RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda04141 
 cDNA clone name   RAFL07-11-J17 
 Memo   

 AGI code   AT5G41410.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY054513 
 Sequence 
CTTTTCTTCT CTCTCTCTCT GTTATATCTC TTCTGTTTAA TTCTTTTATT CTTCTTCGTC 
TATCTTCTCC TATAATCTCT TCTCTCTCCC TCTTCACCTA AAGAATAAGA AGAAAAATAA
TTCACATCTT TATGCAAACT ACTTTCTTGT AGGGTTTTAG GAGCTATCTC TATTGGCTTG
GTTCTGATAC AAAGTTTTGT AATTTTCATG GTATGAGAAG ATTTGCCTTT CTATTTTGTT
TATTGGTTCT TTTTAACTTT TTCTTGGAGA TGGGTTCTTG TAGATCTTAA TGAAACTTCT
GTTTTTGTCC CAAAAAGAGT TTTCTTTTTT CTTCTCTTCT TTTTGGGTTT TCAATTCTTG
AGAGACATGG CAAGAGATCA GTTCTATGGT CACAATAACC ATCATCATCA AGAGCAACAA
CATCAAATGA TTAATCAGAT CCAAGGGTTT GATGAGACAA ACCAAAACCC AACCGATCAT
CATCATTACA ATCATCAGAT CTTTGGCTCA AACTCCAACA TGGGTATGAT GATAGACTTC
TCTAAGCAAC AACAGATTAG GATGACAAGT GGTTCGGATC ATCATCATCA TCATCATCAG
ACAAGTGGTG GTACTGATCA GAATCAGCTT CTGGAAGATT CTTCATCTGC CATGAGACTA
TGCAATGTTA ATAATGATTT CCCAAGTGAA GTAAATGATG AGGGACCACC ACAAAGACCA
AGCCAAGGTC TTTCCCTTTC TCTCTCCTCT TCAAATCCTA CAAGCATCAG TCTCCAATCT
TTCGAACTCA GACCCCAACA ACAACAACAA CAAGGGTATT CCGGTAATAA ATCAACACAA
CATCAGAATC TCCAACACAC GCAGATGATG ATGATGATGA TGAATAGTCA CCACCAAAAC
AACAACAATA ACAATCATCA GCATCATAAT CATCATCAGT TTCAGATTGG GAGTTCCAAG
TATTTGAGTC CAGCTCAAGA GCTACTGAGT GAGTTTTGCA GTCTTGGAGT AAAGGAAAGC
GATGAAGAAG TGATGATGAT GAAGCATAAG AAGAAGCAAA AGGGTAAACA ACAAGAAGAG
TGGGACACAA GTCACCACAG CAACAATGAT CAACATGACC AATCTGCGAC TACTTCTTCA
AAGAAACATG TTCCACCACT TCACTCTCTT GAGTTCATGG AACTTCAGAA AAGAAAAGCC
AAGTTGCTCT CCATGCTCGA AGAGCTTAAA AGAAGATATG GACATTACCG AGAGCAAATG
AGAGTTGCGG CGGCAGCCTT TGAAGCGGCG GTTGGACTAG GAGGGGCAGA GATATACACT
GCGTTAGCGT CAAGGGCAAT GTCAAGACAC TTTCGGTGTT TAAAAGACGG ACTTGTGGGA
CAGATTCAAG CAACAAGTCA AGCTTTGGGA GAGAGAGAAG AGGATAATCG TGCGGTTTCT
ATTGCAGCAC GTGGAGAAAC TCCACGGTTG AGATTGCTCG ATCAAGCTTT GCGGCAACAG
AAATCGTATC GCCAAATGAC TCTTGTTGAC GCTCATCCTT GGCGTCCACA ACGCGGCTTG
CCTGAACGCG CAGTCACAAC GTTGAGAGCT TGGCTCTTTG AACACTTTCT TCACCCATAT
CCGAGCGATG TTGATAAGCA TATATTGGCC CGACAAACTG GTTTATCAAG AAGTCAGGTA
TCAAATTGGT TTATTAATGC AAGAGTTAGG CTATGGAAAC CAATGATTGA AGAAATGTAC
TGTGAAGAAA CAAGAAGTGA ACAAATGGAG ATTACAAACC CGATGATGAT CGATACTAAA
CCGGACCCGG ACCAGTTGAT CCGTGTCGAA CCGGAATCTT TATCCTCAAT AGTGACAAAC
CCTACATCCA AATCCGGTCA CAACTCAACC CATGGAACGA TGTCGTAGGG TCAACGTTTG
ACTTTTCCTT GTACGGTAAC CAAGCTGTGA CATACGCTGG TGAAGGAGGG CCACGTGGTG
ACGTTTCCTT GACGCTTGGG TTACAACGTA ACGATGGTAA CGGTGGTGTG AGTTTAGCGT
TGTCTCCAGT GACGGCTCAA GGTGGCCAAC TTTTCTACGG TAGAGACCAC ATTGAAGAAG
GACCGGTTCA ATATTCAGCG TCGATGTTAG ATGATGATCA AGTTCAGAAT TTGCCTTATA
GGAATTTGAT GGGAGCTCAA TTACTTCATG ATATTGTTTG AGATTAAAAG ATTAGGACCA
AAGTTATCGA TACATATTTT CCAAAACCGA TTCGGTTATG TAACGGTTTA GTTAGATAAA
AACCAAATTA GATATTTATA TATACCGTTG TCC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search