RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda04266 
 cDNA clone name   RAFL07-14-M12 
 Memo   

 AGI code   AT1G15020.2 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY062528 
 Sequence 
GTAATAAACA CCAGAGACCT TTGTTTCTCA ACGGAAGGAG GGAAGCTCTT TTTGCTCTTA 
GATCTTCCCT CTCATCCGGA TCAAGCTTCA AAATTTGTAT GCTTTATTCG ATTTAATGTC
TTTGATACAC TTGTTCTTGT TGTTGGGTCT GCTGAGCCTT GAAGCTGCGG CGTCGTTTTC
ACCGGGATCG CGCTCGATTC TCCGGGACAT CGGCAGTAAC GTCGCCGATC AGAAAGACAA
CGCTATCGAA TTGAACGCTA CCAACTTTGA TTCAGTTTTC CAAGATTCCC CCGCCAAATA
TGCCGTTTTA GAGTTCTTCG CTCACTGGTG CCCTGCATGT AGAAACTACA AGCCACATTA
TGAAAAAGTT GCAAGGCTAT TCAATGGAGC AGACGCAGTA TATCCTGGTG TCGTTTTGAT
GACCAGAGTT GATTGTGCGA TAAAGATGAA TGTAAAGCTT TGTGACAAGT TCTCTATCAA
TCATTATCCA ATGCTCTTTT GGGCTCCTCC TAAAAGGTTC GTTGGTGGCA GCTGGGGACC
TAAACAAGAG AAAAATGAGA TAAGCGTAGT CAATGAATGG CGCACTGCTG ATCTTTTGTT
GAACTGGATC AACAAGCAGA TAGGCAGCTC TTACGGCTTA GATGATCAGA AATTAGGAAA
TCTTCTGTCA AATATATCTG ACCAGGAACA GATTTCTCAG GCCATATTTG ACATTGAGGA
GGCAACTGAA GAAGCTTTTG ATATCATTTT GGCACATAAG GCAATCAAGT CATCTGAAAC
CAGTGCTTCG TTTATTAGGT TTCTGCAGCT TTTAGTGGCA CATCATCCAT CAAGAAGGTG
CCGTACCGGA AGTGCTGAAA TTCTTGTGAA TTTTGATGAT ATATGCCCGT CAGGCGAATG
CTCGTATGAC CAGGAATCTG GAGCGAAAGA TTCCCTTCGA AACTTCCATA TATGTGGAAA
GGATGTTCCG CGTGGATACT ACAGGTTTTG CCGTGGCAGC AAAAACGAAA CGAGGGGATT
CAGCTGCGGA TTATGGGTTT TGATGCATTC ACTTTCCGTG AGGATTGAGG ATGGAGAAAG
TCAGTTTGCA TTCACGGCCA TTTGTGATTT CATCAACAAC TTCTTCATGT GTGATGATTG
CCGTCGGCAT TTTCACGACA TGTGCTTAAG CGTCAAAACT CCATTTAAAA AGGCACGTGA
TATTGCGCTG TGGCTGTGGA GCACACACAA TAAGGTCAAT GAGAGACTCA AGAAGGACGA
AGATTCTCTG GGAACAGGAG ACCCCAAGTT CCCAAAGATG ATATGGCCAC CAAAGCAGCT
TTGCCCGTCG TGTTATCTTT CGAGCACCGA GAAAAACATT GACTGGGATC ATGATCAAGT
CTACAAGTTC TTGAAGAAGT ACTATGGACA GAAACTGGTG TCTGTTTACA AGAAAAATGG
TGAGAGTGTG AGCAAGGAGG AGGTTATTGC AGCTGCAGAA GAGATGGCAG TACCGACCAA
TGCTCTGGTT GTGCCAGTGG GAGCTGCATT GGCCATAGCA CTTGCAAGCT GCGCATTTGG
GGCACTAGCC TGCTACTGGA GGACGCAGCA GAAGAACCGG AAGTATAATT ACAATCCGCA
CTATTTAAAG AGATATAATA GTAATTATAT GGTTATGAAC ACATTCAGTA ACACTGAAAG
TGAAAGGGAA AAGGAGAGAT GAGTTAACTT AAAAAGAAAA AGCTCACATG GTTTAACATT
CTGAAACTGA GCTTTGTTTT TGTTGTAACT TACAGACAAC AGATACAAAG ACGTTGAGGT
TGAGATGCCA AAGTCGCCTG CTTCAGGTCC CTTTCCTCTT CTCCTCTTAC GGATTGTATA
GATTCTTCTC TTCAAATTTT TGGAAAATTC AATCTATATG TTATACCAAA ATAGCTC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search