RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda04064 
 cDNA clone name   RAFL07-10-D04 
 Memo   

 AGI code   AT3G61150.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY050866 
 Sequence 
CCTTTACCTT TTTCATTTAC TGTTCTCTCT CTCTCTCTAT CTCTATCTCT ATCTTCTATT 
CATGGACATG CACCGAAGCG ACAAAGCTTA GGGCTTTTCT CTCATCCATG GCGGATTTCT
TCTATCTTCA TTAAATATTT CCCTCTTTAT TAAAATCTCA TGAATTTCAA CGGTTTTCTC
GACGACGGTG CTGGAGCCTC AAAGCTACTC TCTGATGCTC CGTACAACAA CCACTTCTCT
TTCTCCGCCG TAGACACCAT GCTCGGAAGC GCCGCCATTG CTCCTTCTCA GTCTCTTCCT
TTCTCTTCTT CAGGCCTCTC TCTCGGACTC CAAACAAATG GAGAAATGAG TAGAAACGGA
GAGATTATGG AGTCAAACGT AAGTCGTAAG AGTAGTAGAG GAGAAGATGT AGAAAGCAGA
TCTGAAAGTG ATAACGCTGA AGCTGTCTCC GGTGACGATT TAGATACCTC CGATAGACCT
TTAAAGAAGA AGAAACGTTA CCATCGTCAC ACTCCTAAAC AAATTCAAGA CCTCGAATCG
GTTTTTAAAG AGTGTGCACA TCCAGACGAG AAGCAACGTC TTGATCTTAG CCGTCGACTT
AACTTAGATC CTCGTCAAGT CAAGTTCTGG TTCCAGAATC GTCGTACTCA GATGAAGACT
CAAATCGAAC GACATGAGAA TGCTTTGTTG AGGCAAGAGA ACGATAAGCT TCGAGCTGAG
AATATGTCTG TACGCGAAGC TATGAGAAAC CCTATGTGTG GTAATTGCGG CGGACCTGCC
GTTATCGGTG AGATCTCAAT GGAAGAGCAA CATCTGAGAA TTGAAAACTC TCGTCTCAAA
GATGAGTTAG ACCGAGTCTG TGCCTTAACC GGTAAGTTTC TTGGCCGGTC TAATGGTTCA
CATCATATAC CGGACTCAGC ACTTGTTCTC GGCGTTGGTG TTGGTTCTGG TGGATGTAAT
GTTGGTGGTG GTTTCACTCT CTCTTCTCCG CTGTTGCCTC AAGCTTCTCC TAGATTTGAG
ATTTCTAATG GAACCGGTTC TGGTTTGGTG GCTACGGTTA ACCGTCAACA ACCGGTTAGT
GTTAGTGATT TTGATCAGAG ATCGAGGTAT TTGGATTTAG CTCTTGCGGC TATGGATGAG
CTTGTGAAGA TGGCTCAGAC ACGTGAGCCG CTCTGGGTTC GAAGCTCGGA TTCTGGTTTT
GAAGTGCTGA ACCAGGAAGA GTACGACACA AGTTTCTCTC GGTGTGTTGG ACCAAAACAA
GATGGGTTTG TCTCAGAAGC TTCTAAAGAA GCTGGAACTG TTATCATCAA TAGCTTAGCG
CTCGTTGAAA CCTTAATGGA CTCGGAACGG TGGGCGGAAA TGTTTCCTAG TATGGTCTCA
AGAACTTCAA CCACAGAGAT TATCTCTAGT GGCATGGGAG GGCGAAATGG TGCACTTCAC
CTGATGCACG CAGAGCTTCA ACTGCTGTCT CCACTCGTGC CGGTTAGACA AGTGTCGTTC
TTGCGGTTCT GTAAACAGCA CGCGGAAGGT GTTTGGGCAG TCGTGGATGT CTCAATTGAT
TCCATTAGAG AAGGTTCTTC TTCGAGCTGT AGAAGATTAC CATCCGGTTG CCTCGTACAA
GACATGGCCA ATGGCTACTC AAAGGTAACA TGGATCGAGC ACACGGAGTA TGACGAAAAC
CACATCCACC GTTTATACCG CCCATTACTC AGGTGCGGTC TAGCGTTTGG TGCGCATCGA
TGGATGGCTG CATTACAACG TCAATGCGAA TGCCTCACGA TTCTCATGTC CTCCACTGTT
TCCACTTCCA CTAATCCATC CCCTATAAAC TGCAATGGGA GAAAAAGCAT GCTAAAGCTA
GCGAAGAGGA TGACTGATAA TTTCTGTGGA GGGGTTTGTG CTTCGTCGTT ACAGAAATGG
AGCAAACTCA ACGTTGGCAA CGTCGACGAA GACGTTAGGA TAATGACTAG GAAGAGTGTA
AACAATCCTG GCGAGCCGCC TGGGATAATT CTAAATGCGG CGACGTCAGT TTGGATGCCG
GTATCTCCGA GGCGGTTGTT TGACTTCCTT GGAAACGAAC GGCTTAGATC GGAATGGGAT
ATCTTATCCA ACGGTGGACC AATGAAAGAG ATGGCCCATA TAGCTAAAGG CCATGACCGT
TCCAACTCCG TCTCCCTCCT CCGTGCCAGC GCGATAAATG CGAATCAGAG TAGTATGCTG
ATATTACAAG AGACAAGCAT AGACGCTGCA GGAGCGGTTG TCGTGTACGC GCCTGTTGAT
ATCCCAGCAA TGCAAGCTGT GATGAACGGT GGAGATTCTG CTTACGTGGC ACTCCTTCCT
TCAGGATTCG CCATTCTCCC TAACGGTCAG GCTGGTACGC AACGCTGCGC CGCAGAGGAA
CGTAACAGTA TTGGTAACGG TGGGTGCATG GAGGAAGGAG GGTCGTTACT AACGGTGGCG
TTTCAGATAC TGGTGAATAG TTTGCCTACG GCTAAGCTAA CGGTGGAATC TGTGGAGACG
GTTAATAATT TGATATCGTG CACCGTTCAG AAGATTAAAG CTGCTCTTCA TTGTGATAGC
ACCTGATCAT CGAGATCAGA CGATGGAGGA GATTGAGTCA AGAACGAACC TCATTTTGTG
ATGAATCCGT TTTTGTGATG GTTCGGGTAT TGACTCGATG AAATTTAAAA AAAAAAAAAA
AA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search