RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda04132 
 cDNA clone name   RAFL07-11-G22 
 Memo   

 AGI code   AT3G10380.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY059763 
 Sequence 
ACCTTTTCTT CTTCGTCTTC TCCATTTTCT CGAGATTTAG CTTTTCTCTT CGTGATCGGG 
AACGTGTTGA TCAGATTCTA GCGTGGATTC GTATCCCAGC TACAGAGAGC TTTGATTGGA
ATGTGCTGAG GAACATTCAT TTCGGCTCTA ATAAGCCAAT CGGAGTGAGT TCGCCAGCAT
GGGGATTTTC AATGGTTTGC CTGTACCCTC GGATAAAACT TACCTTAGGG AGGAGCTGGC
AAGAATAGAT GAGAGCTGGG CTGCTGCACG ATTTGACTCT TTACCACATG TTGTTCATAT
TTTGACATCA AAAGACCGTG AAGCTGACAT TCATATATTA AAGGAACAAA GTGATGTTGT
CGAGGAGGTT GTTGATGAAG TTGTCCATGC TTATCATGGT GGTTTCAACA AGGCCATTCA
AAACTATTCA CAGATCTTGC GATTATTCAG TGAGTCCACT GAAAAGATAG GCGACTTGAA
GCACGATTTA GCAGAAGCGA AACAGAGCTT GGGTGCACGC AATAAACAAT TACATCAGTT
GTGGTACCGT TCTGTTACAT TGCGGCACAT CATCTCACTT TTGGATCAAA TCGAGGGCAT
TGCCAAGGTT CCATCTCGTA TTGAGAAGCT CATTGCTGAT AAGCAGTTTT ACGCTGCTAT
TCAAGTGTAT CTCCAGTCGT CTCTAATGCT GGAGCGTGAG GGGCTTCAAA CGGTTGGTGC
TCTTCAAGAT GTCAGATCTG AGCTAACTAA GTTGCGGGGA GCCCTTTTCT TCAAAATTCT
AGATGATTTG CATGCACACC TATACAATAG AGGTGAATAC AGTTCAGTTG CGTCAAGCAT
ATATGAAAGA GATGATGAAG TACCAACGAC AACAGCTGTT GCAGCTAGTC GAATGAGCTC
ACAACCACTG TCACGTAGAA CACGGACACT GAAAGGTGAT AGTCAGTTTG GTGTTAGAGG
GCTCACAAAT GGTTCATATA GAACCGCTTC TAATGATGAA AGTTCATCAT TTGATGGACA
TGATGAAGAA GACTCCGTAG AACATGATGA ATCCACCGCA GATACTGCCA GGAATGGCAC
TGATAGTAAA TTGCTTTCTC ACCAACTTCC TCCATGGCTT TCTGATTCCA CTCCTGATGA
GTTTATTGAA GCAGTAAGAA AGAGTGATGA TCCACTGCAT GTGAAGTATC TACAGACCCT
TGTTCAGTGT CTCTGCATGC TTGGCAAAGT TGCAGCTGCT GGTGCTATCA TATGCCAAAA
ACTTCGACCC ACAATTCATG AAATCATAAT ATCCAAGATT AAAGCCCATC TGGAGACTAC
AAATTTGTCA AAGTCCGCGT GTAGTCAGGG TGATCGAAGT GTAGCTGCTG GATTGCATTT
AATCAAAGGA CAGTCAGAGG CCTACCGGTT ATCAAAAGAG AAACCTCAAA ATGGGATATC
AAATTCAGGA ACTCACCTAG CTGTGAGCCC TGTTTCGCCT CTTATGGCTC CTGGAGGCAA
AGCGCAGGCT GCAGCGAAGG AACTTCTTGA CTCAATTTTA GATACTATTG TCAAGATATT
TGAAAATCAT GTTGTTATTG GAGAGCTTTT GGAGATGAAG GCTTCACAAC ATGACATTAA
CACACCAAGG TCATTGCCTA CTGATGTGAA TTGGAACACC GAGTCTGAAG CATCCCAAGC
TACTGGAGGC TACACTATCA GTTTTCCCTT GACAGTCTTA CAGAGTGAAT GCCAACAACT
CATATGTGAG ATTCTACGAG CAACTCCAGA AGCTGCTTCA GCAGATGCTG CTGCACAAAC
