RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda02156 
 cDNA clone name   RAFL11-06-H06 
 Memo   

 AGI code   AT5G54650.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY042801 
 Sequence 
TGAGTTTGGT GGAAACAAAA AAAGAACGAG AAAGCTTCGA GAAAATATTT GTATGAAGCT 
TGAGAGCTAA TATCTCCGTG AATTTATCTC GTCGACTTTT CTCGGAAAAA GTAAAAGGTT
GAAACTTTTT TGGTCTCTCT CTGGTCAAAA TTCTGGGTTT GGTTGAACGC ACCGACGACA
AATCGCATTG TCAACATTTG GATCTGGCCA ACAATCATTA GCACCAACTC TTCCCCTTTT
GTGCTGTCTC GAAAACGTGT AATTGATCTC GTGGCATTGT AGTAAGAAGC TTTAATTTAA
TTGGTCCTCC AAGGAAATTG CATCGAAGTC AGCTCCAAAT TTTCGATCAG GGTTGTTGAG
CTTTTGTGTT AAAGTTTCGA TCTTTATCGA ATTTCAGCAA AAAGCTGTAG AATCGGCAAT
TTGGTTCTAT TGAGTATCTG ATGAAATGAG AAGCAAAAGA TATGGTTGGA ATGATTCGAG
GAGGAATGGG TGATCAGAAT TGGAGTCGTT TAGTTTTCTG GTTGATTCTG TTTTCTGGGT
TATTGGTAAT AACTTTGGAA GAGAATCCAG AAAAAGATGA GATTTTTCTT AGTCAATTCA
TGGCCCCATC AACAGGGCAG GTCAATGAAC ATATGGAAGA AACATCATGG GCGCAGCGTT
GTTGGCAAGA TTCAGATTGT GTGAAGGAAG CTGTGGCAGA ATTCAATTTA TGTTTTCCAG
GATCAAAGGA TAGTAGGGAA CTATTTGGTT TGAACCATAC CAATCTGAAG CAGACTCTTC
TTGATTGTAT CCAAGAAAAA GGAAAGTTAA ATGGTCATAA CCCCAAGTAT CTGGAGCTCT
TATCATCTAT GCTTGATATT CCGAGGAGAA ATCTAGCTAC TAAACCCGGC TCTTCCCCTT
CCCCTTCACC TTCCCGCCCT CCTAAGCGTA GTCGGGGGCC TCCGCGCCCA CCTACTCGAC
CAAAATCCCC ACCTCCTCGG AAATCATCTT TTCCACCATC AAGATCTCCC CCTCCTCCTC
CTGCTAAGAA AAACGCTTCT AAAAATTCAA CTTCTGCACC TGTTTCACCT GCGAAAAAAA
AAGAGGATCA TGAGAAAACA ATCATCATTG CTGTTGTTGT GACTGCAGTT TCTACGTTTT
TGTTGGCTGC ATTATTCTTC TTATGCTGCT CCAGGGTTTG TGGAAATGGT TCAGGAGGCA
GGAAAAACGA TGAAAGGCCT CTTCTCAGTT TAAGCAGTAG TGATTACTCT GTTGGTTCCT
CCATCAACTA TGGTGGTTCG GTCAAAGGAG ATAAGCAGGG TCATCAATCT TTTAATATTT
ACTCAAACCA AGGAAAAATG TCATCTTTCG ATGGAAGTAA CTCTGACACT TCAGATTCGT
TAGAAGAACG GCTATCACAC GAAGGCCTGA GAAATAATAG TATTACCAAT CACGGGCTTC
CACCTTTGAA GCCTCCACCT GGAAGAACAG CTTCTGTACT TTCAGGGAAG TCTTTTTCTG
GAAAAGTGGA GCCTCTTCCA CCGGAACCAC CCAAATTTCT TAAGGTATCC TCGAAAAAGG
CTTCTGCTCC TCCACCGCCA GTTCCAGCAC CGCAAATGCC ATCTTCTGCT GGTCCTCCAC
