GGGTTTAACA TAGTTGGGGC TAGGAATTTT CATGGTTTCT
GTTGGTTCTA AATCATTGCC ATCTAGGAGG CACAGGACCA TTGAGGAAGA TAGCTTGATG
GGTGAACGAG GAAAGTCTAG TAACAATCAC AGTGAAAGGA ATAAGGGAAT GCGTAGGAAG
GACCATAAGG GTAACCGTGG ATTTGATGTA GATAGCAGCA AGAAGAACCA ATCCGGTGGT
GCCCCCAATG TAAAGCCAGC ATCAAAGAAA CACTCCGAAT TCGAACATCA GAATCAATTT
GTCAGGAAAG AGATTGATCC AGAGACTTCA AAGTATTTCT CTGAGATTGC CAATCTCTTT
GATAGTAATG AAGTTGAATT AGAGGAACGT TCAGTAATAT GTGGAAATGC CCTTGAAGAA
ACAAGAGGGA GGGAGTATGA AATTGCTACA GACTATATCA TAAGTCATGT CTTGCAAACT
CTACTTGAGG GATGTGAACT TGACCAACTC TGCAGTTTCA TACGAAATTC TGCTAGTGTG
TTCCCAGCCA TTGCAATGGA TAGATCTGGT TCTCATGTCG CAGAGTCTGC TCTCAAATCC
TTGGCCACAC ATCTAGAAAA TCCAGACGCC TATTCTGTTA TTGAGGAGGC TTTGCATTCT
ATATGCAAGG TGATTGTGGA TAATCCTCTT GATATGATGT GCAACTGCTA TGGTTCGCAT
GTACTACGAA GGCTTCTTTG TCTTTGCAAA GGAGTCTCTT TAGATTCCCC TGAGCTTTAT
GGCGCAAAAT CATCAAAAGC TCTGGCCAAA CGTTTGAATC TGAAGATGTC TCAGCTAGAT
GACAATAATT TAGAAATCCC TCATCAAGGG TTTCCAGGTA TGCTCACGTA CCTTTTATCT
GGGCTATTAA GTTGTAGCAG AGAGGACATG AAGTATCTTC AAGTCGATCA GTATAGCAGT
TTGGTCTTAC AGACGGCTCT CAGACTAATG CTGAAACAAG ATGAGCAGTT GCTTGAAATC
ATTCCGCTTA TTCTGCGCTG CAACTCTACT AATAAAAAAG TAGAAGGGTT TCATATAGAG
ACTAATGTTG CCAAAGAAAT TTTAGAGTCG ATGAAGGATA ATTCATTCAG TCATCTGGTG
GAGGTTATTT TGGAAGTGGC CCCTGAAAGT TTGTATAACG AAATGTTCAA CAAAGTTTTC
AAGAATTCTT TATTTGAGCT TTCAGTTGAT CGGTGTGCAA ATTTTGTTAT TCAAGCATTA
ATCTCCCATG CAAGAGACCA AGAGCAGATG GGTATTATGT GGGAAGAATT AGCTCCAAGA
TTCAAGGATC TTCTTGAGCA AGGGAAGTCA GGTGTTGTGG CTTCTCTGAT AGCAGTTAGC
CAAAGGCTTC AAAGTCATGA AAATAAGTGT TGTGAGGCCC TTGTTGGTGC AGTATGCTCC
ACAAATGAAT CCCGTATCTC CATTCTTCCA CGGTTGCTGT TTCTTGATTA CTACTTTGGT
TGTCGAGATA AGTCTACATG GGAGTGGGCA CCTGGTGCAA AGATGCATGT CATGGGTTGT
TTGATACTTC AGGGGATTTT TAAGTTTTCT AGTGATCATA TACAGCCATA CATAACAAGC
TTAACTTCTA TGAAAGCTGA GTATATCACT GAAACGGCAA AAGATTCCAG TGGAGCACGT
GTCATCGAGG CCTTTCTTGC CTCAGATGCT GCTACAAAAC AGAAACGTAG ACTAATTATA
AAATTACGTG GACATTTTGG CGAGCTCTCA TTACACACGT CTGGTTCATT TACAGTTGAG
AAGTGCTTCG ATGCATGTAA TTTGACACTA AGGGAAGCCA TAGCATCTGA ACTGTTGGAT
GTGAAAGTTG ATCTCTCGAA AACAAAGCAA GGGCCTTATC TGCTTAGGAA ACTTGATATC
GATGGTTATG CCAGCAGACC TGATCAGTGG AAATCAAGAC AAGAAGCTAA GCAATCAACA
TATAACGAAT TTTGCTCTGC ATTTGGGTCC AACAAATCAA ATTTTCCAAA GAACACCTTT
GTCTCTGACG CATCTGAGGA TGCAGCTCAG GAAATAGAAG TAAAGAATAC AAGGAAAGAG
ATTGACCATC ATCCTACTTC CGGGTTTAAG CGTCACCGAG AAAAACATGC AAAGGATAAG
GATGAACCTT TTGCAGGTGA AAAAAGATCG AAACAGAAGA AGAATAAAAC TAGTGAAGCA
ACAGATAAAC CAAAACTAGC TGGCAGCAAA AGACCTTTCC TTTCTGGTGA GATGACTGGA
AAGAATCGGC ATTCAAATAA AATGAGAATT TGAAGGTTAG ACTCCTTACT CTTGTCATAT
CTAGTCAAGC TGTATTTTCC TCATCTCTGT GACACAGTTC TTTTTTCCTC ATCTCTGTGA
CACATTTACA AGAATGCTAA TAAAAAGTCT TTTCATACAA AAAAAAAAAA AAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search