TGCTAAGCTT GCAAAGAAGG CTCCGAAGAA AGACAAAAGG GATGCACCTG AGGATGGCCT
AACATTCACC TTTCGGTTTA CAGATGCAAC TGTATCAATA TCTAATCAGG GAGCCGATCT
CATTCGTCAA GGCTGGGGAA AGAGGGCTCC AAATGCATCA CTGGAAGGTT ATGGATCTGC
AGCTGTTTTG CCTGAACAAG GAATATATCT AGCTGCATCT ATTTACCGGC CTGTTCTTCA
GTTTACAGAT AAAATCACTT CAATGTTGCC CAAAAAGCAT TCCCAGCTTG TGAATGATGG
ATTGCTTACA TTCACTGAAA ACTTTGTGAA GGACCATCTG TTACCGACAA TGTTTGTGGA
CTATAGGAAA GGCGTACAGC AAGCTATATC AAGCGCTGCT GCATTTCGGC CGCGTGCACA
TACAACTACT TACACCGCAA CCGTAGAAAA GGGACGACCT ATCTTACAAG GTCTTCTAGC
AATAGATCTC CTTGCAAAAG AGGTTCTTGG CTGGGCTCAA GCCATGCCTA AATTTGCTAC
TGATCTTGTG AAGTATGTTC AGACATTTCT TGAGAGGACA TTTGAGAGAT GTCGAACATC
ATACATGGAG GCTGTTCTAG AGAAGCTCAG TTACATGCTC ATTGGGAGGC ATGATATTGA
GAAATTGATG CGGCTTGATG CGGCGAGTGC TTGTTTACCA TCTACGCTTG GCCATGCCGT
TTCTCACTCT GAGGCTGTTG GCACTGAAGT AGAACTCAGT GACCTATTCT TGAGTTTGCG
ACCTATCAAG CAGGATAATC TAATTCGTGA TGACAACAAA CTGATTTTGT TAGCTTCTCT
CAGTGACTCG CTTGAATACG TGGCAGACTC TATTGAGAGG CTTGGACAAG CAGTTCCTCG
TGTGGCGAGT CAAGCTGAAG GTAATAGCAG AAATCAAGCA GCTTCTCCTA GGAATCTGGC
ATCATTTGCA GATGAGTACA GAAAACTTGC GACTGATTGC CTAAAGGTTC TTCGTGTTGA
GATGCAATTG GAAACAGTCT TTCATCTTCA GGAAATGACG AATAGGGAAT ATTTGGAGGA
TGAGGATGCT GAAGAGCCGG ACGACTTTGT GATATCTCTT ACTTCACAGA TAACACGTAG
GGAGGAGGGA ATGGCGCCTT TCATCTCTGG TGAGAAGCGG AATTACGTTT TTGGTGGCAT
TAGTGGAATT GCAGCAAATG CGTCCATTAA GGCTTTGGCT GACATGAGAT CAATCAACCT
TTTCGGGGTT CAACAAATAT GTCGGAACAC TATTGCAGTG GAACAGGCCA TGGCAGCTAT
TCCATATATC GATGGTGAAA CCGTACAACA GAACCTAGAT CGTGTCCGTA CTTACTTTGA
GCTATTAAAC ATGCCATTCG AAGCATTGCT CGCTTTCATA GCAGAACACG ACCAAATGTT
TACACCCACA GAGTATTCCA ATCTTCTGAA GGTCAATGTT CCTGGAAGAG ATACTCCTTC
AGATGCTCAA TCCCGCCTTT TGGAAATTCT TTCTCATTAA TGTCAAAGCC ATTCGCGGAT
TACTGTGATT AAACGAAAGC TTTCTCCAGC AGCCAATTTG TTTCATGATT TTCATAAGCT
GCAGAAAAAT CATAATGGTG AAATCATAAA GGAGAAGCAG GAGACATAAA ATGTATATCT
TCTTCGTGCT TTCTACTGCC ACAAGAGTTT GGATTCGTGA GTATCTCAAT TTTTCATTTT
TTTTTTTGTT CTTTTTTAAA CTCTTGTCTA GTTTCGTGAG TATTTGTCTA ATACGGAACC
AAAGACCTTT CTTTGAGAGC TTTGTTTTGT TTAAATTCTT TGGTAGAGAT TTTCCATTGT
ATAAAACTTT CCAAGGTGAG TTCATATTAA AAAAAAAAAA AA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search