RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda03998 
 cDNA clone name   RAFL07-08-N08 
 Memo   

 AGI code   AT4G30860.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY050894 
 Sequence 
GCCTACCCAA CAAAGACAAA ACGTAACTGT CTTCTTCTTC TTACTCTTCC ATCTTTTGTA 
CTTTCGAGTT TAGGATGTTA GATCTGGGAA ACATGTCTAT GTCTGCATCT GTTGCTCTCA
CTTGTTGCCC TTCTTTTCTT CCGGCGGCTT CAGGCCCTGA ATTAGCCAAA TCTATCAATT
CCCCGGAAAA TCTAGCCGGA GAATGCAATG GGAAACATTT ACCAATGATT CCACCGGAGG
AAGAGGTCAA GGACATTAAA ATTGCTAATG GAGTCACTGC TTTTACCCGG AAACAGAATC
CGTCTGACAG AGTCAAGAAA GGGTTTGTCT TGGATGATCA TGTGAAGGAT TGGGTCAAGA
GAAGAGTGGC TTCTGGTGTT TCAGAGTCGA CATGTTTCCT TCCTTTTCTT GTTGGTGCCA
AGAAAATGGT TGATTGTCTT GTTTGCCATA AGCCGGTGTA CCCGGGGGAA GACTTATCGT
GTTCTGTTCG CGGCTGCCAA GGCGCTTATC ACTCGCTTTG TGCGAAAGAA AGTCTTGGTT
TTTCTAAGTC AAGCAAATTT AAATGCCCTC AACATGAGTG CTTTGTCTGC AAGCAAAGAA
CACAATGGCG GTGTGTTAAG TGTCCAATGG CTGCTCATGA TAAACATTCT CCATGGTCAA
AAGAAATACT TCACTTAAAA GACCAACCAG GAAGAGCAGT TTGTTGGAGG CATCCAACTG
ATTGGCGGCT AGACACAAAG CATGCAGTTG CACAGAGTGA GATTGAGGAA GTCTTTTGCC
AGTTGCCTTT GCCATATGTG GAAGAGGAGT TTAAGATTGA CTTAGCATGG AAAGATTCTG
TTGTGAAGGA AGATCCGCCT TCTTATGTGC ACATTAGACG CAATATTTAC CTCGTTAAGA
AAAAGCGTGA TAATGCTAAT GATGGTGTTG GGTGCACAAA TTGTGGCCCT AATTGCGATA
GAAGCTGTGT TTGCAGGGTT CAATGCATAA GCTGTTCAAA GGGATGCAGC TGTCCTGAAA
GTTGTGGAAA CAGACCATTC CGCAAAGAGA AAAAGATCAA AATTGTTAAG ACTGAACATT
GCGGTTGGGG AGTTGAGGCA GCAGAATCAA TCAACAAAGA GGACTTCATT GTCGAATACA
TTGGTGAAGT GATTAGTGAT GCTCAATGTG AGCAAAGGCT TTGGGATATG AAACACAAAG
GCATGAAAGA CTTTTACATG TGTGAGATTC AAAAAGACTT CACGATTGAT GCTACCTTCA
AAGGGAACGC CTCTCGGTTT CTGAACCACA GTTGCAACCC AAACTGTGTA TTGGAAAAGT
GGCAAGTTGA AGGTGAGACC CGTGTGGGTG TCTTTGCAGC TCGTCAAATA GAAGCAGGAG
AGCCACTTAC ATATGACTAC AGATTTGTGC AGTTTGGTCC TGAAGTAAAG TGCAATTGTG
GTTCTGAAAA CTGTCAAGGT TATCTTGGGA CAAAGAGGAA AGAACCAAAC TGTTTGGTTG
TATCTTGGGG AGCAAAACGC AGAAGATTGT TTCACCGACC TATAGCCCGT AAACCGCAGC
AAGATTAGCT GCAAAATATC TATAAACAAT GTGCTTTGAT AGTTTGTCTG TTGTCGTTAT
CTAGTAATCT CTGTGGAGAT ATAGAACCAA TCGTGCTTGT AACCGAAGCT TAGGCCCACA
ATTGTATAAC TGCTAGCTGA AGCCACGGGA TAGACCGGTC GGTTATACCA TACATTCTTT
CAGTTCCATT ACAACACAAA AAAAAAAAAA AAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search