RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda02782 
 cDNA clone name   RAFL05-19-G19 
 Memo   

 AGI code   AT5G01590.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY050767 
 Sequence 
TGGCTGGAGA ACGACTGTAT GTGTGTTCAA CAATGTCGTC GATGAACTTC AATCCATTTC 
AAAACTGGTT CGAGAAACCA CCGAACCCAG TCCCGTCCAT CAACTTCGTC TCGCTCGCTG
ATTCCTTCTT TCCCAAGTCG CAGTCTCCGA ATTTCGCTTC GATTGGACTT CCAAAATTCT
CAAAGAAGTC CCCAAAACCC GAAACAGCAG GAACCGACGA ACCAGGACCG TACAAGCAAA
TAGCAGAGCA GTTCTTATGG GAGTGTGAGA ACATACCGGA TTACAGGCAC ACTCCAGAAG
TGGATAAGCT TCTCAACGAA GATCCAGTTT TCGAGAAGAA GGAGAATCCG AGCACAGAAG
AGATTGAAGC TGAGCAGAAA TGGTGGGAGA GTTTTCGAGC GAGTCCTGTG GTTCAGTTTA
TGACTCGCGC CGAGGAGATT GCCGACGATA TGAACAAGAT GGAGCTCGAG GATAACGACA
CGCCTTATCG GAAAGAAGAC AAGGATTACT GGAGAGCCAT TCCTCATGTC CCGGGCTTTG
ACGGGAGGCC CATGCCTAGG AAGGCGATCA AATCAAAGGA AGAGAGTGAT GATAAGTTTT
GGGATTTCAT GAAACAGTTT CTCTTCGGCC TCTGGGGTTT CCGTCAACGT CCTTACCCGC
CTGGTCGACC CATTGATGTG GCTCAGGCTA TTGGTTACAA ACGGCTCGAG AAGCGCTATT
ATGACTTCAT AATGAAGACT GGTGGTTGGT GGTATAAAGA CCGACTTGGC CGTTCTAGAG
GCCCTTGTGA GATTATAACC CTTAAGACGG CTTATGGAGC TGGAATAATT GACAGAGATA
CTTTCATTTG GGGCGAGGAC ATGGATGAAT GGGCGCCTAT TCACATGGTT TACGGTTTGG
AACCTGCAAT TGCAACTTGG GAAGTGAGGC TTGGTGCAGC GGCAACGGCT TTCCTACACA
AACTCCAGAA GGGAATTCCA CCGTGGGTTC CATTAAAGGG ACGAGAGCCA AAAACATACA
AGCAGCTTCA AAAAGAAGCT ATTGAGAGTA AGAAACGCGA CATGGCAGTG CTTGAAGCAA
ATGGTGGCGT TTGGCCTGGA GTCAGAACTC CCAGCCACGC TCTGTTTCTC TGGGCCAGTG
GGTCTGAGTT AACAACTGTA CTGGAATCTG ATCACATGCC GAACAAGTTC ATCCCCAAAC
AACTACGACT AGAGTTGGCC AAAGTAATAC CAGGGTTAAG GCCATGGGAA GTGATAAGTA
TCGAGCAAGC TATGGATCAG ATCAGCTATG GTGGAGAGTG GTACCGTGAG CCGCTTGGTA
CCTACACCAC TGGTCCTCCT TATATCAGAG AGTGGAATAG GAGTGTCATG AGGCTATTCC
GGATTTTCTA CAACCTGAGT GTTCGAGTAG GCCAGAAGCT GGAGAGGACA GTCCCGGGTT
TTGACACTAT AATGGACAAA GTTCAGAAAG ATTATGACAA AAGGATTGCT CGGAGGATGA
AGCGGAGAGA GGAGGAGCTG AGAGAAGAGG ACCTGAAGCA TTATTCCGGC CGTACCGATG
AAGATGAGGA GGAGGAAGAG GAGGAGGACG ACGATAGCAA CTCCAAAAAA GATTGAAGCA
AAGTCTTCAC CAGGTGGATG ACAACAAGCA AAACATCCTG TTGTTTATGA ATTCTTCGCC
AGCAATGTCG GTGTGTGGTT GATCTGGTTA TCGCATTTAG GTACACACCA CATGGTTTTG
GGCGTCTCCT GTAACATGGT TTGTTTGTTT TCTACCTGTT TTAAACCAAC GTTCGACATT
GAGAGTTTAT CAGAAAAAAA AAAAAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search