RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda03327 
 cDNA clone name   RAFL06-69-K02 
 Memo   

 AGI code   AT2G33380.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY063964 
 Sequence 
GTACGTCTTT TGCATAAGAA GAAACAGAGA GCATTATCAA TTATTAACAA TTACACAAGA 
CAGCGAGATT GTAAAAGAGT AAGAGAGAGA GAATGGCAGG AGAGGCAGAG GCTTTGGCCA
CGACGGCACC GTTAGCTCCG GTCACCAGTC AGCGAAAAGT ACGGAACGAT TTGGAGGAAA
CATTACCAAA ACCATACATG GCAAGAGCAT TAGCAGCTCC AGATACAGAG CATCCGAATG
GAACAGAAGG TCACGATAGC AAAGGAATGA GTGTTATGCA ACAACATGTT GCTTTCTTCG
ACCAAAACGA CGATGGAATC GTCTATCCTT GGGAGACTTA TAAGGGATTT CGTGACCTTG
GTTTCAACCC AATTTCCTCT ATCTTTTGGA CCTTACTCAT AAACTTAGCG TTCAGCTACG
TTACACTTCC GAGTTGGGTG CCATCACCAT TATTGCCGGT TTATATCGAC AACATACACA
AAGCCAAGCA TGGGAGTGAT TCGAGCACCT ATGACACCGA AGGAAGGTAT GTCCCAGTTA
ACCTCGAGAA CATATTTAGC AAATACGCGC TAACGGTTAA AGATAAGTTA TCATTTAAAG
AGGTTTGGAA TGTAACCGAG GGAAATCGAA TGGCAATCGA TCCTTTTGGA TGGCTTTCAA
ACAAAGTTGA ATGGATACTA CTCTATATTC TTGCTAAGGA CGAAGATGGT TTCCTATCTA
AAGAAGCTGT GAGAGGTTGC TTTGATGGAA GTTTATTTGA ACAAATTGCC AAAGAGAGGG
CCAATTCTCG CAAACAAGAC TAAGAATGTG TGTGTTTGGT TAGCGAATAA AGCTTTTTGA
AGAAAAGCAT TGTGTAATTT AGCTTCTTTC GTCTTGTTAT TCAGTTTGGG GATTTGTATA
ATTAATGTGT TTGTAAACTA TGTTTCAAAG TTATATAAAT AAGAGAAGAT GTTACAAAAA
AAAAAAAAGA CTAATAAGAA GAATTTGGTA CTAAAAAAAA AAAAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search