GACCGCCCCC TCCAGCTCCG CCACCTGGTT CTGGTGGGCC TAAGCCACCA CCTCCTCCTG
GACCAAAAGG ACCACGTCCG CCTCCACCAA TGAGTCTGGG CCCAAAAGCA CCCCGACCGC
CTTCTGGGCC AGCAGATGCA TTAGATGATG ATGCTCCCAA AACAAAGCTG AAGCCATTTT
TCTGGGATAA AGTGCAAGCA AACCCAGAAC ATTCAATGGT TTGGAATGAT ATAAGATCAG
GATCCTTTCA GTTCAATGAA GAGATGATAG AGTCGTTATT TGGATATGCA GCAGCAGACA
AGAATAAAAA CGACAAGAAG GGGTCCTCTG GACAAGCTGC TTTACCTCAG TTTGTTCAGA
TCCTCGAACC AAAGAAAGGA CAAAATCTAT CAATTCTTTT GCGTGCTTTG AATGCGACAA
CTGAAGAAGT GTGTGATGCA CTTCGCGAAG GAAATGAGCT TCCTGTAGAA TTCATTCAGA
CTCTGTTAAA GATGGCACCA ACACCAGAAG AAGAACTAAA ACTTAGATTA TACTGCGGTG
AAATAGCTCA ACTGGGATCC GCTGAACGAT TCCTGAAAGC AGTCGTTGAT ATCCCTTTTG
CTTTCAAGCG TCTAGAAGCA CTTCTATTTA TGTGTACACT CCATGAAGAA ATGGCTTTTG
TTAAAGAATC ATTTCAGAAA TTGGAGGTTG CTTGTAAAGA ACTTAGGGGA AGTCGGCTGT
TCCTGAAGCT CTTAGAAGCA GTTCTTAAGA CCGGAAACCG AATGAATGAT GGTACATTTA
GGGGTGGTGC TCAAGCTTTC AAGCTGGACA CTCTTTTGAA ATTAGCAGAC GTCAAGGGAA
CAGATGGGAA AACAACGCTC CTCCACTTTG TTGTTCAAGA GATAATTAGG ACTGAAGGTG
TAAGAGCGGC TCGTACTATC AGAGAGAGCC AAAGTTTCTC AAGTGTTAAA ACAGAGGATC
TCCTAGTCGA GGAAACCTCT GAAGAGTCAG AAGAGAATTA CCGTAATCTT GGACTTGAGA
AAGTTTCAGG CTTGAGCAGT GAGCTTGAAC ATGTAAAGAA ATCTGCAAAC ATAGATGCCG
ATGGTTTAAC AGGGACTGTT CTTAAAATGG GTCATGCTTT GTCGAAAGCT CGAGACTTTG
TCAACTCAGA GATGAAAAGT TCAGGCGAGG GGAGTGGGTT TCGTGAAGCG CTTGAAGATT
TTATTCAAAA TGCTGAAGGA AGCATCATGT CCATACTCGA GGAAGAGAAG AGAATAATGG
CTTTGGTGAA AAGTACAGGG GACTATTTCC ATGGCAAAGC AGGAAAAGAC GAAGGGTTGC
GTTTGTTTGT GATTGTGCGC GATTTTCTGA TAATCTTAGA TAAATCCTGC AAAGAAGTCA
GAGAAGCACG AGGAAGACCC GTAAGGATGG CCAGAAAACA AGGCTCAACA GCCTCAGCAT
CTTCTGAAAC TCCAAGACAA ACGCCTTCAT TAGATCCTAG GCAGAAGCTG TTTCCAGCTA
TTACAGAGAG ACGCGTGGAT CAGTCTAGTT CAGATTCAGA CTAAAAAGTA CAAATCTTTG
GTTTCGTTAC CTGTTAGGAC ATAATTCATC TGCTGTTTTG CTGAGAGCTT ATCTTTTCCT
GCTGTGAGTG TAATGGCATT AACCCTCAAG ACATGTCAGG TTTTAGTCAC TGATTATGAG
TTTTTCAGAT GTAATTTAAA GAGGCATAGA CACTGTCACT CACTTGTACC AATTTTTTTC
ACATTTAGTC TTAGAAATAC TTTCTTTTCA T

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search