RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda02511 
 cDNA clone name   RAFL05-11-G03 
 Memo   

 AGI code   AT4G31990.2 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY054660 
 Sequence 
TGACTCTTTC AACTTTTAAA CATAATCCTA AATGACTATC TTACCCCTAT CAAGACAAGC 
CTGAGAAGTG AGAACAACTT CGTAGACATC GTCGTGTCTC TCTCTCGTTG AATCCTTGTT
AATCTTTTTC TTCAATCTCT CGATCTGATC GTTATCGAAA CCGCGCGATT CTAACCAAGT
CCAGTTAATT TTGTGCTCCA TAGCGATTCC ATGGCTTCTT TAATGTTATC TCTCGGTTCC
ACTTCTCTGT TACCGCGCGA GATTAACAAG GATAAGCTAA AGCTTGGAAC TTCTGCTTCG
AACCCGTTCC TAAAAGCAAA GTCTTTTAGC AGAGTGACTA TGACGGTTGC AGTGAAGCCT
TCTCGTTTCG AGGGTATAAC TATGGCTCCA CCAGACCCTA TTCTTGGAGT CAGTGAAGCA
TTCAAAGCTG ACACTAACGG GATGAAACTC AATCTTGGTG TTGGTGCTTA TCGTACTGAG
GAACTCCAGC CTTATGTGCT TAATGTTGTT AAAAAGGCGG AGAATTTGAT GTTGGAGAGA
GGAGATAACA AAGAGTATCT TCCAATTGAG GGGTTGGCAG CATTCAACAA GGCTACTGCT
GAGTTGCTAT TTGGAGCTGG TCATCCTGTT ATTAAGGAAC AAAGAGTAGC AACAATTCAG
GGTCTTTCGG GAACAGGTTC ACTGCGATTA GCAGCGGCTC TTATAGAGCG TTATTTCCCT
GGAGCAAAAG TTGTGATCTC ATCACCAACC TGGGGTAATC ACAAGAATAT CTTCAATGAT
GCCAAAGTTC CGTGGTCCGA ATACCGCTAC TATGATCCAA AAACAATTGG TTTGGATTTT
GAGGGAATGA TAGCAGATAT AAAGGAAGCT CCAGAAGGAT CCTTCATCTT GCTTCACGGA
TGTGCTCACA ACCCAACTGG AATTGACCCA ACACCAGAAC AGTGGGTAAA AATTGCTGAT
GTCATTCAGG AAAAGAACCA TATCCCATTT TTCGATGTTG CATACCAGGG CTTTGCTAGT
GGAAGCCTTG ATGAAGATGC AGCATCTGTG AGATTATTTG CTGAGCGGGG AATGGAGTTT
TTTGTTGCTC AGTCATATAG TAAAAATTTA GGTTTGTATG CAGAAAGAAT TGGGGCAATC
AATGTCGTGT GCTCCTCAGC TGATGCTGCT ACAAGGGTCA AGAGCCAGTT GAAAAGGATT
GCTCGGCCTA TGTACTCGAA TCCACCAGTT CATGGGGCGA GAATCGTGGC CAATGTAGTG
GGTGATGTAA CTATGTTCAG TGAATGGAAA GCAGAGATGG AAATGATGGC AGGAAGAATA
AAGACGGTTA GACAAGAGCT GTATGATAGC CTCGTTTCAA AAGACAAGAG CGGGAAGGAC
TGGTCCTTCA TTCTGAAGCA AATTGGCATG TTCTCTTTCA CCGGCCTAAA CAAAGCTCAG
AGCGATAACA TGACGGACAA ATGGCACGTG TATATGACTA AAGACGGGAG GATATCATTG
GCCGGATTAT CTCTGGCCAA ATGCGAGTAT CTTGCTGATG CGATCATCGA CTCATACCAT
AACGTAAGCT GAGCTTCCAT CTCAGTAGAT GACAATAAGA AACAGTTTTA TATACCCTTT
TTAGCTTCTT CTTGATCTTT GATTGAAACC AGATGGCTAA ATTAATAAGC TAGCATCACA
CTATGATTGC TAGACAATTT TCAAG

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search