RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda02873 
 cDNA clone name   RAFL06-08-C18 
 Memo   

 AGI code   AT4G37520.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY062816 
 Sequence 
ATACACATAT AGAGAGATTG AGTGAAAATA TTTTTTTTTA AATGGTTGTG GTGAACAAAA 
CGAATCTCTT ATTGCTTCTT CTCTCTCTAT GTCTCACCCT CGACCTCTCC TCCGCACAAC
TCCGCCGTAA CTTCTACGCC GGAAGTTGTC CTAACGTCGA ACAAATCGTT AGAAACGCCG
TACAGAAAAA AGTCCAACAA ACTTTCACCA CCATTCCCGC CACTCTACGC CTCTATTTCC
ATGATTGTTT CGTCAATGGG TGTGATGCAT CAGTGATGAT AGCGTCAACA AATAATAATA
AGGCGGAGAA GGATCATGAG GAAAATTTAT CGTTGGCCGG AGATGGATTC GACACCGTCA
TTAAAGCTAA AGAAGCTCTC GATGCCGTCC CAAATTGTCG TAACAAAGTT TCATGCGCTG
ATATTCTCAC GATGGCCACT CGTGACGTCG TTAATCTTGC GGGTGGACCA CAATACGACG
TGGAATTGGG AAGGCTAGAT GGACTATCAT CAACAGCGGC TAGCGTCGGA GGGAAGTTGC
CGCATCCGAC CGACGATGTC AATAAACTCA CTTCACTCTT CGCCAAAAAC GGCCTTAGCC
TTAACGACAT GATCGCTCTC TCCGGGGCAC ACACATTAGG ATTCGCGCAT TGCACAAAAG
TGTTCAATCG GATATACACT TTCAACAAGA CAACTAAAGT GGATCCCACG GTTAACAAAG
ATTACGTGAC AGAGCTAAAA GCGTCGTGTC CTCGAAACAT AGATCCAAGA GTGGCTATTA
ACATGGACCC AACAACACCA AGACAATTCG ACAACGTTTA CTACAAAAAC TTGCAACAAG
GGAAAGGATT GTTCACGTCG GATCAAGTCT TATTCACGGA TCGTCGGTCA AAGCCAACCG
TTGACTTATG GGCTAATAAT GGACAGTTGT TTAATCAAGC TTTTATTAAC TCGATGATCA
AGCTTGGTCG TGTTGGTGTT AAAACTGGTA GTAATGGTAA TATCCGTCGT GATTGTGGAG
CTTTTAATTG ATTTAAATAT ATCTGTATTA GATTTTGTTT ATTGTATTTG GGTATAGGAT
GGGTCATGGG TCTCATAAAG CTGGTTCAGC TAAATTGAAA ATTGTAATAA ATCTCTGTCT
TGGGTTT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search