RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda02078 
 cDNA clone name   RAFL09-17-H12 
 Memo   

 AGI code   AT1G27980.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AF360166 
 Sequence 
TGGTCCCAAA CGATTCACTT TTCTCACCAT CTCAATCTCC AGACCAAAAG AAACAAAAAA 
TGGATTCTTT TTCATATTCT TCGATGAAAT CCATGTTGAT TCAAGCTCGT GGCTCGTTGA
ACTCGCGTTT GTCGGAGTTT GAGCCACTGG TTCTGCTATT GGTTCCGCTT GTCTCTCTGT
TTCTCGCTCA GATTATCGGA TCTGTGTTTG GCGTTGTTCA CGAGAAAGGC CTCAAAGCTT
GTCTTATTGG GTTTATCATG GGACTCCTCA AAATGATTCC TGGAGTTCAG AATTACATTG
ATGCTGAGAA ACAAAAGGTT GTTGACCAAT TACAATCTGG TAGCAGCTCT AAGAAAAAGA
ATAAGACTGA AGTATTGCCA GTAAAAGGTC TAGGAGTTGA AGTTTTAGAG AAAATGGAGA
ATGAGAAGAG GAATGATGCT ATTTGGCAAG GAAAATGCTC TGGCACTGTA TACATAGGTG
GAGCCGAGTC TGAAGGACAT TTTTCATTGA TAAATCAAGC ATGTTCAATG TTTGCGCATA
CCAATCCGTT GCATATAGAC GTATTCCAGA GTGTGGTGCG GTTTGAGTCA GAAGTAGTCG
CAATGACTGC TGCGTTACTT GGGAGTAAAG AAACGGCGTC AGGAGGTCAA ATATGCGGAA
ACATGACGTC TGGAGGAACA GAAAGTATAG TGTTGGCTGT GAAGTCATCT CGTGACTATA
TGAAGTACAA GAAGGGAATC ACACGGCCAG AAATGATTAT ACCTGAGTCG GGTCATTCGG
CTTATGATAA GGCGGCCCAG TATTTTAAAA TCAAGTTGTG GCGAGTTCCA GTTGACAAAG
ACTTCCGAGC TGATGTGAAG GCAACAAGGC GGCATATTAA CAGAAACACC ATCATGATTG
TTGGATCAGC ACCAGGATTC CCTCATGGCA TCATTGATCC TATCGAGGAG CTTGGTCAAC
TGGCTCTTAG CTATGGAATA TGCTTTCATG TTGACCTTTG CCTTGGTGGT TTTGTGTTAC
CTTTCGCTCG TAAACTTGGG TACCAGATCC CACCTTTTGA TTTTTCTGTA CAAGGAGTTA
CTTCAATTTC TGTGGACGTG CATAAATATG GTTTGGCTCC TAAAGGAACT AGTACAGTTC
TATATAGAAA TCATGAGATC AGAAAGCACC AATTTGTTGC TGTAACTGAA TGGTCAGGAG
GTCTATACGT GTCTCCAACT ATCGCTGGGA GTAGGCCTGG GTCTTTGGTA GCCGGTGCTT
GGGCTGCAAT GATGTCGCTC GGCGAAGAAG GTTACCTACA AAACACAAGT AAGATAATGG
AAGCATCAAA GAGACTAGAA GAAGGAGTAA GAGAAATCCA TGAACTATTC GTCATTGGAA
AGCCAGATAT GACAATCGTG GCTTTTGGTT CTAAAGCATT GGATATATTT GAAGTTAATG
ACATCATGTC TTCTAAAGGT TGGCATTTGA ATGCACTACA GAGACCCAAC AGCATTCATA
TATGTATTAC TCTTCAACAC GTCCCTGTAG TCGATGACTT CCTTCGGGAT CTGCGTGAAG
CTGTGGAAAC TGTAAAAGCA AACCCAGGAC CGATCACGGG AGGCTTGGCT CCAATATATG
GAGCAGCAGG GAAGATGCCA GACCGAGGCA TGGTGAATGA GCTTCTGGTT AGTTTCATGG
ACAGTCAATA TTAAGTTTCT TGAAGGTTAA AGCATCTAGT GGGTAAATTG ATATCACATT
TCAGTTGGAG AAGCAAAACT TTGTATATTC ACAACCACAT TGTTTCGTTT GCCCTACTAA
TAAAATTTCA TTACAATCTT CAAAAAAAAA AAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search