RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda02451 
 cDNA clone name   RAFL05-04-O06 
 Memo   

 AGI code   AT4G37930.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY070726 
 Sequence 
AAGATAAACC CAATTTTGTT ATTTTTGTTC TCTCTTCTCT CTCGTTCATG TTTCAAATCT 
GTTTCTAGGG TTTCACAAAC CAGAGATAGA GAGAGGTTTA GCGAAAAATG GCGATGGCCA
TGGCTCTTCG AAGGCTTTCT TCTTCAATTG ACAAACCCAT TCGTCCTCTT ATTCGATCCA
CTTCATGTTA CATGTCTTCT TTGCCCAGTG AAGCTGTTGA TGAGAAGGAA AGATCTCGTG
TCACTTGGCC AAAACAGCTT AACGCACCTT TAGAGGAGGT TGATCCTGAG ATTGCTGACA
TTATTGAGCA TGAGAAAGCT AGACAATGGA AGGGACTTGA ACTTATTCCA TCTGAGAACT
TCACATCTGT GTCGGTGATG CAAGCTGTTG GGTCTGTCAT GACTAACAAA TACAGTGAAG
GCTATCCTGG TGCCAGATAC TATGGAGGAA ATGAGTATAT AGACATGGCA GAAACCTTAT
GCCAGAAGCG CGCTCTTGAA GCTTTCCGGT TAGATCCTGA AAAGTGGGGA GTGAATGTTC
AACCTTTGTC TGGATCTCCT GCCAACTTCC ATGTGTACAC TGCATTGTTA AAGCCTCATG
AAAGAATCAT GGCACTTGAT CTTCCTCATG GTGGTCATCT TTCTCATGGT TATCAGACTG
ACACCAAGAA GATATCAGCT GTGTCTATCT TCTTTGAAAC AATGCCCTAT AGATTGGACG
AGAGCACTGG CTACATCGAC TACGATCAGA TGGAGAAAAG TGCTACTCTT TTCAGGCCAA
AATTGATTGT TGCTGGTGCA AGTGCTTATG CTAGATTGTA TGACTATGCC CGCATCAGAA
AGGTCTGTAA CAAGCAAAAA GCTGTAATGC TAGCAGATAT GGCACACATC AGTGGTTTGG
TTGCTGCTAA TGTAATCCCT TCACCGTTCG ACTATGCTGA TGTTGTAACC ACCACAACTC
ACAAGTCACT TCGTGGACCC CGTGGAGCCA TGATTTTCTT CAGAAAGGGT GTTAAGGAAA
TTAACAAGCA AGGGAAAGAG GTTTTGTATG ATTTTGAAGA CAAGATCAAC CAAGCTGTCT
TCCCTGGTCT TCAAGGTGGT CCACACAACC ACACTATCAC AGGACTAGCT GTTGCTTTGA
AACAGGCAAC TACTTCAGAG TACAAAGCAT ACCAAGAACA AGTCCTGAGT AACAGTGCAA
AGTTTGCTCA GACTCTAATG GAGAGAGGAT ATGAACTTGT TTCTGGTGGA ACTGACAACC
ATCTGGTTCT AGTGAATCTA AAGCCCAAGG GAATTGATGG ATCTAGAGTT GAGAAAGTGT
TGGAAGCTGT TCACATTGCA TCCAACAAAA ACACTGTTCC TGGAGATGTT TCTGCCATGG
TTCCTGGTGG AATCAGAATG GGTACTCCTG CTCTCACTTC CAGAGGCTTT GTTGAGGAAG
ACTTTGCCAA AGTAGCTGAA TACTTCGACA AAGCTGTGAC AATAGCTCTC AAAGTCAAAT
CTGAAGCTCA AGGAACCAAG TTGAAGGATT TCGTGTCAGC AATGGAATCC TCTTCAACCA
TCCAATCCGA GATTGCGAAA CTGCGCCATG AAGTCGAGGA ATTCGCTAAG CAGTTCCCAA
CAATTGGGTT TGAGAAAGAA ACCATGAAGT ACAAGAACTA AACTGTTTCA CCCCACAAGT
GTTTTCTGTT ATGCTTTGAA TTCCCATGGA ATGTATAGAT GATACATGTA AAACTCTATT
TTCACGCTAT GCGAAAAATA ATGATCTGTT AAATC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search