RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda02310 
 cDNA clone name   RAFL04-15-F02 
 Memo   

 AGI code   AT5G14430.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY063807 
 Sequence 
GGACCTCGAG GGAATCTACT GTAGCTCTCA CACTATCCAC TCTTCATCGG CAGCTAGATT 
TCCGGGTCCT CAGTATCGGG TCAGATCTAG ATCCGGATCC GGAGACGCTG AGAATGAAAC
ACTTCAGAAC TGAGCGAGTC CGTGCGACTC CGAAGCTCTT CACCTACGTT CTCGTCGGTT
TCATCGCTCT ACTCGGCTTG ACTTGCCTCT ACTACGGCTC TTCGTTCGCT CCCGGATCCA
GAAAGTCCGA TGAGTTCGAT GGATCTAATA ACCGCGTTCG CACCGGAATC GGATCCTTGA
GGAATCGAGA TATTGTGCTT GCAGTGAGCC GTTTCGAAGT TCCTAAAAGT GTTCCGATAT
GTGATTCGAG ACACTCGGAG TTGATACCGT GTTTGGATCG GAACCTTCAT TACCAGTTGA
AATTGAAACT CAATTTATCG TTAATGGAGC ACTATGAGCA TCATTGTCCT CCATCAGAAC
GGCGTTTCAA TTGCCTTGTT CCGCCTCCTG TTGGTTATAA GATCCCGTTA AGGTGGCCTG
TGAGTAGAGA CGAGGTGTGG AAGGCGAATA TCCCGCACAC ACACCTTGCT CAAGAGAAGT
CTGATCAGAA TTGGATGGTT GTTAATGGTG ATAAGATCAA TTTTCCTGGT GGAGGAACAC
ATTTCCACAA CGGAGCTGAC AAATACATTG TTTCCCTGGC TCAGATGCTG AAATTCCCTG
GTGACAAACT CAACAATGGG GGAAGCATTC GGAATGTTCT TGACGTTGGT TGTGGGGTAG
CTAGCTTCGG AGCCTATCTT CTTTCACATG ACATCATAGC CATGTCTCTT GCCCCTAATG
ATGTCCACCA GAACCAGATC CAGTTTGCTC TAGAACGAGG GATTCCATCA ACACTTGGTG
TTCTTGGGAC AAAGCGGCTT CCATACCCAA GCAGATCATT TGAACTTGCT CACTGCTCTA
GATGTCGGAT AGATTGGCTT CAAAGAGATG GGATCTTGTT ACTGGAACTT GATAGGTTGC
TCAGACCTGG TGGCTACTTT GTATACTCGT CGCCTGAAGC TTATGCACAC GACCCAGAGA
ACAGAAAGAT TGGGAATGCA ATGCATGATC TCTTTAAGAG AATGTGTTGG AAGGTCGTGG
CCAAACGAGA CCAATCTGTT ATATGGGGAA AACCGATATC CAACAGCTGT TACTTGAAGA
GGGATCCGGG TGTCCTGCCT CCGCTTTGTC CTTCTGGAGA TGACCCAGAT GCAACTTGGA
ATGTCTCAAT GAAGGCTTGC ATATCACCTT ACTCAGTGAG GATGCACAAA GAAAGATGGA
GTGGACTCGT TCCCTGGCCA CGGAGGCTGA CAGCTCCTCC ACCACGTCTT GAAGAAATTG
GTGTCACTCC TGAGCAATTC CGTGAAGATA CGGAAACATG GCGGCTTAGA GTGATAGAAT
ACTGGAAACT GCTGAAACCA ATGGTGCAAA AGAACTCCAT AAGAAACGTG ATGGACATGA
GCTCAAACCT TGGCGGTTTC GCAGCTGCTC TAAACGATAA AGATGTATGG GTAATGAATG
TCATGCCCGT TCAATCCTCT CCAAGAATGA AGATCATTTA CGACCGTGGC CTTATCGGAG
CCACTCATGA TTGGTGTGAA GCCTTTGACA CATACCCACG AACGTTTGAT CTTATCCACG
CATGGAACAC CTTCACAGAA ACCCAAGCAC GTGGATGCAG CTTTGAAGAT CTGCTTATCG
AGATGGATCG GATACTACGC CCAGAAGGAT TTGTCATAAT TCGTGACACA ACTGACAATA
TTAGCTATAT CAAGAAGTAT CTGACATTAT TGAAATGGGA TAAATGGTCC ACAGAGACAA
CTCCAAAAGG TGATCCTCTG TCGACCAAAG ACGAGATAGT TTTGATCGCC AGAAAGAAAC
TTTGGAGCTT GCCCGCCATT TCAGTGTCCT GAAATCTAAC AGTCAACAGG CGAATGAATG
AGATTTACAG CATCAGAGGC GCGTAGCTGA GGAAAATACT CAGCAATGGA GAAGTGTAAA
TTACACGACA TTCATACATA GTTGTTAACT TGTTATGCAT TTGTTGTAGG AAACTGCAAA
ATCTTCTTAT TTTGCGATTT TCATGTTCCT CTTTATAATT AAAATCTGCT TTTGTGAGAA
AAAAAAAAAA AAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search