RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda02233 
 cDNA clone name   RAFL02-05-J08 
 Memo   

 AGI code   AT5G14030.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY039558 
 Sequence 
GTAGATCTAT TTCCGCATCT GCTTAAACAC CTACATCGTC GTAGATCGCA AACCATGGCC 
GTCGCTGTAG CTAAGCTTCT GATCTCCGCC ATGGCGGTTT TCATGCTTGT TTCTGCTTCG
TTCGCGACCT CGGAAGTGCC GTTCATGGTG GTTCACAAGA AAGCCACTCT CAACAGGCTC
AAATCTGGCG CCGAACGCGT CTCCGTTTCC TACGACATCT ATAACCAAGG ATCCTCGTCG
GCGTATGATG TGACTCTGAC AGATAATAGC TGGGATAAAA AGACTTTTGA AGTTGTTAAT
GGAAACACTT CAAAATCATG GGAAAGACTT GATGCAGGAG GTATTCTGTC TCATTCTATC
GAATTGGAGG CCAAGGTTAA AGGAGTCTTC TACGGTGCTC CTGCTGTCGT TACTTTCCGC
ATCCCCACTA AGCCAGCTCT TCAGGAAGCA TACTCAACTC CACTACTACC TCTAGATATC
CTCGCAGACA AACCTCCAAC GAAACCTTTG GACGTGGCCA AGAGGTTGCT GGCGAAATAT
GGATCACTCG TCTCCGTGAT CTCCATGGTG GTTTGTTTCA TATACTTGGT GGCAACACCT
AAGTCCAACG TATCAAAGGC AAGCAGCAAG AAGAAGCGTT AAGTTAGTGA AATGAAAGGT
GAGAAAGGTT GGTACGGTGC TGTTTTCTGT TTAACAGTTA AACACAGTTT CAAAACTTGT
AAGAATTAGA GAACACACTT TAATTTTGGT GTTGCAGAGG ACATACTTCA AGTTCAAAGA
GTTATTTTGG TTTTACTTAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAG

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search