RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda02504 
 cDNA clone name   RAFL05-11-C05 
 Memo   

 AGI code   AT3G02875.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY054640 
 Sequence 
CTTCATCATC ATCGTATTCA CCGTTGTCCT TTCTTTCATT GACACTTGCC AGTTTACATC 
GACAAACAAA AGAAATCAGA ATGGATTTCT CAGGGAGCTT CTTTGTCATC TTCGTTACCT
TCTTCTTTCT CCCTCCTCTG TCTTCAGCTG GGAGCTACGA TTCTGGTTCG GGTCTCGAGT
CACTCGCTCG CGGGATGCTT CATTCAGCCA AGGATCCTGA GTTCTTCGAG TGGATGAGAG
GAATTAGGAG AAAGATTCAT GAGAACCCAG AGACAGGGTT TCAGGAGTTC AAAACGAGTC
AACTCGTTCG AGACGAGCTT GACTCGCTTG GAGTGAAGTA TAAGTATCCT GTGGCGAAGA
CTGGCGTCGT CGCTTGGATC GGATCCTGTT CGAAACCTGT TTTCGGACTT AGAGCCGACA
TGGACGCACT TCCGTTACAG GAATTAGTGG AATGGGAATC GAAAAGTAAA GTAGATGGAA
AGATGCATGC TTGTGGTCAT GATACTCATG TTGCTATGCT TCTTGGTGCT GCTAAGCTTC
TTCAAACCAC AAAACACCTC ATCAAGGGGA CAGTAAAACT TGTGTTTCAA CCAGGCGAGG
AAGGTTATGC AGGTGCTTAT GAAATGCTAA AAGACGAGAT TCTAGACGAC TTAGATGGGA
TACTCAGTGT TCATGTCTTT CCATCGATCC CATCAGGTGG TATTGGTTCT AGGCCTGGGA
CCGTTCTTGC AGGTGCAGGA TTGTTTACAG TCACGGTTCA CGGTCAAGGT AGCCACGCAG
CTACACCGCA CTTCTCTAAA GACCCGGTTC TTGCAGCTTC TTCCGCTGTT GTTGCCTTGC
AACAGATTGT TTCGCGGGAA CTGGATCCAC TCGAAGCTGG TGTGGTTACA GTTGGATATA
TTGAAGGAGG TCATGCTCAA AACGTAATAC CGCAGAGTGC GAAATTTGGA GGTACTTTCA
GAAGCTTAAG CAACGATGGG CTTCTATTTA TCCAAAGACG GATCAAAGAG ATTTCAGAGG
CACAAGCATC GGTATACCGA TGCAAAGCAG AAGTAAACTT CGAAGAGAAA AAGCCGTCGC
TTCACCCGGT AATGAATAAC GACGAGGGCT TATACGAGCA CGGTAAAAAA GTAGCGGAAG
CGATGATTGG AAAGAATAAC TTCCATGATT TCCCGGTGAC AATGGGAGGA GAGGATTTCA
GCTTCTTCAC TCAAAAGACT AAGGCTGCGA TTTTCGTGCT GGGGGTAAAG AATGAGACGC
TAGGCGCTGG TAAGCCGCTT CACTCGCCTT ACTTCTTTGT TGATGAAGAA GCTCTTCCTG
TTGGGGCTGC TCTTCACGCA GCTATGGCCG TTTCTTATTT GGACGAACAT GGTCATAGCC
ATGAAGAAGA GGTTAAGAGT GAATTATAGA AGGTGTTGGG AGAAAATCAG CTTATATTAG
TCATCATCTA TTTGTATTTG AACTTGAAAG TTAGGTGAGG TTAGGTTTCG GGTTGGGAAG
AATGTTTGTT AATAGTCACG AGAAACCAAC CACTTCTATT AAAATAAATT TGATGTAAGA
GTTTT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search