RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda02721 
 cDNA clone name   RAFL05-17-G02 
 Memo   

 AGI code   AT4G27700.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY050336 
 Sequence 
TGCTAACAAG AAGAAAAGAA GTCGCAGTTT CATCGTCTTT CTTCCATTAT CGTGCAATTA 
AATTCTCTCA TTTTCAAGAA AATATCTGAA AAGACAGAAA CTTAACAGAA GCAGCTTCGA
TCAAGAGATG GCTTCACTTA CTTCAATAGC CACGCCTTAC CCATCTTCAT CGCAGGCTTT
GCGTCTGAAA TCCTCCGGAA ACACTCTTTT CTCTGCCGGA GTTCGATCGG CAGCAATGGT
TTCCGGTCAC AAAACGCTTA AGATTCAATG CACTTCAACC AAACCTGCCA AACCTGCAGC
TGAAGTCGAT TGGAGACAGA AGAGAGAGCT TCTATTGGAG AAAAGGGTGA GAAGTGTGGA
CGTGAAGGAA GCTCAACGGT TACAAAAAGA AAACAACTTT GTGATTCTTG ATGTAAGACC
AGAGGCAGAG TACAAGGCGG GTCATCCTCC GGGAGCTATC AATGTGGAGA TGTACAGACT
CATAAGGGAA TGGACGGCAT GGGACATAGC TCGCCGTCTT GGCTTTGCTT TCTTTGGTAT
CTTCTCTGGC ACAGAAGAGA ACCCTGAGTT TATTCAAAGT GTAGAAGCTA AACTTGACAA
AGAGGCAAAG ATCATAGTAG CTTGTTCATC CGCGGGTACA ATGAAGCCGA CACAAAATCT
TCCCGAAGGC CAACAATCGA GGTCTCTCAT AGCTGCTTAT CTTCTGGTCC TTAACGGCTA
TAAGAACGTA TTTCACCTAG AAGGTGGAAT CTACACATGG GGCAAGGAAG GTCTTCCTGT
TGAAACAATT GAAGAAGACT AACCAACTTC TTTACTCTAG AGTTGTCCAG TTTTGTATAT
CTGTCCATTT CAGTTAGTTG CATTTAGAGA TTTGGCTTTT CAGAGAGTGT TTTGAGGTTT
GTAAAACTTC AGACTTTACC ATGAAATCCA GCAAACTCGA CCGGAATCCA AGG

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search