RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda02355 
 cDNA clone name   RAFL04-18-D10 
 Memo   

 AGI code   AT4G24520.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY054688 
 Sequence 
GAGCCACCAT CGTCCTCTTC TCTTCCTCTT CGATCTCTCC TGAATCCTCA AACCCTGGAG 
AGAGAGAGAG AGAGTGACGG GGGAAGAAGA TGACTTCTGC TTTGTATGCT TCCGATTTGT
TTAAGCAGCT CAAGTCAATT ATGGGGACAG ATTCGTTATC CGACGATGTT GTACTTGTGA
TTGCAACGAC GTCTTTGGCA CTAGTAGCTG GATTTGTGGT GTTGTTATGG AAGAAAACGA
CGGCGGATCG GAGCGGGGAG CTGAAGCCTT TGATGATCCC TAAGTCTCTT ATGGCTAAGG
ACGAGGATGA TGATTTGGAT TTGGGATCCG GGAAGACTAG AGTCTCTATC TTCTTCGGTA
CGCAGACTGG AACAGCTGAG GGATTTGCTA AGGCATTATC CGAAGAAATC AAAGCGAGAT
ATGAAAAAGC AGCAGTCAAA GTCATTGACT TGGATGACTA TGCTGCCGAT GATGACCAGT
ATGAAGAGAA ATTGAAGAAG GAAACTTTGG CATTTTTCTG TGTTGCTACT TATGGAGATG
GAGAGCCTAC TGACAATGCT GCCAGATTTT ACAAATGGTT TACGGAGGAA AATGAACGGG
ATATAAAGCT TCAACAACTA GCATATGGTG TGTTTGCTCT TGGTAATCGC CAATATGAAC
ATTTTAATAA GATCGGGATA GTTCTTGATG AAGAGTTATG TAAGAAAGGT GCAAAGCGTC
TTATTGAAGT CGGTCTAGGA GATGATGATC AGAGCATTGA GGATGATTTT AATGCCTGGA
AAGAATCACT ATGGTCTGAG CTAGACAAGC TCCTCAAAGA CGAGGATGAT AAAAGTGTGG
CAACTCCTTA TACAGCTGTT ATTCCTGAAT ACCGGGTGGT GACTCATGAT CCTCGGTTTA
CAACTCAAAA ATCAATGGAA TCAAATGTGG CCAATGGAAA TACTACTATT GACATTCATC
ATCCCTGCAG AGTTGATGTT GCTGTGCAGA AGGAGCTTCA CACACATGAA TCTGATCGGT
CTTGCATTCA TCTCGAGTTC GACATATCCA GGACGGGTAT TACATATGAA ACAGGTGACC
ATGTAGGTGT ATATGCTGAA AATCATGTTG AAATAGTTGA AGAAGCTGGA AAATTGCTTG
GCCACTCTTT AGATTTAGTA TTTTCCATAC ATGCTGACAA GGAAGATGGC TCCCCATTGG
AAAGCGCAGT GCCGCCTCCT TTCCCTGGTC CATGCACACT TGGGACTGGT TTGGCAAGAT
ACGCAGACCT TTTGAACCCT CCTCGAAAGT CTGCGTTAGT TGCCTTGGCG GCCTATGCCA
CTGAACCAAG TGAAGCCGAG AAACTTAAGC ACCTGACATC ACCTGATGGA AAGGATGAGT
ACTCACAATG GATTGTTGCA AGTCAGAGAA GTCTTTTAGA GGTGATGGCT GCTTTTCCAT
CTGCAAAACC CCCACTAGGT GTATTTTTTG CTGCAATAGC TCCTCGTCTA CAACCTCGTT
ACTACTCCAT CTCATCCTCG CCAAGATTGG CGCCAAGTAG AGTTCATGTT ACATCCGCAC
TAGTATATGG TCCAACTCCT ACTGGTAGAA TCCACAAGGG TGTGTGTTCT ACGTGGATGA
AGAATGCAGT TCCTGCGGAG AAAAGTCATG AATGTAGTGG AGCCCCAATC TTTATTCGAG
CATCTAATTT CAAGTTACCA TCCAACCCTT CAACTCCAAT CGTTATGGTG GGACCTGGGA
CTGGGCTGGC ACCTTTTAGA GGTTTTCTGC AGGAAAGGAT GGCACTAAAA GAAGATGGAG
AAGAACTAGG TTCATCTTTG CTCTTCTTTG GGTGTAGAAA TCGACAGATG GACTTTATAT
ACGAGGATGA GCTCAATAAT TTTGTTGATC AAGGCGTAAT ATCTGAGCTC ATCATGGCAT
TCTCCCGTGA AGGAGCTCAG AAGGAGTATG TTCAACATAA GATGATGGAG AAGGCAGCAC
AAGTTTGGGA TCTAATAAAG GAAGAAGGAT ATCTCTATGT ATGCGGTGAT GCTAAGGGCA
TGGCGAGGGA CGTCCACCGA ACTCTACACA CCATTGTTCA GGAGCAGGAA GGTGTGAGTT
CGTCAGAGGC AGAGGCTATA GTTAAGAAAC TTCAAACCGA AGGAAGATAC CTCAGAGATG
TCTGGTGATT GATGATATGA TTTATTGGTA ATTCTCTTCT GCTTTCTCAA CTTTTCTTGG
TACGCTGTCC TTACCATTTA GATATTTATT TGTTTATTTT CCTTCGTCTC CCTTCTTTTA
GTCAAACATG AATGATTTGT CAAAGTTTTC TTTGTATGAA CAAAAGTATA AACTACAAAC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search