RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda04120 
 cDNA clone name   RAFL07-11-B18 
 Memo   

 AGI code   AT3G16630.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY056129 
 Sequence 
CCCTCTCTTT CTCATCTCTC TGCGCCTAAC GTCGCTTACG GAAGAAGACG AAAATTTTGA 
ACAGAAGCTC TCTCTCTCTA TCTCTCTATC TCTCTATCTC TAACGCTATT CGATGTGCGT
AAATTAGGGT TCTTCACTCG TCGGATCTGA TTGTATATTG TGAAAATCTC AGATCTCAGA
TCTCTTATCT AACACCGTTG CGTGTCTTCG TTTCCTTCTG ATTTTGAAGG AGGTGAAGCA
AAGTCGGGAG CTGTACATTT CCGCTTTCAT GTTCTGTGTT GAATCCGAAT TCTCTCCACA
TTAGTTGTTT TTACAGATCT CCGAAGTTGG CTCCTCAAAG AAGATCACAG CGCCTCATGG
GCGGCCAAAT GCAGCAAAAC AATGCTGCGG CTGCGACGGC GCTTTACGAT GGGGCTTTAC
CCACTAATGA CGCAGGAGAT GCAGTCATGG CACGGTGGCT TCAATCCGCT GGTTTGCAGC
ATTTGGCGTC TCCTGTTGCT TCTACAGGCA ATGATCAGCG TCACCTCCCA AACCTTCTCA
TGCAGGGTTA TGGAGCTCAG ACTGCTGAAG AGAAACAAAG ACTGTTCCAA CTAATGAGAA
ATCTCAATTT TAATGGGGAG TCGACTTCTG AATCATATAC ACCAACTGCT CACACATCAG
CAGCTATGCC CTCTTCGGAA GGATTTTTTT CACCTGAGTT CAGAGGTGAT TTTGGAGCAG
GATTATTGGA TCTTCATGCA ATGGATGATA CAGAGCTTCT ATCTGAGCAT GTGATTACCG
AACCCTTTGA GCCGTCACCT TTCATGCCTA GTGTAAATAA AGAATTTGAA GAAGACTATA
ATTTGGCAGC TAATCGTCAA CAGCGGCAAC AGACAGAAGC TGAACCTTTG GGTTTATTGC
CTAAAAGTGA TAAAGAAAAT AACAGTGTAG CCAAGATTAA AGTAGTGGTA AGGAAAAGAC
CCCTAAACAA GAAAGAAACA GCTAAAAAGG AGGAGGATGT CGTGACGGTA TCTGATAATT
CTTTGACTGT CCATGAGCCC AGAGTGAAGG TTGATTTGAC TGCTTATGTG GAAAAGCATG
AGTTCTGCTT TGATGCTGTT CTAGATGAGG ATGTTTCAAA TGACGAGGTG TATCGGGCCA
CAATTGAGCC AATAATTCCC ATTATTTTCC AGAGAACTAA AGCTACATGC TTTGCATATG
GCCAAACAGG TAGTGGTAAG ACATTTACAA TGAAACCATT ACCTATACGA GCAGTTGAAG
ATCTTATGAG GTTGTTGCGT CAACCAGTAT ACAGCAATCA GAGGTTTAAA TTGTGGCTCA
GCTATTTTGA GATATATGGT GGAAAGCTGT TCGATCTTCT CAGTGAGAGA AAGAAACTTT
GCATGCGAGA AGATGGTAGA CAGCAAGTTT GCATTGTTGG CCTGCAAGAA TATGAAGTTT
CAGATGTACA AATTGTAAAG GATTTTATCG AGAAAGGAAA TGCCGAAAGG AGCACAGGTT
CAACTGGAGC AAATGAGGAA TCTTCTAGAT CGCATGCCAT CCTACAGCTT GTTGTAAAAA
AGCATGTTGA GGTAAAAGAC ACTAGACGGA GGAATAATGA TAGTAATGAA TTGCCTGGGA
AAGTTGTGGG AAAGATTTCT TTCATTGACC TTGCTGGCAG TGAAAGAGGT GCAGACACCA
CAGACAATGA TCGCCAGACA AGGATTGAAG GCGCAGAAAT CAACAAGAGT CTCTTGGCTC
TTAAGGAATG TATACGTGCA CTGGACAATG ACCAGCTACA TATACCATTT CGTGGAAGCA
AACTAACGGA AGTGCTCCGT GACTCATTTG TTGGAAACTC AAGAACGGTG ATGATTTCCT
GCATCTCTCC AAATGCAGGA TCGTGTGAAC ATACCCTCAA TACTCTAAGA TATGCTGATC
GAGTCAAAAG TCTATCTAAA AGTGGAAATA GCAAGAAAGA TCAAACTGCG AATTCAATGC
CTCCGGTTAA TAAGGATCCT TTGTTGGGCC CAAATGATGT AGAAGATGTC TTTGAGCCTC
CACAGGAAGT GAATGTACCA GAAACCAGGA GGAGGGTGGT CGAGAAGGAC AGCAACAGCA
GTACGTCGGG TATTGACTTC AGACAGCCTA CAAATTATCG AGAGGAAAGT GGAATCCCAT
CATTCTCAAT GGACAAGGGA AGATCAGAGC CGAACAGTTC TTTTGCTGGC TCCACTAGTC
AGAGAAACAA CATTTCTTCA TATCCCCAAG AAACTTCAGA CCGTGAAGAG AAAGTAAAGA
AAGTGTCACC ACCTCGTGGG AAAGGGTTGC GGGAAGAAAA ACCAGACAGA CCACAAAATT
GGTCTAAAAG AGATGTCAGT TCGTCGGATA TCCCTACCTT GACAAATTTT AGACAGAACG
CAAGTGAAAC TGCTTCAAGG CAATATGAAA CCGCTTCAAG GCAATATGAA ACCGACCCTT
CGCTTGATGA AAACCTCGAT GCACTGCTTG AGGAAGAAGA AGCTCTGATT GCAGCGCACA
GAAAAGAAAT TGAGGATACA ATGGAGATTG TTCGCGAGGA AATGAAACTT CTAGCGGAGG
TGGACCAACC GGGAAGCATG ATAGAAAACT ATGTGACGCA ACTGAGCTTT GTGTTGTCCC
GGAAAGCAGC AGGGCTAGTC AGTCTTCAAG CCAGGCTTGC TCGGTTCCAA CACCGTCTCA
AGGAACAAGA AATACTGAGC CGTAAGAGAG TTCCTCGGTA GTTGGTAGAA GAAGGAAAAC
CAAAAGTGTG GTGTTGTTTA AGTGTGAAAG GTTGGTTGGG TGATCTCTTC TTATATATGA
CAAAGAATGA CAGAAATGTC CTTCATGTTT GTGAATTTGG GCATTTCTTT CCTTTTATTT
TTGAATCTTT ATTATAAAGT TATACCTTTT GTGTTTCCAA AAAAAAAAAA AAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search