RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda03672 
 cDNA clone name   RAFL06-77-G20 
 Memo   

 AGI code   AT1G03950.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY052238 
 Sequence 
AAAACCTTCA AAAATTTGCT GCGATCACGT TTGAAGCTAA ATCTCTCTCT CTCTAACTAC 
CTCTGTGGTA CAGAGTCTCC GTGTTCTAAA AGCTTTGAGA CCATCTTCAA TTTCACAGAG
AAAAACAAAA CAAGCAAGGA GAAGAAACAT GAACATCTTC ACTAAGAAAC CTAATCCCAG
AGAAGTGCTT CGGGAGAGTA AGAGAGAGAT GACACAAGCT ACCAGAGGAA TCGAAAAGGA
AATCGGATCT CTGCAATCAG AAGAAAAAAA GCTCGTTCTC GAGATCAAAA GAACTGCTAA
ATCAGGCAAT GAGGGAGCGA CTAAGATTCT TGCTCGGCAA TTGATCCGTC TAAGGCAGCA
AATAGCTAAC TTACAAGGTA GCCGAGCTCA AATGCGAGGC ATTGCTACTC ATACACAGGC
TATGCATGCA CACACTTCAG TTGCTGCTGG AATGCAAGGT GCCACTAAGG CAATGGCAGC
TATGAGCAAG AATATGGATC CAGCAAAACA GGCTAAGGTT ATGAGAGAAT TTCAAAAGCA
GTCTGCACAA ATGGACATGA CTACTGAGAT GATGTCAGAT TCCATAGATG ATGCTTTAGA
CAATGACGAA GCTGAAGACG AAACAGAGGA TTTGACAAAC CAGGTTCTTG ATGAAATCGG
CATTGATATC GCCTCGCAGT TATCATCTGC TCCAAAAGGG AAAATTGGTG GGAAGAAAGC
AGAGGATGTT GGCAGTTCTG GAATCGATGA ACTGGAGAAG CGGTTGGCGG CGCTTAGATA
GAAAGAAGAA GTACCATGAG CTTGAAGATG TTTCAGACAA AAAATATTAT ACATTCAATG
TGTCTTCTAC AGTTTGCTTT CTGGGAAGAT TTGTGGATAT ATATATAATA AACAATATTT
AATGGGCCTA ATAAACTACC AAAGCCCAAT TTC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search