RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda03304 
 cDNA clone name   RAFL06-68-K16 
 Memo   

 AGI code   AT5G42180.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY063962 
 Sequence 
AACCCAACAA ATTCATTCTA AATACATTTC TTTTCACTCA AGAAATTAAA ATTTCGAAAA 
GTTTGTTAAA ATGAATGCAC ACATGCTCAA TCTCCTTGTC ATAGTCATTT TTGTAGTTTC
TTTCGATGTC CAAGCACTCA GTCCTCACTA CTACGACCAT ACTTGTCCAC AAGCCGACCA
CATTGTAACC AATGCAGTCA AGAAAGCCAT GTCAAACGAC CAAACTGTCC CTGCTGCGCT
TTTGAGGATG CATTTCCACG ACTGTTTCGT CAGAGGATGT GATGGCTCAG TTCTCTTAGA
CTCTAAGGGG AAGAACAAAG CAGAGAAAGA TGGACCTCCT AACATCTCAC TCCATGCATT
TTATGTGATT GACAATGCAA AGAAGGCATT AGAAGAACAA TGTCCCGGTA TCGTCTCTTG
CGCCGACATT CTTTCACTTG CGGCAAGAGA TGCTGTCGCT CTCTCAGGAG GGCCTACATG
GGCAGTGCCA AAAGGGAGAA AAGATGGAAG AATATCAAAG GCAATAGAAA CAAGACAACT
ACCAGCTCCT ACTTTCAACA TTTCTCAATT GCGTCAAAAT TTTGGCCAAA GAGGCCTCTC
TATGCATGAT CTTGTTGCTC TCTCTGGAGG TCATACACTA GGATTCGCCC ACTGTTCATC
GTTCCAGAAT AGGCTCCATA AATTCAACAC ACAAAAGGAG GTTGACCCAA CACTAAACCC
CTCATTCGCA GCCAGGTTGG AGGGAGTGTG CCCGGCCCAT AACACGGTGA AGAATGCTGG
ATCGAACATG GATGGAACCG TGACGTCATT CGACAATATC TACTACAAGA TGCTTATCCA
AGGCAAGTCA CTATTCTCAT CCGACGAATC GCTTCTTGCA GTACCCTCTA CTAAGAAACT
CGTGGCCAAA TATGCAAATT CCAACGAAGA GTTCGAGAGG GCTTTTGTGA AATCGATGAT
CAAGATGAGT AGTATCAGTG GGAATGGCAA TGAGGTCAGA CTTAACTGCA GAAGGGTTCG
CTAGAATCTC AATCTACGCT TCCAACATCA CGTTACTACT ACATTTTTAT GTCTTTCGTT
TTCTTTCGTC ACATTGATTA CTTGTGAATG GGCCTTTCTA AAGATTAAGG CAGAGGTTCT
TGTATCAGAA TTATCTATCA ATCTCTCGTG TGTGCTTGTA TAGGCATTTA TTTACAAGTA
ATAAGATCTT TTCTCTTTCT AAAAAAAAAA AAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search