RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda04293 
 cDNA clone name   RAFL07-15-D24 
 Memo   

 AGI code   AT5G67530.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY062516 
 Sequence 
GGTAGTATCA GACAGATCGA AAATCGCAAC GGTTAAGATT CCAGCTACTG AAATCTATCA 
ACGTCGAAGA AGTGAACGAT GGGGAAGAAA CAACACAGCA AAGATCGGAT GTTCATAACG
AAGACGGAGT GGGCAACAGA ATGGGGAGGC GCTAAATCCA AAGAGAATCG AACTCCTTTC
AAGAGTCTTC CTTACTATTG CTGCGCGCTT ACGTTTTTGC CATTCGAAGA TCCTGTGTGT
ACAATCGACG GGAGTGTTTT CGAGATAACA ACAATAGTGC CTTACATTAG GAAATTTGGA
AAACATCATG TTACTGGAGC TCCATTGAAA GGAGAAGATC TAATTCCTCT CATCTTTCAC
AAGAACTCTG AAGGAGAGTA TCATTGTCCT GTTCTAAACA AAGTCTTCAC TGAATTTACA
CATATTGTTG CTGTCAAGAC TACTGGAAAT GTATTCTGCT ACGAGGCAAT CAAAGAGTTG
AATATCAAAA CCAAGAATTG GAAGGAGCTT TTAACTGAAG AACCATTTAC AAGAGCCGAC
CTTATAACAA TTCAGAATCC TAATGCAGTT GATGGTAAAG TGACGGTGGA GTTTGATCAT
GTTAAAAACG GTCTTAAGAT CGATGATGAA GAGTTGAAAA AGATGAACTC AGACCCTGCT
TATAATATAA ACGTGTCTGG AGATATCAAG CACATGCTTG CAGATCTTGG AACTGATAAA
GCTAAAGAGA TTGCTTTACA TGGTGGAGGT GGAAACAAGG CACGTAATGA AAGAGCCGCT
GCTATTGCTG CGATTCTGGA GTCAAGATCG AAAATCAAAG AGGTTTCTAA AGCAGAACAA
CCGAAACAGA CCTACAGTGT TGTTGATGCT GCATCTGCTT CGGTTTTTGG AAGAAGTGCT
GATGCAGCTA AAGCTGGTTC TAGTGATAAA ACAGCTGCAA GAATAGCTAT GCATATGGCT
GGAGATAGAA CACCTGTTAA TTCTAAAATG GTGAAGAGCC GTTATTCGTC GGGTGCTGCT
TCTCGTTCTT TCACTTCCTC TGCCTTTACT CCTGTAACCA AAAACGATTT TGAACTAATT
AAAGTCGAGA AAAACCCGAA AAAGAAAGGG TATGTTCAGT TTCAGACAAC ACATGGCGAT
TTGAACATTG AGCTCCATTG CGATATAGCT CCTAGAGCAT GTGAGAATTT CATCACTCTC
TGTGAACGTG GTTACTACAA TGGAGTGGCC TTTCACAGAA GTATCAGGAA CTTCATGATT
CAAGGGGGCG ATCCAACTGG CACAGGAAAA GGAGGTGAAT CCATTTGGGG GAAGCCATTC
AAAGACGAGC CAAACTCGAA GCTGCTTCAC TCAGGAAGAG GCGTAGTTAG TATGGCTAAT
AGTGGACCTC ACACAAATGG TTCTCAGTTT TTCGTCTTAT ACAAATCAGC GACCCATTTA
AACTACAAGC ACACAGTGTT TGGTGGAGTT GTTGGTGGTT TGGCAACACT AGCAGCAATG
GAGAATGTAC CTGTAGATGA AAGCGACCGT CCTCTTGAAG AGATTAAGAT AATCGAGGCA
AGTGTGTTTG TGAATCCATA CACGGAGCTT GATGAAGAGG AAGAGAAAGA GAAAGCTGAG
AAAGAGAAGA ATGAAGACAA AGACATTGAG AAGATCGGGT CGTGGTACAG CAACCCGGGA
TCAGGAACAA CAGAAGCTGG AGCGGGTGGC GGTGGTGTCG GAAAATACTT GAAAGCTATG
AGTAGTACAG CCACTAAAGA CACTAAAGGT TCCCTAGACT CAGATATTTC AACCATTGGA
GTGTCTAAGA AAAGAAAAAC TACTGCGTCA GCCTCCACAG GGTTTAAAGA TTTCTCTAGC
TGGTAATTGA AAACATTCTC TACCTACTTT GTAAAACCGT TGACTAGTTT TGATAGAGAC
CAAGTCACAA AAGCATTTGT ATGACAACAC TGAGCCTTTG ATGTCCAAAA TCTGGAGCTG
TGTAATAAAG TTGACTAGTT TTGATGG

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search