RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda02497 
 cDNA clone name   RAFL05-10-O15 
 Memo   

 AGI code   AT4G29010.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY059815 
 Sequence 
TGAAAGCTTT CATTTTTCAA TCTCATCAGA GAGAAATTAA GCTATGGCGA AGAAGATTGG 
AGTAACGATG GAAGTTGGGA ACGATGGTGT TGCTGTCATC ACCATTTCTA ACCCTCCTGT
TAACTCTTTA GCCAGTCCAA TTATTTCTGG GTTGAAGGAG AAGTTTCGTG ACGCCAATCA
AAGGAATGAT GTTAAGGCCA TCGTGTTGAT CGGGAACAAT GGAAGATTTT CGGGTGGTTT
TGATATCAAT GTCTTTCAGC AAGTTCATAA GACTGGGGAT TTATCGCTTA TGCCTGAAGT
ATCTGTTGAG CTTGTGTGTA ACCTGATGGA AGACTCCAGG AAGCCGGTTG TTGCTGCAGT
TGAAGGATTA GCTCTTGGTG GTGGTTTGGA ACTTGCAATG GCGTGTCATG CCAGAGTTGC
TGCTCCGAAA GCTCAATTAG GCTTACCAGA ACTGACTCTT GGAGTGATTC CTGGTTTTGG
AGGAACCCAA CGTCTTCCAA GGTTAGTAGG CCTTGCAAAA GCAACGGATA TGATACTGCT
TTCTAAGTCA ATATCCTCAG AAGAGGGGCA CAAACTGGGT CTCATTGATG CCTTGGTGCC
ACCTGGAGAT GTGTTGAGCA CATCCAGAAA GTGGGCTCTA GACATTGCAG AGGGACGTAA
ACCCTTTCTG CAGTCACTGC ACAGAACCGA CAAAATTGGT TCTTTATCTG AAGCTCGTGC
TATATTGAAG AATTCAAGAC AGCTAGCCAA GAAGATTGCC CCAAATATGC CTCAGCACCA
TGCTTGCATT GAGGTGATTG AAGAAGGAAT CATCCATGGA GGATACAGTG GGGTTCTCAA
GGAAGCAGAA GTTTTCAAGC AACTAGTACT GTCAGACACT GCAAAGGGTC TTGTTCATGT
TTTCTTTGCA CAACGTGCAA CATCAAAAGT GCCTAATGTA ACTGACGTTG GATTGAAACC
AAGGCCGATA AAAAAAGTTG CAGTTATTGG TGGCGGTCTG ATGGGTTCAG GCATCGCTAC
GGCTCTACTT CTAAGCAATA TAAGAGTTGT GCTCAAAGAA ATAAACTCAG AATTCCTTAT
GAAGGGAATA AAATCAGTTG AAGCAAATAT GAAAAGCTTG GTATCTAGGG GGAAACTGAC
ACAAGATAAA GCAGGAAAGG CCCTCTCTTT GTTCAAGGGA GTACTTGATT ACACAGAATT
CAATGATGTG GACATGGTCA TAGAGGCAGT GATTGAAAAC ATTCAATTGA AACAAAACAT
ATTCAAAGAA ATCGAAAAGG TTTGTTCACC CCACTGCATT TTGGCGAGTA ATACATCTAC
TATCGACCTC GATGTAATTG GTGAAAAGAC TAACTCAAAA GATCGCATTG TTGGCGCACA
TTTCTTCAGT CCGGCCCATC TGATGCCCCT TCTCGAGATT GTTCGTTCAA AGAATACTTC
TGCTCAGGTG ATTCTGGATC TCATGGCGGT TGGAAAGGCC ATAAAGAAAG TTCCCGTGGT
GGTTGGAAAC TGCATAGGCT TTGCAGTGAA TAGGACATTC TTTCCTTATT CACAAGCTGC
ACATATGTTG GCCAATCTAG GTGTTGACTT GTTCAGAATT GACAGCGTTA TTACCTCTTT
CGGCTTGCCA TTGGGCCCTT TCCAGCTTGG TGATTTGGCT GGACACGGGA TTGGATTGGC
AGTTGGGCCG ATATATGCCA AGGTCTATGG TGACCGCATG TTCAGATCTC CAATGACAGA
GCTTCTTCTT AAGAGCGGGC GAAATGGAAA AATCAACGGA AGAGGATACT ATATATACGA
AAAGGGAAGC AAACCAAAAC CTGATCCATC AGTGCTTTCA ATTGTTGAGA AATCAAGGAA
ACTGACCAAT ATCATGCCTG GTGGGAAGCC TATATCAGTA ACTGATAAAG AAATTGTAGA
GATGATCTTA TTCCCTGTTG TCAACGAGGC ATGCCGCGTC CTAGATGAAG GAGTTGTGAT
CCGAGCCTCA GACTTGGACA TTGCGTCTGT CCTTGGAATG AGTTTTCCTT CTTACCGGGG
AGGAATTGTT TTCTGGGCAG ACACTGTTGG ACCAAAGTAC ATATATGAGA GGCTCAAGAA
ATTGTCGGAG ACTTATGGCA GCTTTTTCAA ACCATCGAGG TATCTGGAGG AAAGAGCAAT
GAATGGAATG CTTTTGAGTG AATCGAAATC GTCGAGGTCC AAATTGTGAA GCGTTTAATT
AAGTATATGC AGAAGGAGAG GCTGAAGGTG TTAGTCACTA AATGAAAATA AATCAGTCTC
TCTTGTTGTT TCAAAGTTCA AAGTTAAAAT GCTATTAAGG TGTGGTTGTT GTTAACACTC
TTAAAATAAA CAATTTTCTG CTCTTAATAA ATGTTTGTAG TGACGTCAGT TTCATAAAGT
TATGATTTGT TCTAGC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search