RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda02641 
 cDNA clone name   RAFL05-15-F19 
 Memo   

 AGI code   AT1G71030.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY048231 
 Sequence 
ACAATCTATC AACAGTTTTA AAAAAAGACA TAACTCAACC AATCTCACTT TGAAAAAGAC 
ATGAACAAAA CCCGCCTTCG TGCTCTCTCC CCACCTTCCG GTATGCAACA CCGTAAGAGA
TGTCGATTGA GAGGTCGAAA CTACGTAAGG CCAGAAGTTA AACAACGCAA CTTCTCAAAA
GATGAAGACG ATCTCATCCT CAAGCTTCAT GCACTTCTTG GCAATAGATG GTCATTGATA
GCGGGAAGAT TGCCAGGACG AACCGACAAC GAAGTTAGGA TCCATTGGGA AACTTACCTA
AAAAGGAAGC TCGTAAAAAT GGGAATCGAC CCAACCAATC ATCGTCTCCA CCATCACACC
AACTACATTT CTAGACGTCA CCTCCATTCT TCACATAAGG AACATGAAAC CAAGATTATT
AGTGATCAAT CTTCTTCGGT ATCCGAATCA TGTGGTGTAA CAATTTTGCC CATTCCAAGT
ACCAATTGCT CGGAGGATAG TACTAGTACC GGACGAAGTC ATTTGCCTGA CCTAAACATT
GGTCTCATCC CGGCCGTGAC TTCTTTGCCA GCTCTTTGCC TTCAGGACTC TAGCGAATCC
TCTACCAATG GTTCAACAGG TCAAGAAACG CTTCTTCTAT TCCGATGAGA AATGGTGTAT
TTGTTTGTAC ACATTTGTTA TATTACAAAT GCACATATTA TAATATTCG

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search